Muzejní noc 2021 – Antický svět

Komponovaný program | 3. září 2021, 18-22 hod.

Muzejní noc 2021 bude mít v tomto roce jako téma antický svět.

Kvůli covidovým omezením se letošní muzejní noc po dvou odkladech koná v netradičním termínu. V pátek 3. září 2021 můžete mezi 18-22 h v Muzeu Českého krasu zavítat do antického světa.

Prostřednictvím různých úkolů na řadě stanovišť se dozvíte více o dobovém stravování a oblékání, vyzkoušíte si také znalosti řecké abecedy a římských číslic. Budete se moci zapojit do štafetového maratónského běhu nebo si vyzkoušet antický oděv.

Akci zpestří hudební vystoupení hráče na lyru Jana Braunsteina, který svůj atypický nástroj také představí. Příběh o Odysseovi odvypráví ve storytellingové divadelní inscenaci Martin Hak. Římské legie připomene prezentace tzv. živé historie v podání souboru Legio X GPF. Při ní budou k vidění legionáři v dobové zbroji, kteří představí své zbraně a vybavení. Do muzejní noci bude zapojeno také Muzeum berounské keramiky, jedno ze stanovišť se bude nacházet i na Horní (Plzeňské) bráně. Zde budou hvězdáři ze Žebráka představovat souhvězdí a antické báje. Z ochozu brány bude možno s odborným komentářem pozorovat noční oblohu. Za návštěvu všech stanovišť a splnění úkolů získáte odměnu.

Akce se koná s finanční podporou města Berouna. Symbolické vstupné 1 Kč. Na akci se vztahují platná hygienická nařízení.

Muzeum Českého krasu

Husovo nám. 87, Beroun

Stanoviště v budově MČK:

 1. Úvodní stanoviště – v místnosti pokladny – vydávání programu muzejní noci a stuh na vavřínový věnec
 2. Stanoviště „Římské číslice a řecká abeceda“ – sestavení letopočtu z připravených římských číslic a podpis pomocí řecké alfabety
 3. Stanoviště „Antický oděv/fotokoutek“
 4. Stanoviště „Antičtí bohové – římští bohové a jejich rezorty
 5. Stanoviště „Pseudoantické slohy ve sbírkách MČK“ – rozpoznávání antikizujících prvků v expozici
 6. Stanoviště „Prostřený stůl“ – co mohli a nemohli jíst starověké národy
 7. Stanoviště „Zvířata Českého krasu v Ezopových bajkách“ – seznámení s Ezopem, prezentace vycpanin, přiřazování zvířat k bajkám

Stanoviště v geoparku:

 1. Stanoviště „Panova flétna“ – výroba Panovy flétny z brček
 2. Stanoviště „Maratonský běh“ – štafetový maratonský běh na běžícím pásu
 3. Stanoviště „Archimedův zákon“ – Archimedův zákon – vysvětlení principu Archimedova zákona a jeho využití v říši paleolontologie

Stanoviště mimo MČK:

 1. Stanoviště „Antika ve hvězdách“ – Hvězdárna Žebrák – Horní brána – pozorování/promítání souhvězdí, vyprávění bájí
 2. Stanoviště „Helenská keramika“ – Muzeum berounské keramiky – puzzle různých typů antické keramiky

Program v geoparku:

18 h – zahájení před muzeem – Legio X GPF, lyra

18.30 h –storytellingové představení Odyssea – Martin Hak

19 h – vystoupení Legio X GPF

19.30 h – vystoupení Jana Braunsteina – hra na lyru

20 h - storytellingové představení Odyssea – Martin Hak

20.30 h – vystoupení Legio X GPF

21 h – vystoupení Jana Braunsteina – hra na lyru

Po celou večer k dispozici v geoparku:

Hýskovská zmrzlina – výdej odměny na základě poukázky (jím bude útržek z programu)

- Prodej občerstvení (pivo, limo, škvarkové placky) – zajišťuje pivovar Berounský medvěd
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu