O historii Berouna

|


První dějiny města Berouna aneb pojďte bydlet
Program je koncipován jako vyprávění u modelu města, které postihuje deduktivní formou první dějiny města a kapitolu kolonizace Českých zemí. Odhaluje souvislosti výstavby města, struktury obyvatel a kultury každodennosti 13. -15. stol. v regionálním měřítku. Součástí výkladu je prohlídka expozice řemesel formou materiálové identifikace a hra na principu logické skládačky, během níž se návštěvníci seznámí s obyvateli středověkého Berouna, jejich řemeslnými dílnami a živnostmi. Délka programu 45min., počet účastníků max. 25.

Cílová skupina: 6. – 9. třída ZŠ
Cíle:  Seznámení s historií Berouna
Mezipředmětové vazby:  Historie, rétorika, literatura

více informací, objednání
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu