Stavba dálnice D5 a její vliv na rozvoj Berouna

přednáška | 14. 9. 2017 od 18 hod.

Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun

Dálnice D5 se stala první kapacitní automobilovou spojnicí České republiky se západní Evropou. Od doby zahájení její výstavby uplynulo již 40 let. Prvním stavebním objektem budované dálnice se stala estakáda v Berouně, vedoucí přes Berounku a dále podél říčky Litavky. Její vybudování na jedné straně přispělo k odvedení tranzitní dopravy ze zastaveného území města. Na druhé straně svým necitlivým umístěním ale přispělo k degradaci rozsáhlého území v jižní části města. Přednáška přiblíží nejenom stručnou historii této stavby a její vliv na další vývoj města, ale představí také obdobné příklady ze zahraničí, včetně současného přístupu k zapojení těchto typů dopravních staveb do urbanizované struktury osídlení.

Přednášející: doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., Katedra architektury, Fakulta stavební ČVUT, Praha
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu