TZ Výstava Český kras a jeho lidé – 12. 10. 2023

Tisková zpráva |

Tisková zpráva

Komentovaná prohlídka přiblíží výstavu Český kras a jeho lidé pohledem archeologa, geologa a historika

Beroun 19. září 2023

Muzeum Českého krasu zve zájemce o poznání regionu na komentovanou prohlídku výstavy Český kras a jeho lidé, která je k vidění v Jenštejnském domě v Berouně.

Ve čtvrtek 12. října 2023 provedou jednotlivými částmi výstavy odborníci, kteří se podíleli na jejím vzniku. Návštěvníci tak uslyší zasvěcený komentář od Mgr. Ireny Benkové, archeoložky a ředitelky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Mgr. Dany Hradilové, historičky Muzea Českého krasu, Mgr. Jakuba Vodičky, Ph.D, geologa muzea a RNDr. Františka Pojera, přírodovědce a vedoucího Správy CHKO Český kras.

Autoři výstavy přiblíží záměr a okolnosti vzniku výstavy, jejíž podtitul je „jak krajina mění lidi a lidé krajinu“ a samozřejmě nezapomenou upozornit na nejzajímavější exponáty. „Velkým lákadlem je jedinečný archeologický nález – penězokazecká dílna z Koněpruských jeskyní, zapůjčená z Národního muzea, která bude vystavená po dlouhé době,“ říká archeoložka Mgr. Benková.

Na výstavě jsme se snažili přiblížit unikátní přírodu a krajinu Českého krasu obhospodařovanou  a ovlivňovanou člověkem již tisíce let. Území bylo vyhlášeno za chráněnou krajinnou oblast již před více než 50 lety v roce 1972. Návštěvníci se dozvědí, které druhy rostlin, živočichů a typů biotopů jsou nejvíce ohroženy, jakou aktivní péči zajišťujeme v chráněném v území a co je potřeba respektovat, aby byl udržen dosavadní typický krajinný ráz,“ doplňuje za CHKO Český kras František Pojer.

O výstavě

Český kras, geologicky velmi významná oblast, je dnes vnímán hlavně jako místo pro rekreaci, turismus a ochranu přírody. V relativně nedávné minulosti však byl také významným centrem těžby vápence a průmyslové výroby. Vždy byl také zemědělsky využíván a stopy zdejšího osídlení sahají do hlubokého pravěku – všechny tyto činnosti se projevily na dnešním podobě zdejší krajiny. Geologicky unikátní území tvoří základ, který se člověk naučil využívat i chápat.

Hlavním námětem výstavy je historické putování člověka Českým krasem, které je místem pro život, práci, zábavu i poznání. Začít ovšem musíme specifickou geologií, která je pro toto putování a využívání důležitá. Prostřednictvím dochovaných předmětů a textových panelů výstava zachycuje stopy lidského působení v krajině, které souvisí s jeho rozsáhlou činností (hospodářskou, těžební, stavební i volnočasovou). Zachycuje proměnu vztahu ke krajině, jejíž poznání vede ke snaze ochránit a udržet ji pro budoucí generace.

Zajímavosti z výstavy

Uvidíte zde mimo jiné kompletní trampskou či horolezeckou výbavu, řadu unikátních archeologických nálezů (např. Tetínský poklad z 13. století nebo cca 10 000 let starý parohový sekeromlat), dobové suvenýry (modlitební knížky ze Sv. Jana pod Skalou z 18. stol.), velkoformátový model mlýna z nedaleké Kody nebo kamenné výrobky z místního vápence. Dozvíte se zajímavosti o těžbě a dopravě této horniny (úzkorozchodné a lanové dráhy), počátcích turismu (nejstarší značená turistická stezka) a hospodářského využití regionu. Zjistíte, proč je nenápadná lokalita Klonk u Suchomast považována geology po celém světe za naprostý unikát. Část výstavy se věnuje cenným biotopům včetně jeskyní a jejích obyvatel, chráněným rostlinným i živočišným druhům, rozlišování kategorií chráněných území a pochopení výrazu „krajinný ráz“. Výstava je doplněna mechanickými i elektronickými interaktivními prvky (dotykové obrazovky).

12. října 2023

17 hod.

Muzeum Českého krasu

Husovo nám. 87

Beroun

Předchozí rezervace není nutná.

Pokud byste potřebovali další informace, obraťte se na mě.

Mgr. Vlastimil Kerl

pracovník propagace, PR a marketingu

Muzeum Českého krasu, p.o.

Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
telefon: 601 374 208

www.muzeum-beroun.cz
propagace@muzeum-beroun.cz

www.facebook.com/muzeumberoun

www.facebook.com/geoparkbarrandien
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu