Beroun ve starých fotografiích

výstava | 3. 9. 2015 - leden 2016

Domov seniorů TGM v Berouně, Pod Studánkou 1884, Beroun

Výstava představí téměř 100 fotografií města Beroun z různých období. Bude se jednat o méně známé fotografie, které dosud nebyly vystavovány – například fotografie povodní z roku 1872. Dále návštěvníci mohou pozorovat vývoj známých míst – nádraží, náměstí, mostů nebo Berounských Benátek. Výstavu pořádá Domov seniorů TGM v Berouně a Fotoklub Beroun ve spolupráci s Muzeem Českého krasu, p.o.

Rozhovor s jedním z členů Fotoklubu Beroun – Jiřím Pavlisem udělala Jiřina Leitnerová.

Fotoklub prostřednictvím fotografií zve do minulosti Berouna

Domov seniorů TGM v Berouně ve spolupráci s Muzeem Českého krasu, p. o., připravuje na září další z cyklu výstav, které se konají pod záštitou poslance Parlamentu ČR Richarda Dolejše. Tato výstava se liší tím, že se bude skládat ze dvou naprosto odlišných výstav a patronaci nad ní převzala senátorka a radní pro oblast sociálních věcí Středočeského kraje  Emilie Třísková. Jednu část výstavních prostor zaplní fotografie členů Fotoklubu Beroun. Bude mít název Beroun ve starých fotografiích. Hovořili jsme o ní, ale i o Fotoklubu, s jedním z členů Jiřím Pavlisem.

O čem výstava bude?

Na výstavě bude možné zhlédnout téměř 100 fotografií města Beroun z různých období vývoje města za posledních 130 let. Tato výstava se konala v květnu v Holandském domě, kde měla velký úspěch. Když skončila, mnoho lidí ji ještě chtělo vidět. Ti budou mít nyní šanci. Témata jsme volili tak, abychom se neopakovali a nekopírovali naši výstavu vztahující se k městu, která se uskutečnila v roce 2007 pod názvem Zmizelé město aneb Berounské reminiscence. Na jejím základě tehdy vznikla kniha se stejným názvem, na které spolupracoval Fotoklub se spisovatelem Rudolfem Kadeřábkem.

Proč jste si vybrali k prezentaci Domov seniorů TGM?

Díky jednomu našemu členovi, panu Malíkovi, který tam v současnosti má tatínka. V klubu nám vyprávěl o výstavě fotografií pana Viktora Sýkory, která se tam konala. Když jsme viděli prostory pro výstavní účely, zalíbily se nám a  ředitelkou muzea RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., jsme dohodli termín výstavy na 3. září. Budeme totiž vystavovat společně  – my fotografie v prvním patře a muzeum se bude prezentovat výstavou hracích strojků v přízemí a možná i v druhém patře.

Já vím, že dopředu by se nemělo prozrazovat, co na výstavě bude, ale snad by šlo alespoň naznačit.

Chtěli jsme ukázat méně známé fotografie nebo ještě lépe ty, které jsme dosud nevystavovali. Ale je to těžké, některá témata nejde vynechat. Například povodeň z roku 1872. Z ní je také nejstarší fotka na výstavě. Už před sto i více lety zaujala fotografy klíčová místa v Berouně jako je nádraží, náměstí, mosty, berounské Benátky a další. Jsou tam i místa a budovy, které už neexistují, protože padla za oběť velkému bourání, které zažil Beroun v 70. letech minulého století.

Přesto se ještě zeptám. Bude na výstavě k vidění také nějaká fotografická kuriozita?

V podstatě bych mohl říct, že jich tam bude víc, ale prozradím dvě, které by si návštěvníci neměli nechat ujít. Na jedné je zachyceno plavení slonů v Berounce a na druhé vzducholoď nad Berounem z roku 1936. To je fotografie z mého archivu, bohužel neznám autora, fotku jsem našel ve sbírce známek, kterou mi zanechal můj děda.  Zajímavé je, že se vzducholoď nad Berounem podařilo vyfotografovat ještě jednou, a to v roce 2006. Členovi našeho Fotoklubu panu Zdeňku Roubalovi se ji tehdy podařilo zachytit z rozestavěného komplexu Billy.

Jak dlouho vám asi bude trvat příprava výstavy?

Máme ji v podstatě připravenou včetně 22 výstavních panelů. My jsme se ve Fotoklubu několikrát sešli nad výběrem tematických okruhů. Většinou každý panel je věnován jednomu tématu například Brdatkám, berounským živnostem, jezu, ale na něco jeden panel nestačil. Například berounské brány potřebovaly dva, stejně jako továrny, mosty zabraly tři a náměstí, které se v průběhu let hodně měnilo, dokonce čtyři panely.

Co bylo na přípravě fotografií na výstavu nejobtížnější?

Výběr fotografií a jejich sehnání. Za to patří největší dík panu Roubalovi, který sehnal většinu fotografií ze Státního okresního archivu a ze soukromých archivů pana Jana Chňoupka a členů Fotoklubu Beroun. Mně daly nejvíce práce popisky k fotografiím. Srovnávání časových údajů bylo dost náročné. Některé prameny se totiž rozcházely nejen o rok či dva, ale také o celé desetiletí. Hledal jsem v dobových publikacích i v kronikách, ale nakonec jsem zvolil porovnávání jednotlivých staveb a míst dle kronik, dobových publikací či podobných fotografií a pohlednic.

Překvapila vás při pročítání publikací nějaká informace, o které třeba lidé moc nevědí?

Ano, byly to osudy berounských mostů. Opravdu nebyly moc šťastné. Například v roce 1842 byl otevřen nově postavený most Ferdinadův, který byl už tehdy na stavebním materiálu šizen tak, že za pouhé tři roky bylo nutné snést celou mostovku a v roce 1846 ji položit provizorně úplně znovu. Ta vydržela až do rekonstrukce v roce 1953, kdy vznikl současný most s názvem Most Míru.

Bylo nějaké téma, které jste nakonec z výběru vyřadili?

Ano. Konec války a rok 1968.

Je to pravda, že Fotoklub existuje od roku 1969?

Jsme nejstarším Fotoklubem na území města, ale s přestávkou od roku 1990 do roku 2003. Za tu dobu vzniklo mnoho výstav nejen v Berouně. Vystavovali jsme například v Rakovníku, Mníšku pod Brdy, v Nučicích, v blatné i jinde.  V současnosti pořádáme každý rok dvě klubové výstavy v Galerii MKC Beroun Holandský dům. Někteří naši členové mají samostatné výstavy převážně v Městské knihovně v Berouně i v jiných místech.

Zúčastňujete se nějakých soutěží?

Každý rok díky podpoře města Berouna pravidelně obesíláme Blatenskou růži. Je to celorepubliková soutěž fotoklubů. Letos získal první místo pan Zdeněk Roubal za fotografii Rybáři, na níž zachytil výlov Suchomastské přehrady, který se konal po padesáti letech.

Co plánuje Fotoklub do konce roku kromě výstavy, o které jsme si povídali?

Bude to ještě jedna výstava, tentokrát v Holandském domě. Měla by se konat v říjnu pod názvem Doteky času. Musíme se připravit na další ročník Blatenské růže a příští rok mimo jiné na výstavu v areálu Skalka v Mníšku pod Brdy. Pokračuje představování jednotlivých členů Fotoklubu Beroun v Lidovém domě v Nučicích.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu