Úspěch našeho edukátora Mgr. Pavla Bokra – využití hry Minecraft ve školách schválili odborníci z Univerzity Karlovy

Oznámení | září 2023

Učitel a edukátor Muzea Českého krasu Mgr. Pavel Bokr obhájil na Přírodovědecké fakultě UK závěrečnou práci na téma „Využití Minecraft Education pro výuku geologie“. Komise složená z odborníků ohodnotila práci jako výbornou a doporučila další využití hry ve školách. Pavel Bokr používá hru Minecraft při výuce na ZŠ a vede také oblíbený edukační program Minecraft a kameny v Muzeu Českého krasu.

Nápad na využití známé hry se přitom zrodil náhodou. „K Minecraftu mě přivedli žáci při distanční výuce.  Já ho neznal, ale zaujal mě tím, že tam byly skutečné horniny, minerály a nerostné suroviny, ale jejich rozmístění bylo špatné. Jako geologovi mi to nedalo a splnil jsem přání svých žáků na hodinu v Minecraftu. Deváťáci mě ho naučili hrát, já se pak rychle naučil tvořit světy a udělal jsem jim svět podle skutečnosti, kde si už v době covidu zahráli na skutečné geology. Hledali ložiska uhlí, zlata a železné rudy, která byla modelovaná podle skutečné předlohy,“ vysvětluje Pavel Bokr.

Postupem času odhalil výukový potenciál hry a kromě geologie v něm částečně učí i informatiku, fyziku a matematiku. Téma si také zvolil pro svoji závěrečnou práci při studiu pedagogického minima.

Snažil jsem se ukázat, že z pohledu výuky geologie není Minecraft jen obyčejná hra, jak si lidi občas myslí, ale že žáci si v něm ve specializovaných vzdělávacích světech mohou vyzkoušet reálnou práci geologů a aktivně se vzdělávat. Díky obhájení své práce se stanu kvalifikovaným učitelem. Děkuji svým žákům, že mě hru ukázali,“ říká Bokr a dodává, že jeho zkušenosti s moderním způsobem výuky mohou využít i jiní učitelé: „Připravil jsem také metodiku pro učitele i další podpůrné materiály tak, aby byla tato lekce rovnou zařaditelná do výuky“.

Práce byla obhájena 12. září 2023 na Přírodovědecké fakultě UK s výborným hodnocením.

Z oponentského posudku:

Předložená závěrečná práce je na velmi vysoké úrovni ve všech svých aspektech a doporučuji práci po nezbytné úpravě (redukci některých partií) k publikaci. Domnívám se, že závěrečná práce svojí kvalitou a úrovní zpracování může aspirovat na studentskou cenu či udělení nějaké formy stipendia za mimořádný studentský počin.

Vlastní autorskou hru a soubor navazujících didaktických materiálů a metodiky pro učitele považuji za velice zdařilé a ihned aplikovatelné do školní praxe. Autorovi a školiteli dávám ke zvážení využít lekci jako prostředek či nástroj dalšího výzkumu např. na poli implementace digitálních technologií do výuky přírodních věd nebo analýzy míry digitální gramotnosti na ZŠ a SŠ.

Z komentáře vedoucí práce:

Předložená závěrečná práce je jednoznačně přínosem pro praktickou výuku geologie, jelikož forma zpracování výukové lekce a úroveň poskytnutých didaktických materiálů zajišťují možnost jejich plnohodnotného využití v praxi.

Navržená lekce pracuje s prvky činnostního vyučování, badatelské výuky a vede žáky k vlastnímu uvažování a kritickému myšlení. Pro životaschopnost navržené výukové lekce je zásadní, že autor vytvořil kompletní soubor podpůrných didaktických materiálů. Jejich součástí je i trénovací dráha pro ovládání Minecraft Education, což považuji za velice vhodný doplněk pro žáky, ale i učitele, kteří s digitální hrou Minecraft nemají zatím příliš zkušeností.

Prostor pro využití Bokrova know-how poskytlo také Muzeum Českého krasu, kde si mohou výuku geologie v Minecraftu vyzkoušet i žáci z jiných škol. Muzeum jim aktuálně nabízí oblíbený edukační program Minecraft a kameny, který vede právě Pavel Bokr. Školy si ho mohou pro své žáky objednat, rodiče můžou svým dětem rezervovat místo v termínech pro veřejnost (nejbližší je 7. října 2023).

Pavel Bokr představoval vzdělávací potenciál Minecraftu také na různých akcích pro učitele, mimo jiné i na konferenci spolupořádané organizacemi Mensa ČR a Národním pedagogickým institutem.

Mgr. Pavel Bokr (* 1982)

Vzdělání

2001 – 2007        Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Geologie – paleontologie

2019 – 2023        Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta: Doplňující pedagogické studium –

geologie

Kariéra

2016 – současnost: Muzeum Českého krasu – edukátor

2019 – současnost: ZŠ Králův Dvůr – učitel (částečný úvazek) přírodopisu a informatiky

V minulosti spolupracoval také s Českou geologickou službou a s Koněpruskými jeskyněmi.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu