Do muzea za starými tisky i odbornou literaturou

Tip | bádání v muzeu

V roce 2012 oslavilo Muzeum Českého krasu, p.o. se sídlem v Berouně 120 let působení v berounském regionu. Se vznikem tohoto muzea jsou spojeny také počátky jeho muzejní knihovny.

Dříve sloužila především ke studiu odborným pracovníkům muzea, kteří ji hojně využívali, například při přípravě expozic a výstav, katalogizaci (odborném zpracování sbírkových předmětů) nebo při vlastní vědecké činnosti. Dnes je knihovna přístupná též zájemcům z řad laické i odborné veřejnosti. Tvorba knihovního fondu muzejní knihovny vychází z potřeb a celkové specializace muzea, proto se v něm nachází knihy a periodika z oblasti společenskovědní (historie, umění, etnografie, muzejní a vlastivědná práce, archeologie) a přírodovědné se zaměřením na geologickou a paleontologickou literaturu (v menším měřítku je zastoupena také zoologie a botanika). Muzeum Českého krasu vydává každoročně odborný časopis pro regionální výzkum Český kras (letos vyšlo už jeho 38.číslo), který vyměňuje s řadou domácích a zahraničních knihoven a institucí. Muzejní knihovna disponuje rovněž monografiemi a periodiky regionálního charakteru, které již ale mají statut sbírkového předmětu. Zastoupené tituly lze vyhledávat prostřednictvím souborného katalogu www.caslin.cz. Velmi vzácnou část sbírkového knihovního fondu tvoří staré tisky (knižní produkce z let 1600-1800). Na jejich restaurování vynakládá muzeum nemalé finanční prostředky. Bohatá knihovna je také součástí pozůstalosti po světoznámém dirigentu Václavu Talichovi, zahrnuje desítky titulů s hudební tématikou. V roce 2002 se nesbírková muzejní knihovna stala knihovnou veřejnou poskytující všechny služby dle knihovního zákona (výpůjční, reprografické, MVS atd.). Po předchozí domluvě ji může navštívit každý, knihy a periodika se po zaregistrování půjčují ke studiu pouze prezenčně nebo prostřednictvím MVS do jiné knihovny. Malá výběrová knihovnička určená návštěvníkům muzea se nachází ve vstupních prostorách muzea. Na webových muzejních stránkách je k dispozici zatím neúplný on-line katalog příruční knihovny čítající přes 20 000 svazků. V současné době má v Berouně zájemce o odbornou a regionální literaturu k dispozici tři místa ke studiu: Městskou knihovnu, knihovnu Státního okresního archivu a Knihovnu Muzea Českého krasu.
- See more at: http://middleczech.kr-stredocesky.cz/?p=9322#sthash.hZwqJqsZ.dpuf
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu