Krok za krokem Berounem

Poučné a zábavné putování | celý rok, dle dohody

Na program je nutné se objednat

Doprovodný program s prvky řetězového provádění. Celá skupina se sejde před muzeem, kde se seznámí s některými odbornými pracovníky. Všichni poté vyrazí na procházku Berounem.

Anotace

Žákům a studentům budou představeny historické budovy a různá městská zákoutí. Před každým domem budou stručně seznámeni s jeho historií, architekturou a jeho dnešním využitím. Důraz bude kladen na různé zajímavosti o budovách a seznámení se s berounskými pověstmi . Výlet neproběhne formou přednášky, ale volným povídáním, diskusí a reakcí na dotazy.
Podle zájmu se může škola přihlásit na pokračování, kde si žáci a studenti vymění role. Všichni se rozdělí do skupin a každá bude mít možnost nastudovat si připravené texty. Až budou všechny skupiny dostatečně připraveny, můžeme realizovat další setkání, tentokrát však opačně. Žáci a studenti by prováděli nás, nebo své spolužáky z nižších ročníků.

Cílová skupina: základní a střední školy
Cíle: Naučit studenty samostatně pracovat, vybírat ze široké nabídky podstatné informace a umět je podat ostatním, hovořit k větší skupině lidí, sdělovat jim zajímavé a naučné informace, respektovat „návštěvníky“ a udržet si jejich pozornost a zájem, umět odpovídat na dotazy, zvládnout vlastní trému a posílit paměť.
Mezipředmětové vazby: Rétorika, historie, český jazyk, občanská výchova
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Mediální výchova

Termíny

Na tento program se můžete objednat

Fotografie

Fotografie z již uskutečněných akcí (klikněte na datum)
2010 4. 5. 14. 5. 28. 7. 25. 8. 17. 9. (řetězové provádění) 29. 9. 5. 10. 6. 10. 7. 10. 14. 10. 15. 10.

2o11 13. 9.

Ohlasy

Děti připravily poznávací výlet pro své spolužáky

Žáci berounské Základní školy Wágnerovo náměstí si vyzkoušeli, jaké to je být průvodcem. Připravili si exkurzi s výkladem pro své spolužáky.

Na 17. září si žáci Základní školy Wágnerovo náměstí v Berouně připravili pro děti ze třetí třídy poznávací exkurzi po svém městě. Zúčastnili se totiž předtím podobného programu Krok za krokem Berounem. S pomocí odborných pracovníků Muzea Českého krasu si vypracovali jednotlivé medailony k berounským památkám a nic jim pak už nebránilo, aby si mohli práci průvodce vyzkoušet..

Žáci realizovali program po způsobu řetězového provádění, což znamená, že získali materiály, které si nastudovali a později z nich vytáhli nejdůležitější informace. Ty pak v rámci prohlídky berounských památek sprostředkují svým spolužákům. Utvoří mezi budovami jakýsi „řetěz“, po kterém putují účastníci programu.

Řetězové provádění není otázkou dlouhodobé přípravy nebo speciálních znalostí či dovedností a lze ho využít k vhodnému rozšíření výuky, získání dalších vědomostí a netradičních zážitků.

Důraz byl kladen především na zajímavosti, které se jen tak někde nevyčtou. Poutavou částí byly i různé úkoly, při kterých se děti učily získávat informace třeba i pozorováním. Hledaly například kamenické značky na Pražské bráně nebo jména architekta a stavitele radnice, která jsou umně schována za sandálem štukové postavy nesoucí balkon. Žáci luštili také novobarokní šifru na kovaném zábradlí.
(novinky.cz, zprávy z regionů)

Vážení přátelé,

Ve středu 28. července 2010 jsme se zůčastnili procházky s poutavým názvem „Krok za krokem Berounem“, pořádané Muzeem Českého Krasu. O tom, co nás čeká, jsme byli předem informováni zajímavým letákem. Koho zajímá Beroun, měl by se takových procházek zůčastňovat vždycky. Doprovázeli nás pracovníci Muzea pan Mgr. D. Palivec a pan Bc. P. Pařízek.

Nejdříve jsme se před Jenštejnským domem dozvěděli o původu domu, kde je dnes Muzeum umístěno a také základní prvky, podle nichž se poznají různé stavební slohy. Ačkoliv byla procházka orientována pro děti, které měly právě prázdniny, povídání i informace byly zajímavé i pro nás dospělé. Dospělí byli v převaze.

Druhá zastávka patřila Berounské radnici a její historii. Tam jsme se jako zajímavost dozvěděli, kde se v budovách umísťují informace o stavbě, to jest hlavně, pro koho je stavba provedena, kdy, kdo je architekt a kdo stavitel.

U Pražské brány jsme si zopakovali a prohloubili vědomosti o stavebních stylech, ale také jsme slyšeli různé historické zajímavosti o městě. A byli jsme upozorněni na stavební prvky, které zasvěceným prozradí další informace u používání budov.

V hezkém městském parku u Duslovy vily nám připoměli naši průvodci tradiční českou hru „tlučení špačků“ a všichni jsme si mohli vyzkoušet naši reakci a zručnost, až na nějakou tu vyjímku převážně nedostatečnou. V samotné vile nás zajímala nejen současná výstava, ale také různá technická řešení, opět ve vztahu ke stavebním slohům. Dále jsme byli informováni o zneužití vily po smrti pana Dusla o jejím pracném restaurování.

V kostele Sv. Jakuba jsme si všimli původní gotické části a pozdější přestavby v barokním slohu. Také toho, kterému Seydlovi je vlastně věnováno náměstíčko nad kostelem.

A nakonec jsme vystoupili na Plzeňskou bránu, dozvěděli se něco o středověké obraně města, o věžních hodinách a o tom, proč dostali Němci přezdívku „Skopčáci“. Pak jsme si prohlédli byt bývalého věžního, který také střežil, zda ve městě nevypukl někde požár, a vychutnávali si shůry pohled na Beroun.

Byla to překrásná a zajímavá procházka, báječně připravená a poutavě i zábavně prezentovaná oběma pány, jimž patří naše srdečné poděkování.

Jan Kříž, Zadní Třebaň
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu