Křest knihy: Příroda Berouna – mezi Českým krasem a Křivoklátskem

Představení nové publikace | 5. října 2023, 17 hod.

Město Beroun, nakladatelství Machart, Vlastivědný spolek Petrbok a Muzeum Českého krasu srdečně zvou na slavnostní křest knihy „Příroda Berouna – mezi Českým krasem a Křivoklátskem“ autorů Karla Žáka, Petra Budila, Michala Hejny, Jana Holečka, Martina Majera a kolektivu, s doslovem Václava Cílka.

Málokteré z českých měst se může pyšnit tak obsáhlou a na vysoké odborné úrovni zpracovanou monografií, která čtenářům přibližuje živou i neživou přírodu pojednaného území.

Obrazově bohatá publikace o přírodě Berouna na více než třech stovkách stran před čtenáři odvíjí příběh místa, v němž si člověk po tisíciletí prošlapával cestu do srdce okolní přírody – a příroda se zadními vrátky vytrvale vracela do jím osídleného území…

Město Beroun se rozložilo v místech, kde se k sobě chráněné krajinné oblasti Český kras a Křivoklátsko přibližují na pouhé čtyři kilometry. Nejkratší spojnice těch dvou velkoplošných chráněných území oblastí symbolicky prochází právě středem centrálního Husova náměstí. Pozoruhodná neživá i živá příroda ale leží ve správním území města i mimo uvedené chráněné krajinné oblasti. Vzácných druhů rostlin a živočichů zde roste a žije tolik, že Beroun svým bohatstvím živé přírody předčí nejednu CHKO.

Jedná se o oblast mezinárodního významu pro stratigrafii a paleontologii prvohor, území, kde se na téměř sedmdesáti lokalitách v minulosti těžily nerostné suroviny, kde si můžeme prohlédnout horniny z řady geologických období pokrývajících posledních 600 milionů let historie Země. Leží zde i jeskyně, zaznamenávající nejstarší přítomnost lidí v našem kraji.

To vše se pokusil tým devatenácti autorů z řady odborných institucí shrnout v přístupné formě do této přírodovědné monografie.

Zásadní je i obrazová stránka publikace, ke které přispělo celkem 25 fotografů. Mnozí z autorů textové i obrazové části dlouhodobě žijí a tvoří přímo v Berouně a mají k městu více než osobní vztah.

5. října 2023
17 hod.

Muzeum Českého krasu
expozice Geopark Barrandien
Slapská ul.
Beroun

Vstup zdarma
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu