2. kolokvium „Galerijní a muzejní animace“

|

20. 10. od 13 hodin

Několikaletá spolupráce Katedry výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni se Západočeskou galerií v Plzni v oblasti přípravy a realizace netradičních programů pro mládež ve výstavních síních galerie vyústila v roce 2006 do akreditace studijního předmětu Galerijní animace (KVK/GA). V rámci předmětu studující připravují a realizují tzv. galerijní animace. Podle R. Horáčka, který patří k našim předním propagátorům animací,  se jedná o „oživující“ činnosti, při nichž návštěvníci pomocí různých materiálů či předmětů vytvářejí dílčí výtvarné etudy, které svým principem, technologií nebo obsahovým zaměřením navazují na sledované výtvarné dílo.

Ve zmiňovaném roce 2006 uskutečnili studenti katedry první animace také v Západočeském muzeu v Plzni, a sice na výstavě obrazů hub Františka Tyttla. Spolupráce s muzeem dospěla do závaznější podoby v roce 2009. V témže roce se zástupci katedry, galerie a muzea dohodli na pořádání každoročních kolokvií zaměřených na právě na animace. V letošním kolokviu nešlo jen o prezentaci animací za rok 2010, ale pozornost byla upřena na jejich metodickou stránku.  Druhý důležitý cíl kolokvia spočíval v navázání kontaktu pořadatelů s učiteli výtvarné výchovy a dalšími odborníky, kteří mají o problematiku animací vážný zájem. Toto druhé kolokvium jim bylo otevřeno, neboť program kolokvia byl koncipován tak, že měli možnost v něm vystoupit s vlastním příspěvkem.

Na kolokviu jsme představili dva naše vzdělávací programy. Jak se zdobil nábytek a Krok za krokem berounem. Zde si je můžete přehrát.

Představeny byly vzdělávací programy v Západočeském muzeu v Plzni, Západočeské galerii v Plzni a Muzeu Českého krasu v Berouně.

Pořadatelé: Katedra výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni

20. října 2010 → 13,00 – 16,00 hodin

Místo konání: Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, přednáškový sál 1. patro.

Pozvánka ve formátu PDF zde

Program kolokvia:
12:45–13:00 → prezence před vstupem do přednáškové místnosti
13:00–13:05 → přivítání účastníků a zahájení kolokvia

13:05–13:45 Blok I. – Animace v ZČG
13:05 → Blok uvede Mgr. Marcela Štýbrová (edukátorka a kurátorka výstav v Západočeské galerii v Plzni)
V bloku budou studenti zapsaní v předmětu „Galerijní animace“ na Katedře výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni prezentovat metodické postřehy z přípravy a realizace galeriních animací uskutečněných v roce 2010 v ZČG v Plzni.
→ Dominika Černá, Darina Grösslová, Sylva Vágnerová, Jana Voldřichová – Miloš Šejn: Býti krajinou
→ Jitka Liscová, Eliška Markvartová, Petra Vodičková – Vražedná realita: Zločin v obraze
→ Kateřina Prokopcová, Lucie Štvánová, Dana Urbánková – Vražedná realita: Zločin a trest
→ Prostor pro diskuzi k obsahu bloku

13:45–14:15 Blok II. – Animace v ZČM – Národopis
13:40 → Blok uvede Mgr. Daniel Bechný (Západočeské muzeum v Plzni, národopisné odd.)
V bloku budou studenti zapsaní v předmětu „Galerijní animace“ na Katedře výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni prezentovat metodické postřehy z přípravy a realizace muzejních animací uskutečněných v roce 2010 v oddělení Národopisu ZČM v Plzni.
→ Kateřina Dušková, Dagmar Paulová – ZČM/Národopis: Masopust
→ Olga Střelcová, Jana Vacková, Patrik Pařízek – ZČM/Národopis: Jak se zdobil nábytek
→ Prostor pro diskuzi k obsahu bloku

14:15–14:30 → Přestávka na odpočinek a občerstvení

14:30–15:10 Blok III. – Animace v Muzeu loutek
14:30 → Blok uvede Mgr. Markéta Formanová (vedoucí Muzea loutek v Plzni)
→ Jitka Švagrová bude prezentovat zkušeností s animacemi, které získala jako pracovnice muzea a zároveň jako diplomantka KVK FPE ZČU v Plzni, jejíž diplomová práce je na animace zaměřena.
→ Dále v bloku budou studenti Katedry výtvarné kultury FPE ZČU v Plzni, které metodicky vedl Mgr. Jindřich Lukavský prezentovat metodické postřehy z přípravy a realizace muzejních animací uskutečněných v roce 2010 v Muzeu loutek.
→ Prostor pro diskuzi k obsahu bloku

15:10–15:40 Blok IV. – Zkušenosti odjinud
Příspěvky přihlášených zájemců tohoto bloku budou zaměřeny na zkušenosti s oživujícími aktivitami z mimoplzeňských galerií a muzeí.
→ Bc. Patrik Pařízek bude prezentovat své metodické postřehy z přípravy a realizace „doprovodných programů“ v Muzeu Českého krasu Beroun.
→ Prezentace ostatních přihlášených.
15:40 –16:00 → Prostor pro diskuzi k obsahu tohoto bloku a k obsahu celého kolokvia.

16:00 Závěr
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu