Na dno pradávných moří – nový program pro školy

Program pro ZŠ a SŠ |

AKTUALIZACE 7. 12. 2022

VŠECHNY TERMÍNY V LETOŠNÍM ROCE JSOU JIŽ VYČERPANÉ. ZAČÁTKEM ROKU 2023 NABÍDNEME DALŠÍ. DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Školám nově nabízíme edukačně-tvořivý program Na dno pradávných moří. Zavede žáky do doby trilobitů a hravou formou jim zprostředkuje, jak probíhají základní geologické procesy.

Žáci při programu:

-              poznají trilobity a sáhnou si na skutečné zkameněliny

-              zjistí, že zde kdysi bylo moře a objeví, jak vzniklo a jak zaniklo

-              uvidí, jak Čechy procestovaly skoro celou zeměkouli

-              objeví a prakticky si namodelují, co se děje na dně moří a jak se mořské dno dostalo k nám na Berounsko

-              vytvoří si obtisk trilobita do samotvrdnoucí hmoty

-              otisknou si razítka s trilobity

-              na opakování poznatků si dostanou omalovánky

-              navštíví geologicko-paleontologickou expozici Barrandien

-              mohou (ale nemusí) využít své mobilní telefony na pořizování fotografií zkamenělin a videí s modelováním vzniku zkamenělin a jejich cesty ze dna moří nad mořskou hladinu

Program trvá 90–120 minut, je vhodný pro 1. a 2. st. stupeň ZŠ i pro SŠ. Cena je 40 Kč/žák.

Objednávejte na tel. 311 624 101 nebo na e-mailu pokladna@muzeum-beroun.cz. Platba na místě nebo po předchozí dohodě a písemné objednávce možná i platba na fakturu.

Termíny

Pá 18.11.

Po 21.11.

St 23.11.

Pá 25.11.

St 30.11.

Čt 1.12.

Pá 2.12.

Pá 9.12.

St 14.12.

Čt 15.12.

Začátek vždy v  8:00, 10:00, 13:00

Místo konání

Muzeum Českého krasu

Husovo nám. 87

Beroun

Vzdělávací program směřuje k těmto výstupům v RVP

pro základní vzdělávání:

- P-9-6-02 žák rozlišuje důsledky vnitřních a vnějších geologických dějů, včetně geologického oběhu hornin i oběhu vody

(učivo dle RVP ZV: Země – stavba Země; vnější a vnitřní geologické procesy – příčiny a důsledky; vývoj zemské kůry a organismů na Zemi – geologické změny)

pro gymnázia:

- žák porovná složení a strukturu jednotlivých zemských sfér a objasní jejich vzájemné vztahy

- žák analyzuje energetickou bilanci Země a příčiny vnitřních a vnějších geologických procesů

- žák analyzuje různé druhy poruch v litosféře

(učivo dle RVP G: Země jako geologické těleso – základní geobiocykly, zemské sféry; geologická historie Země – geologická období vývoje Země; změny polohy kontinentů; evoluce bioty a prostředí; zvětrávání a sedimentační proces – sedimentace; deformace litosféry – křehká a plastická deformace geologických objektů, vývoj stavby pevnin a oceánů; mechanismus deskové tektoniky; zemětřesení a vulkanismus, tvary zemského povrchu).

Financováno Ministerstvem kultury z programu Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1: Edukační aktivity v rámci stálých muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury (CES).
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu