Restaurátorská dílna

Doprovodný program | do prosince 2011

Na program je nutné se objednat

aneb Putování sbírkového předmětu

Děti se rozdělí do skupin, z nichž každá získá do opatrování jeden „sbírkový“ předmět. Se získanými předměty budou putovat po muzeu. Na jednotlivých stanovištích se dovědí, čím vším musí předmět projít, než se dostane do muzejního depozitáře.  A není to cesta jednoduchá. Musí se převzít, zapsat do přírůstkové knihy. Pokud je ve velmi špatném stavu, putuje do péče restaurátora (všichni si vyzkouší rozmanité restaurátorské techniky, porovnají, jak vypadají restaurované a nerestaurované předměty). „Restaurované“ předměty budeme fotografovat a nakonec ukládat do muzejního depozitáře.

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ
Cíle: Hravou formou se seznámit se základními restaurátorskými postupy. Práce se „sbírkovými předměty“. Rozvoj komunikačních a pracovních kompetencí.
Mezipředmětové vazby: Historie, rétorika, pracovní činnosti

více informací, objednání

Fotografie z již uskutečněných akcí (klikněte na datum)
2010 29. 3.
2011
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu