Geologická exkurze do lomu Kosov

exkurze | 7. 11. 2015 od 10:00

sraz před vlakovým nádražím v Berouně

Lom Kosov u Berouna nabízí jedinečnou možnost poznat geologickou minulost Berouna na vlastní oči, seznámit se s památkami pravěkých prvohorních sopečných výlevů, uvidíme mnoho typů uložených hornin, vrstevních sledů, které vypovídají o tvořivé činnosti naší Země. V mnohaetážovém lomu nasbíráme podivuhodné graptolity, predátory prvohorních moří – hlavonožce a také samozřejmě známé trilobity a bude-li jen trocha štěstí, najdeme je i celé…

Výprava potrvá cca 5 hodin, od berounského nádraží vystoupáme k lomu a od spodních etáží dojdeme až do těch nejvyšších.

Bližší informace na tel. č. 604 705 229.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu