Český kras – osídlení člověkem

stálá expozice | do ledna 2015

-

Český kras a člověk

Beroun – Jenštejnský dům – Český kras a člověk

Prostory expozice představují výběr archeologických lokalit z území Českého krasu. Zvláštní pozornost je věnována osídlení jeskyní člověkem a využití členitosti krajiny při budování výšinných opevněných hradišť od pravěku do raného středověku.

Díky aktivní činnosti jeskyňářů došlo v Českém krasu v posledních třiceti letech k mnoha významným archeologickým objevům, a to nejen v jeskyních (jeskyně Martina, vrch Bacín, hradiště Nad klášterem). Výsledky výzkumu přímo navazujícího na tyto objevy jsou představeny v této části stálé expozice MČK spolu s nejnovějšími poznatky o hradištích v této oblasti (Kotýz, Hostim – V Kozle, Tetín). Archeologické nálezy z jednotlivých lokalit jsou doprovázeny leteckými snímky, fotografiemi i možnými rekonstrukcemi zjištěných situací. Omezené prostory však umožnily představit pouze výběr materiálu i lokalit.

Stálá archeologická expozice vznikla v roce 1997 a je věnována specifickým projevům využívání krajiny Českého krasu člověkem od pravěku po raný středověk. Expozice je koncipována jako nedílná součást souboru expozic věnovaných Českému krasu. Odráží specifikum osídlení člověkem, odráží pestrost nálezů od mladší doby kamenné po raný středověk s představením jak lokalit pod širým nebem tak v jeskyních a plynule tak expozice společenskovědní přechází v následující expozici s přírodovědným zaměřením (Jeskyně a jeskyňáři v Českém krasu).

ČASOVÁ TABULKA OSÍDLENÍ ČESKÉHO KRASU

Doba Fáze Kultura Časové zařazení Naleziště
paleolit
starší doba kamenná
starší Bacín, j. Ve vratech
střední mousterién 180 000 j. Ve vratech
mladší magdalénien 40 000 Šanův kout, Děravá j.
pozdní 10 000 Bacín,j. Martina
mezolit
střední dobakamenná
8 000 Bacín, j. Martina
neolit
mladší doba kamenná
starší lineární keramika 5500 Tetín, j. Na průchodě
mladší vypíchaná keramika 4500 Tetín, Děravá j.,j. Ve vratech,j. Na průchodě
eneolit
pozdní doba kamenná
starší nálevkovité poháry 4 000 j. Martina, Bacín
střední schussenried 3 500
mladší šňůrová keramika 2 500
bronzová starší únětická 2 000 Tetín
střední mohylová 1 500 Kotýz
mladší knovízská 1 200 Tetín
pozdní štítary 900 hradiště: Kotýz, Tetín,Nad klášterem,jeskyně: Ve vratech,Děravá, Na průchodě
železná starší halštatská 750 Kotýz, Kozel, Tetín
mladší laténská 400 Tetín
římská starší 0 Tetín
mladší 400 Kozel, Tetín
stěhování národů 600
hradištní=raný středověk starší 800 hradiště: Tetín, Kozel,Kotýz,jeskyně: Ve vratech
střední 950
mladší 1 200| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu