Po Talichovi se v Berouně jmenuje hudební škola i půvabné údolí

Osobnost | z historie

Václav Talich by jedním z nejvýznamnějších českých dirigentů 20. století.
Narodil se 28. května 1883 v Kroměříži jako třetí dítě Jana Talicha a Antonie, rozené Moudré. Po vystudování houslové hry na Pražské konzervatoři měl angažmá jako dirigent, respektive koncertní mistr v Berlínské a Lublaňské filharmonii. Mezi světovými válkami působil v Anglii, Skotsku a Švédsku. Jeho osudy jsou spjaty zejména s orchestrem Národního divadla a Českou filharmonií, jejíchž interpretační úroveň pozvedl na světovou úroveň. Byl učitelem řady hudebních osobností například Charlese Mackerrase, Milana Munclingera, Karla Ančerla, spolupracoval s takovými umělci, jako byli Vladimir Horowitz, Svjatoslav Richter či Mstislav Rostropovič.
Propagátor děl Dvořákových, Sukových a Smetanových žil v Berouně s různými přestávkami od roku 1936. Půvabné údolí nedaleko Berouna, kde Václav Talich od roku 1936 pobýval a také zemřel, nese jeho jméno. Také ZUŠ Václava Talicha v Berouně byla pojmenována po tomto známém dirigentovi. Na počest slavného umělce se koná již od roku 1983 tradiční Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun.

Václav Talich a jeho život v datech

28.5.1883 – narodil se v Kroměříži
1897-1903 -studium na pražské konzervatoři ve třídě prof. J. Mařáka a od r. 1901 ve třídě
prof. O. Ševčíka
1903-1904 – prvním houslistou a pak koncertním mistrem Berlínské filharmonie pod
taktovkou A. Nikische
1904 (podzim) – koncertním mistrem v Oděse
1905 (podzim) – profesor houslové hry a primáriem kvarteta v Tiflisu, kde poprvé vystupuje veřejně jako
dirigent
1908-1912 – dirigent v Lublani
30.7.1910 – svatba s Vidou Prelesnikovou, absolventkou klavírní třídy prof. J. Jiránka na pražské
konzervatoři
1912-1915 – prvním dirigentem opery v Plzni
7.10.1912 – narození syna Václava
12.12.1917 – první koncert s Českou filharmonií
30.4.1918 – první koncert s orchestrem Národního divadla
5.2.1919 – jmenován druhým dirigentem České filharmonie vedle L.V. Čelanského
září 1919 – jmenován šéfem České filharmonie
11.10.1920 – narození dcery Vidy
1920 – hostuje v Turíně
1921 – hostuje v Turíně a v Berlíně
1922 (jaro) – první zájezd s Českou filharmonií do Itálie
1922 (podzim) – s Českou filharmonií do Vídně
1922 (podzim) – zakládá Filharmonický pěvecký sbor
1923 – hostuje v Londýně a v Liverpoolu
1924 (jaro) – 1.Mezinárodní hudební festival v Praze
1926 (jaro) – po druhé s Českou filharmonií v Itálii
1928 – jmenován členem Stockholmské královské hudební akademie
1933 – návrat do Prahy k České filharmonii
1935 (podzim) – jmenován správcem opery Národního divadla
19.6.1936 – první premiéra v Národním divadle –Antonín Dvořák: Rusalka
9.5.1945 – pěšky z Berouna do Prahy, aby nastoupil práci
21.5.1945 – zatčen v Berouně a uvězněn na Pankráci
říjen 1945 – poprvé na veřejnosti po propuštění – přednáška v refektáři Dominikánského kláštera v Praze
březen 1946 – založení Českého komorního orchestru
květen 1946 – poslední zájezd do Stockholmu a rozhodnutí definitivně zůstat doma
7.10.1946 – první koncert Českého komorního orchestru
1947- Pražské jaro – s orchestrem Národního divadla – Smetana: Má vlast, v Národním divadla Janáček:
Káťa Kabanová a dva koncerty s Českým komorním orchestrem
7.7.1947 – opět šéfem opery Národního divadla
10. a 12.12.1947 – naposledy řídí Český komorní orchestr
vánoce 1947 – onemocněl
únor 1948 – vzdává se funkce šéfa v Národním divadle. Resignace není přijata, nedostává odpověď na svůj
dopis
1.3.1948 – je zbaven místa šéfa v Národním divadle
únor 1948 – založena Hudební mládež při Českém komorním orchestru
duben 1948 – Český komorní orchestr končí svoji činnost
1949-1954 – nahrávání na gramofonové desky
1949-1952 – šéfem Slovenské filharmonie v Bratislavě
1952 – uměleckým poradcem rozhlasových těles v Praze
1954 – uměleckým poradcem České filharmonie. Poprvé veřejně vystupuje v Praze (březen 1954) a řídí
Českou filharmonii i na Pražském jaru 1954
17.,18. a 19. 11.1954 – poslední koncerty s Českou filharmonií a poslední veřejná vystoupení vůbec
27.5.1957 – jmenován Národním umělcem
16.3.1961 – umírá v Berouně
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu