Archiv akcí 2006

|

Muzeum Českého krasu Vám přeje příjemné vánoční svátky i nový rok.
PF 2007
Betlémy

Výstava: „Betlémy“

od 15.11. 2006 do 7.1. 2007
prostory v 1.patře a přízemí Jenštejnského domu

Výstava představila část početné sbírky betlémů z Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
„Velká část této sbírky pochází z Městského muzea v Mimoni, kde existoval významný betlémářský spolek, který na počátku třicátých let minulého století zorganizoval velkou regionální výstavu betlémů. Odtud pocházejí hlavně skříňové betlémy. Další jsou ze Šluknovska a muzeum je získalo z německého prostředí. Jesličky, které budou moci návštěvníci berounského muzea vidět až do 7. ledna příštího roku, se od sebe liší kvalitou výtvarného pojetí, velikostí i materiálem. Jedno však mají společné, přinášejí neopakovatelné kouzlo Vánoc,“ sdělila etnoložka muzea Dana Přenosilová.
Stavění betlémů na našem území má staletou tradici. První jesličky k nám přivezli jezuité. V Praze je poprvé mohli lidé obdivovat v roce 1560, kdy byly vystaveny v kostele sv. Klimenta na Starém Městě. V kostelech se rozloha betlémů postupně zvětšovala a zvyšovala se i jejich nádhera, takže se staly lákadlem nejen pro věřící. V kostelech u nich také byly předváděny vánoční hry. Císař Josef II. zakázal stavět jesličky v církevních prostorách, ale lidé se tohoto zvyku nehodlali vzdát. Na venkově chodili s malými skříňovými jesličkami kněží, později také nemajetní žáci. Postupně se stavění betlémů stalo tradicí v českých domácnostech.
Lidové jesličky se v hojné míře objevují na českém venkově v 18. a 19. století. O tom, jak vypadaly, si uděláte představu při návštěvě výstavy Betlémy v berounském muzeu. Zažijete neopakovatelnou atmosféru Vánoc třebas už v listopadu.

Děti mohly vyzkoušet doprovodný program
Pracovníci Muzea Českého krasu připravili pro návštěvníky muzea doprovodný program. Zapojit se do něho mohli předškoláci, žáci různých typů škol i rodiny s dětmi. Program nabízel několik možností.
Skupina žáků nebo celá třída mohla v rámci vyučování nebo kroužků vytvořit betlém, který byl vystaven v muzeu. Žáci mohli betlémy do muzea přinést před zahájením výstavy i v jejím průběhu. Mladší žáci a předškolní děti mohli své výtvarné schopnosti projevit ve škole při výrobě ozdob, kterými při návštěvě muzea ozdobili vánoční stromek.
Pracovní listy s omalovánkami, vystřihovánkami, kvizy a křížovkami mohly při návštěvě výstavy využít i rodiny s dětmi.
Školy se mohly zúčastnit cca dvacetiminutové řízené diskuze o tom, jak žáci vnímají Vánoce, co si o nich myslí, jak je slaví. Některá témata byla pro inspiraci uvedena v pracovních listech. Na tyto besedy se však školy musely předem objednat.
Podrobnější informace o doprovodném programu lze získat na tel. 311 624 101 – Mgr. Anna Pankowská. Dotazy můžete posílat i e-mailem na: produkce@muzeum-beroun.cz

Vernisáž Betlémy
Vernisáž Betlémy
Vernisáž Betlémy

Beseda: „Jan Přeučil“

Jan Přeučil27. prosince 2006 v 17.00 hod.
prostory v přízemí Jenštejnského domu

Beseda s populárním hercem Janem Přeučilem, který zde četl humoristické texty. Více se dozvíte v části „Napsali o nás“.


Beseda: „Jak jsme hledali Litavku“

13. prosince 2006 v 17.00 hod.
prostory v přízemí Jenštejnského domu

Beseda s Marií Holečkovou nad novou knihou „Litavka – řeka skrytých pokladů“ spojená s autogramiádou

Přednáška: „Ztracená moře uprostřed Evropy“

30. listopadu 2006 v 17.00 hod.
prostory v přízemí Jenštejnského domu

Ztracená moře uprostřed EvropyPřednášel RNDr. Vojtěch Turek, CSc., Národní muzeum, oddělení paleontologie. Beseda je nazvána podle stejnojmenné knihy. Jedním z jejích autorů je uznávaný znalec prvohorní fauny Vojtěch Turek, který dovede zasvěceně a poutavě vyprávět o životě na území Čech před stovkami milionů let.

Vzdušný oceán

Výstava: „Vzdušný oceán“

od 21.11. 2006 do 29.11. 2006
prostory v přízemí Jenštejnského domu

Výstava je z prací členů Sněmu dětí České republiky pro životní prostředí. Jedním z nich je i žák Základní školy Beroun – Závodí David Hladký, který zpracoval problematiku znečišťování ovzduší. Zaměřil se na Beroun. Porovnával výsledky měření z doby před 20 lety a nyní.
Výstava je vhodná především pro školy.
Další informace o projektu i o Davidu Hladkém (36 kb)


Beseda: „Václav Chaloupek“

22. listopadu 2006 v 17.00 hod.
prostory ve výstavní síni Konírna

Beseda s režisérem a spisovatelem Václavem Chaloupkem.

Režisér ze svých přátel udělal hvězdy večerníčků.
Režiséra Václava Chaloupka provází láska ke zvířatům celým životem. Přiznal se k tomu na besedě, kterou měl ve středu večer v berounském Muzeum Českého krasu. Téměř stovka lidí s napětím sledovala příběhy zvířat, se kterými se spřátelil a udělal z nich oblíbené protagonisty televizních večerníčků.
Zvláště děti s napětím sledovaly, jak vznikali Méďové, Tuláček, Pruhovaní kamarádi, Kluci ze zámku a v Berouně se samozřejmě nemohlo zapomenout na Vojtu, Kubu, Matěje, tři medvědy, kteří žijí na Městské hoře. „Pruhovaní kamarádi vznikli vlastně úplně náhodou, když kamarád našel v lese opuštěné mládě divočáka. Dostal jsem nápad na příběh. Musel jsem přikoupit další pruhovaná prasátka, ale nakonec zůstala jen dvě a zahrál si s nimi jezevec Josífek. V reálu to byla holka a dostal jsem ji celou zablešenou a zanedbanou. Postaral jsem se o ni a skamarádili jsme se. Rád na to natáčení vzpomínám,“ uvedl Václav Chaloupek.
Malé i velké posluchače potěšil záběry, které se zvířaty natočil. Nadšeně přijali informaci že od 24. února začne ČT vysílat další zvířecí večerníček o rysovi a psovi. Dospělí přivítali možnost požádat autora o podpis do knih, které si s sebou přinesli. U stolku se okamžitě vytvořila fronta, ale všichni se dočkali.
Beseda s Václavem Chaloupkem se konala v rámci cyklu Setkání s autory, které máte rádi. Posluchači potvrdili název v praxi. Vůbec nechtěli Václava Chaloupka pustit.

Beseda s Václavem Chaloupkem
Beseda s Václavem Chaloupkem

Setkání ornitologů v Muzeu Českého krasu
V úterý 21. listopadu 2006 od 17.00 hodin se v Muzeu Českého krasu v Berouně uskutečnilo každoroční setkání zájemců o avifaunu Českého krasu, Křivoklátska a Podbrdska. Hlavními body programu bylo povídání o sčítání zimujících ptáků ve středních Čechách a nejnovější ornitologická pozorování v regionu.

Zdeněk Pátek

Výstava: „Krajina Českého krasu štětcem Zdeňka Pátka“

20. 9. – 5. 11. 2006
Výstavní prostor Konírna

Svá díla představí Zdeněk Pátek, žák prof. Františka Jiroudka, člen výtvarného spolku KORPUS.
Obrazy (především oleje na plátně a akvarely) s motivy Českého krasu můžete vidět od 21. září v Muzeu Českého krasu – výstavní síni Konírně.

Archeologie města Berouna

Výstava: „Archeologie královského města Berouna“

30. 8. – 5. 11. 2006
prostory v přízemí čp.87

Výstava seznámila s výsledky výzkumů Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v historickém centru Berouna z posledních let. Nejstarší předměty jsou datovány do první poloviny 13. stol., nejmladší pocházejí z 18. století.

Vernisáž Archeologie Berouna
Vernisáž Archeologie Berouna

Přednáška: „Archeologie královského města Berouna“

2. listopadu 2006 v 17.00 hod.
prostory v přízemí Jenštejnského domu

Archeoložka Mgr. Irena Benková se podělila s posluchači o zkušenosti z výzkumů, které uskutečnila v Berouně v minulém roce. Archeologické výzkumy prezentovala i stejnojmenná výstava.

Muzeum v Žebráku
Co voda vzala a dala

Výstava: CO VODA VZALA A DALA
aneb
Exponáty restaurované po povodni

26. dubna 2005 – 1. října 2006 (prodloužena do 28. října 2006)

Uplynuly takřka čtyři roky od ničivých povodní v srpnu roku 2002, které zasáhly také Muzeum Českého krasu. To je již dostatečně dlouhá doba na to, abychom zhodnotili, ale také prezentovali výsledky práce na odstraňování škod.

Výstava „Co voda vzala a dala“ představila v berounském muzeu předměty poškozené při povodni a následně restaurované nebo konzervované a zároveň postupy, kterých zde bylo využito. Většina exponátů zde byla vystavena vůbec poprvé. K nejzajímavějším předmětům patřily sáně pro přepravu osob, prapory, pokladnice, záklopové desky ze stropů historických domů v Berouně a okolí, fotoaparáty a funkční flašinet. Úspěšnost práce restaurátorů mohli návštěvníci posoudit díky bohaté fotografické dokumentaci. V úvodu výstavy byl zrekapitulován průběh povodně v Berouně a návštěvník se také seznámil se strukturou sbírek muzea.

Nyní měli možnost zhlédnout tuto výstavu (v mírně upravené podobě dané rozsahem výstavních prostor) také návštěvníci muzea v Žebráku, kam byla většina předmětů přemístěna.

Krása nerostů

Výstava: „Krása nerostů“
Doplněná o výstavu fotografií Pavla Škáchy
„Příbramské (březohorské) minerály“

13. 9. – 22. 10. 2006 (prodloužena do 28. října 2006)
prostory v 1.patře Jenštejnského domu

Minerály ze sbírky Bohuslava Urbance a Jiřího Vojíka.
Vystaveny byly atraktivní ukázky minerálů, které zaujmou a potěší oko i duši každého návštěvníka. Nejpoutavější byla kolekce achátů z Podkrkonoší a kolekce opálů z Etiopie. Nádherné byly velké broušené čiré i zbarvené křemeny jako je záhněda, citrín, ametyst a křišťál. K další chloubě sbírky patří kusy opalizovaných dřev ze slovenského Povrazníku a velká leštěná dřeva z Rakovnicka a okolí Podbořan. Jako upomínku bylo možno na výstavě zakoupit různé minerály. Doprovodné akce k výstavě: Křížovka a malování pokladu. Drobná odměna.

Vernisáž Krása nerostů
Vernisáž Krása nerostů
Vernisáž Krása nerostů

Na Den kraje připravilo muzeum program pro děti i dospělé (28. října 2006)

Na Den kraje byly otevřeny Muzeum Českého krasu, Geopark Barrandien i Muzeum Žebrák. Celkem je navštívilo 200 návštěvníků, z toho 53 dětí.

Den kraje

Muzeum bylo přístupné zdarma od 9 do 17 hodin. Od 13 do 17 hodin byl připraven soutěžní program pro děti a nesoutěžní pro dospělé, kteří si mohli vyluštit křížovky s archeologickou a mineralogickou tématikou. Soutěžní úkoly pro děti spočívaly ve vystřihování a vybarvování trilobita, ve tvoření trilobita podle otisku, hledání předmětů, které nepatří do expozic, ve skládání cechovního kolečka a poznávání rostlin. Splněné úkoly pracovníci muzea potvrzovali do hracího listu razítkem a při odchodu z muzea je odměňovali propagačními předměty Středočeského kraje. V rámci programu ke Dni kraje byla výstava Archeologie královského města Berouna doplněna počítačovou prezentací významných archeologických lokalit a výstava Krása nerostů odborným výkladem geoložky.
Veřejnost reagovala pozitivně na vstup zdarma, velký zájem projevili návštěvníci o propagační skládačky (např. Technické památky, Přírodní památky, Muzea, …) vydané Středočeským krajem a přivítali soutěže pro děti. Zapojily se do nich celé rodiny. Soutěžní listy se jim zdály zajímavé a odnášely si je i domů.

Muzeum Žebrák se připojilo ke Dni kraje
Návštěvníci, kteří zamířili do žebráckého muzea, které je pobočkou Muzea Českého krasu v Berouně, uzřeli zdarma všechny expozice a výstavu. Mohli si tak prohlédnout Galerii Jaroslava Hněvkovského, malíře Indie i expozici Z dějin města Žebráku. Naposledy byla k vidění i výstava restaurovaných předmětů po povodni v roce 2002 pod názvem „Co voda vzala a dala“.
Exkurze České geologické společnosti do Muzea Českého krasu
Exkurze se konala 7. října 2006 a byla věnována památce zasloužilého badatele v Českém krasu, Jaroslavu Petrbokovi. Exkurzi vedla geoložka muzea RNDr. Irena Jančaříková ve spolupráci s vynikajícími geology, RNDr. Petrem Budilem, PhD., RNDr. Pavlem Röhlichem a doc. RNDr. Jiřím Kovandou, DrSc. Propagací akce byl pověřen RNDr. Zdeněk Táborský a díky němu přijelo do Berouna neuvěřitelných 71 lidí, vesměs profesionálních geologů.
Exkurze započala v Muzeu Českého krasu, kde si účastníci prohlédli expozice s geologickou tematikou. Z muzea se výprava přesunula na trasu Beroun-Srbsko po levém břehu Berounky. Zde se nachází řada zajímavých geologických lokalit, např. opuštěný diabasový lom, štoly v legendárním lomu Alkazar, skály „Na Bříči“ s jeskyněmi a samozřejmě skalní defilé silurských a devonských hornin. K celé exkurzní trase byl vydán podrobný průvodce.
Účastníkům zpestřili exkurzi filmaři, konkrétně pan režisér Josef Harvan, který natáčel dokument v rámci projektu „Montanistika ve Středočeském kraji“.
Exkurze proběhla podle kladných reakcí účastníků velmi úspěšně. Pro berounské muzeum se jednalo o prestižní akci, neboť návštěva profesionálních geologů svědčí o tom, že prezentace geologie v Berouně je na vysoké úrovni. Autor fotografií: Jiří Jančařík.

Exkurze České geologické společnosti
Exkurze České geologické společnosti
Exkurze České geologické společnosti

8. geologická exkurze dne 23. září 2006
Účastníci exkurze dopoledne navštívili Velkolom Čertovy schody, kde je s těžbou vápenců a s rekultivací lomů seznámili ředitel Ing. Václav Korbel a geolog Ing. Michal Hejna. V lomu Plešivec potom probíhal sběr zkamenělin prvohorních mořských bezobratlých živočichů. Účastníkům se podařilo nalézt krásné exempláře plže Platyceras (Preanatica) „gregarium“, dále ocasní štíty trilobita Radioscutellum intermixtum, fenestellidní mechovky, brachiopody a lilijice.
Odpoledne se účastníci přesunuli do Muzea Svatopluka Čecha a Jarmily Novotné v Litni, kde měla historický výklad muzejní historička Mgr. Lucie Nájemníková. V Litni dále díky laskavosti pana Václava Klimenta proběhla prohlídka kostela Sv. Petra a Pavla. Exkurze pokračovala ke hrobu Otomara Pravoslava Nováka a byla ukončena u památníčku Iva Chlupáče.
Celkem se akce zúčastnilo 69 lidí, kteří byli s průběhem velmi spokojeni. Autor fotografií: Jiří Jančařík.
Pozvánka s popisem trasy

8. geologická exkurze
Ing. Václav Korbel
8. geologická exkurze

Záchrana černého čápa v Lochovicích.
Dne 18. září 2006 byli odborní pracovníci přírodovědného oddělení berounského Muzea Českého krasu telefonicky upozorněni na zraněného černého čápa, který byl pozorován pod mostem v Lochovicích. Na místo vyjela zooložka Dita Weinfurtová. „Letošní mladý pták měl vážné zranění nohy a díky tomu byl velmi zesláblý. Spolu s nadšeným ornitologem Michalem Vašíkem jsme po menších problémech čápa odchytili a předali ho Pavlu Moulisovi do Záchranné stanice živočichů v Rokycanech,“ uvedla Dita Weinfurtová. Čáp černý je nádherný, ale ohrožený pták. Žije velmi skrytým způsobem života a jeho každoroční podzimní cesty směřují do rovníkové Afriky a někdy i dále k jihu. Zachránci čápa pojmenovali František. „Náš „nalezenec“ stráví zimu v lidské péči a my doufáme, že po vyléčení se bude moci vrátit zpět do volné přírody,“ dodala zooložka berounského muzea.

Záchrana černého čápa
Záchrana černého čápa
Záchrana černého čápa
LUGHNASADH 2006

Výstava: „BEROUN LUGHNASADH 2006″

30. 7. – 15. 9. 2006
Geopark Barrandien, výstavní prostor Konírna

Výstava výtvarných děl členů a hostů občanského sdružení LUGH, inspirovaných tématy z keltské mythologie.

Každoroční přehlídka výtvarného umění vytvořeného členy a hosty sdružení LUGH konaná vždy při příležitosti keltského svátku LUGHNASADH jako součást období výtvarné sklizně uměleckých kulturních produktů inspirovaných keltskou mythologií. Letošní Lughnasadh byl kulatým desátým ročníkem v zatím nepřerušené řadě. Šlo již o druhou oslavu tohoto stejnojmenného keltského svátku pořádanou v prostorách Muzea Českého krasu, které se zúčastnilo na 30 malířů, sochařů a fotografů. Jak se vyrovnali se ztvárněním tématu letošního Lughnasadhu „Atributy keltského světa“ jste mohli vidět od 30. 7. do 10. 9. 2006 v Geoparku Barrandien a přilehlé výstavní síni Konírně. K výstavě byl vydán katalog s ukázkami vystavených děl.
Tradičně byli patrony výstavy velvyslanec Irska v České republice J.E. pan Donal Hamill a velvyslanec České republiky v Irsku J.E. pan Josef Havlas.
Pořádalo občanské sdružení LUGH ve spolupráci s Muzeem Českého krasu.

Vernisáž LUGHNASADH 2006
Vernisáž LUGHNASADH 2006
Vernisáž LUGHNASADH 2006
Egypt

Přednáška: „Egypt očima středověkého archeologa“

14. září 2006 v 17.00 hod.
prostory v přízemí čp.87

Přednášel PhDr. Martin Tomášek, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR

Egypt očima středověkého archeologa
Egypt očima středověkého archeologa
Egypt očima středověkého archeologa
Hrnčířské a řemeslné trhy

Akce: „Řemeslný jarmark“ (v rámci hrnčířských trhů)

9. – 10. září 2006
dvůr muzea a Geopark
Předvádění ukázek lidové tvorby. V Geoparku prodej výrobků z tradičních materiálů.
V přízemí Jenštejnského domu proběhla výstava
„10 let hrnčířských trhů v Berouně“
.
Odborní pracovníci muzea byli opět připraveni odpovídat na otázky návštěvníků.
Paleontologové z celého světa navštívili Geopark Barrandien
Dne 6. září 2006 navštívili Geopark Barrandien paleontologové, účastníci mezinárodních kongresů: 7th European Paleobotany-Palynology Conference 2006 (6.-11.9. Praha) a C.I.M.P. General Meeting 2006 (2.-6.9. Praha). V rámci těchto kongresů se konala geologická exkurze do oblasti Barrandienu, jejíž součástí byla i návštěva Geoparku. Pro berounské muzeum je veliká pocta, že se expozice pod širým nebem Geopark Barrandien dostala do povědomí odborníků z oblasti geologie a paleontologie, kteří sem přivádějí v rámci podobných mezinárodních akcí vědce z celého světa.

Paleontologové v Geoparku
Paleontologové v Geoparku
Paleontologové v Geoparku
Démoni a bytosti

Výstava: „Démoni a bytosti“

Představy a mýty od pravěku po dnešek
7.6. – 27. 8. 2006

Celá řada obyčejů a návyků, které mají svůj původ v dávných dobách naší minulosti, ovlivňuje náš život a naše chování i dnes. Staré mýty nejsou jen výrazem lidské nevědomosti našich předků. Pro člověka, který byl úzce spjatý s přírodou a ve své době na ní zcela závislý, znamenalo oživení a zosobnění přírodních sil a zákonů přiblížení záhadného světa. Člověk tak nacházel vysvětlení pro jevy, které si vysvětlit neuměl a s tím i návod pro své konání. Proto se také po přijetí křesťanství nepodařilo církvi tuto vrstvu představ vymýtit. Člověk spjatý s přírodou se sice snadno zřekl pohanských bohů a nahradil je svatými, tvrdošíjně však lpěl na bytostech, které velmi citlivě vnímal v přírodních jevech a s nimiž se stýkal pomocí magických praktik. Proto se právě z této vrstvy staré víry tolik zachovalo až do novověku, i když ve značně modifikované a různorodé podobě, většinou jen jako tradice, jejíž původní smysl a obsah lidé zapomněli.
MČK děkuje za zapůjčení výstavy a její instalaci Muzeu Českého ráje v Turnově.

Vernisáž Démoni a bytosti
Vernisáž Démoni a bytosti
Vernisáž Démoni a bytosti
Flóra Českého krasu a Nerostlo nadarmo

„Flóra Českého krasu a Nerostlo nadarmo“

3. 5. – 23. 7. 2006
výstavní síň v konírně + Geopark

V prostorách Muzea Českého krasu se od 3. května do 25. července 2006 představily dvě souběžné výstavy. Cílem výstavy s názvem „Flóra Českého krasu“ bylo seznámit návštěvníky formou fotografií a doprovodných textů se společenstvy rostlin, která jsou typická pro oblast Českého krasu. Druhá výstava „Nerostlo nadarmo“ představila užité dřevořezby Lenky Sinecké tvořené převážně z domácích druhů dřevin. Lenka Sinecká z nich vyrábí předměty denního užívání – židle, stoly, lavice, svícny a další. Některé plastiky jsou složeny z více do sebe zapadajících dílů a mají zajímavý tvarový design bez ostrých hran.

Vernisáž Flóra Českého krasu a Nerostlo nadarmo
Vernisáž Flóra Českého krasu a Nerostlo nadarmo
Vernisáž Flóra Českého krasu a Nerostlo nadarmo

Přednáška: „Magie a rituály“

22. června 2006 od 17.30
prostory v přízemí čp.87

Přednášet bude doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc., Ústav etnologie FF Univerzity Karlovy

Léčivá hudba Vlastimila Marka

Přednáška: „Léčivá hudba Vlastimila Marka“

ve středu 14. června 2006 od 18.00

Beseda s jedním z nejvýznamnějších představitelů alternativní hudební scény, muzikologem a spisovatelem o jeho posledních knihách, zejména nejznámější – Tajemné dějiny hudby. V závěru besedy nám autor představil některé z vlastních variací hry na tibetské mísy. Tradiční prodej knih V. Marka za zvýhodněné ceny a autogramiáda. Beseda byla doplněna malou výstavkou fotografií Jany Skořepové.

Léčivá hudba Vlastimila Marka
Léčivá hudba Vlastimila Marka
Léčivá hudba Vlastimila Marka

Hradčany a chrám sv. Víta s Vladislavem Dudákem
Architektura jak ji neznáte
sobota 10. června 2006 od 10.00 do 15.00 hod.

Dlouho očekávaný výlet za poznáním neznámých zajímavostí Hradčan a chrámu sv. Víta se uskutečnil v sobotu v rámci cyklu Setkání s autory, které máte rádi. Jedinečný a originální průvodce PhDr. Vladislav Dudák (autor skvělého průvodce Pražský poutník).
Sraz účastníků v 10 hodin před vchodem do chrámu sv. Víta – INDIVIDUÁLNÍ DOPRAVA.

Pražská čára

Výstava: „Pražská čára“

5. 4. – 28. 5. 2006
výstavní síň v přízemí čp.87

Výstava pořádaná Klubem vojenské historie pěšího pluku 28 „Tyrše a Fügnera“ z Berouna představila část opevnění tzv. Pražské čáry, budované v údolí Berounky v odbobí mezi světovými válkami. Prezentovány byly dobové fotografie a porovnání se stávajícím stavem, trojrozměrné modely jednotlivých typů opevňovacích bodů tzv. řopíků, doplněné o ukázky dobových vojenských předmětů. Výstava byla a v průběhu roku ještě bude doplněna několika doprovodnými akcemi – např. možnost návštěvy zpřístupněného řopíku s výkladem.

Vernisáž Pražská čára
Vernisáž Pražská čára
Vernisáž Pražská čára
Dětské dotyky v hlíně

Výstava: Dětské dotyky v hlíně

29. 3. – 28. 5. 2006
výstavní síň v 1. podlaží MČK

Výstava představila výtvarné práce žáků Základní umělecké školy Václava Talicha v Berouně, které byly vytvořeny pod vedením Mgr. Jany Skořepové.

Vernisáž Dětské dotyky v hlíně
Vernisáž Dětské dotyky v hlíně
Vernisáž Dětské dotyky v hlíně
Květena Českého krasu

Přednáška: „Květena Českého krasu“

ve čtvrtek 25. května 2006 od 17.00
prostory v přízemí čp.87

Přednášel Mgr. Pavel Špryňar, Správa CHKO Český kras

Květena Českého krasu
Květena Českého krasu
Jan Přeučil

Beseda: Jan Přeučil recituje české současné i minulé básníky.

ve středu 24. května 2006 od 18.00
prostory v přízemí čp.87
Beseda spojená s autogramiádou Jana Přeučila. Druhým hostem byl písničkář Vladimír Čáp.

Vladimír Čáp
Posluchači besedy s Janem Přeučilem
Jan Přeučil
2. berounská muzejní noc

Muzejní noc 2006
Na sobotní noc 20. května byla pro Vás připravena druhá muzejní noc v Muzeu Českého krasu. Téma pro letošní rok: „Muzeum hrou“.
Pracovníci muzea blíže seznámili veřejnost se svou prací, kterou běžně není vidět. Opět byla zvolena netradiční forma a návštěvníci byli vyzváni, ať si některé činnosti vyzkouší sami. Na úvod návštěvníci prošli expozicemi muzea a zjišťovali, kde Bílá paní do vitrín přidala něco navíc. V Geoparku a přilehlých muzejních prostorách si zkusili práci některých odborných pracovníků (archeolog, etnograf, historik, paleontolog, konzervátor). Mohli si např. vyrobit vlastního trilobita, složit rozbité cechovní kolečko nebo spočítat netopýry ve staré štole atd. Za každý splněný úkol byl návštěvník ohodnocen a na konci obdržel výuční list muzejníka.
Na akci se též podílel Skanzen Solvayovy lomy, v jehož prostorách proběhla část programu. Více na http://www.solvayovylomy.cz

Zaniklá sláva savců

Program:
Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
17.00 Zahájení – vernisáž dětského panoramatického obrazu Jiřího Teichmanna s krajinou a faunou Českého krasu v poslední době ledové. Více se o tomto malíři dozvíte na http://www.iceagebeasts.com
Představení knihy „Zaniklá sláva savců“ spojená s autogramiádou jednoho z autorů (O.Fejfar), prodej knihy s 10 % slevou.
18.00 – 23.00 „Muzeum hrou“ – vyzkoušejte si i vy práci historika, etnografa, archeologa, zoologa nebo paleontologa.

Skanzen Solvayovy lomy, mezi obcemi Sv. Jan, Bubovice a Loděnice. (Doporučená doprava: dálnice D5, exit 10, z Loděnice po silnici směr Bubovice cca 3 km na vrchol kopce, odbočka vpravo k hlídanému parkovišti).
20.00 – 24.00 Od techniky k mystériím v záři karbidových lamp – noční prohlídka muzea s průvodcem, projížďka muzejní drahou a návštěva podzemí. Posezení s „kamarády a kytarou u ohně“.

2. berounská muzejní noc
2. berounská muzejní noc
2. berounská muzejní noc

Vylosovaní výherci cen z 2. muzejní noci:
Děti:
1. Jakub Sohar, Hýskov
2. Matěj Bidšovský, Železná
3. Katka Vilhelmová, Beroun 3
4. Hana Poledníčková, Rudná
5. Nela Spurná, Beroun 2
6. Petra Ševčíková, Loděnice
7. Renata Luňáčková, Beroun 3
8. Miroslav Selmbacher, Králův Dvůr – Popovice
Dospělí:
1. Milan Zajíc, Železná
2. Jan Ševčík, Loděnice
3. Helena Ševčíková, Loděnice
4. Jan Horný, Beroun 2
5. Jan Jakůbek, Hýskov
6. Barbora Klicperová, Beroun 2
7. Linhart Švancar, Kladno
8. Zdeňka Švancarová, Kladno

Českoslovenští letci v R.A.F.

Přednáška: „Českoslovenští letci v R.A.F.“

18. května 2006 od 17.00
prostory v přízemí čp.87
PhDr. Libuše Konrádová, autorka knihy „Byl jsem letcem R.A.F., seznámila posluchače s vývojem letectví od prvopočátků až do druhé světové války, s jednotlivými válečnými událostmi (zejména bitvou o Británii) i s osudy českých pilotů bojujících v R.A.F.“ Více se dozvíte v sekci „Aktuálně od našich spolupracovníků“ (prezentace PowerPoint).

PhDr. Libuše Konrádová
PhDr. Libuše Konrádová

Jarní řemeslné trhy
6. – 7. 5. 2006
vstupní prostory a dvůr Muzea Českého krasu + Geopark
Předvádění ukázek lidové výroby. V Geoparku prodej výrobků z tradičních materiálů. Více se dozvíte v sekci „Aktuálně od našich spolupracovníků“ (prezentace PowerPoint).

Michal Viewegh

Beseda: „Michal Viewegh – Deník nejprodávanějšího autora“
26. 4. 2006 od 18.00 hod.
vstupní prostory čp.87
Beseda spojená s autogramiádou populárního českého spisovatele. Více se dozvíte v sekci „Aktuálně od našich spolupracovníků“ (prezentace PowerPoint).

Přednáška: „Budhismus Diamantové cesty“
25. 4. 2006 od 17.00 hod.
vstupní prostory čp.87
Přednášku pořádalo Centrum BDC likie Karma Kanju.

PET lidé a jiné... (kontrasty)

Výstava: PET lidé a jiné… (kontrasty)

1. 3. – 23. 4. 2006
výstavní síň Konírna

Výstava berounského výtvarníka Jana Ryndy je založena na kontrastu mezi objekty z plastového odpadu a výtvory z přírodních materiálů prověřených časem. Můžeme tak na jedné straně spatřit Tři vejce do plastu, Vypěněného a Poraněný šípek a na druhé Vytěženého agenta z ořechového dřeva a pískovcové Parazity. Objekty jsou doplněny souborem asambláží a obrazů. Výstava chce upozornit na možnosti recyklace plastových odpadů a symbolicky končí derniérou na Den Země 23. dubna.

23. 4. 2006 – Derniéra výstavy PET lidé a jiné v 15.00 hod. v geoparku Barrandien
Se vskutku netradičním doprovodným programem! „Výtvarný happening“.

Vernisáž PET lidé a jiné...
Vernisáž PET lidé a jiné...
Vernisáž PET lidé a jiné...

7. geologická exkurze dne 22. dubna 2006
Účastníci exkurze navštívili zajímavé geologické, botanické, archeologické a historické lokality. Byla to obec Třenice a Třenická hora, Studánky u Cerhovic, Tíhava, Praskolesy a Otmíčská hora. Zájem o exkurzi byl tradičně velký, všichni účastníci se nevešli do autobusu, a proto museli někteří jet vlastními auty. Autor fotografií: Jiří Jančařík.
Pozvánka s popisem trasy

7. geologická exkurze
7. geologická exkurze
7. geologická exkurze

Přednáška: „Národní parky USA“ ve čtvrtek 20. 4. 2006 od 17.00 hod. v prostorách muzea.
Povídání a promítání fotografií z cest Mgr. Jany Skořepové po národních parcích středozápadu USA.

Národní parky USA
Národní parky USA
Národní parky USA

Mimořádná nabídka ku příležitosti Mezinárodního dne památek (18. 4.): – Prohlídka Horní brány s odborným výkladem pracovníků muzea.
Začátky v 15.00 a v 17.00, sraz ve vstupním prostoru Muzea Českého krasu.

Zachráněný netopýr
Zachráněný netopýr
Náhled fotografie Panely z výstavy
ZA TAJEMSTVÍM
TETÍNSKÉHO PODZEMÍ
,
která v našem muzeu
proběhla v minulém roce,
si můžete prohlédnout též
v elektronické
podobě (6 MB)

Přednáška: Ochrana přírody v praxi ve čtvrtek 23. března v 17.00 v prostorách muzea
Přednáška Mgr. Michaela Pondělíčka, bývalého vedoucího správy CHKO Český kras.
Neformální povídání o ochraně přírody doplněné fotografiemi chráněných rostlin a živočichů. Mgr. Michael Pondělíček posluchače mj. seznámil s kategorizací CHKO na našem území a vylíčil současnou situaci v ochraně přírody na příkladu Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Michael Pondělíček
Michael Pondělíček
Co voda vzala a dala

Výstava: CO VODA VZALA A DALA
aneb
Exponáty restaurované po povodni

10. srpna 2005 – 19. března 2006

Uplynuly tři roky od ničivých povodní v srpnu roku 2002, které zasáhly také Muzeum Českého krasu. To je již dostatečně dlouhá doba na to, abychom zhodnotili, ale také prezentovali výsledky práce na odstraňování škod.

Výstava „Co voda vzala a dala“ představila předměty poškozené při povodni a následně restaurované nebo konzervované a zároveň postupy, kterých zde bylo využito. Většina exponátů zde byla vystavena vůbec poprvé. K nejzajímavějším předmětům patřily sáně pro přepravu osob, prapory, pokladnice, záklopové desky ze stropů historických domů v Berouně a okolí, fotoaparáty a funkční flašinet. Úspěšnost práce restaurátorů mohli návštěvníci posoudit díky bohaté fotografické dokumentaci. V úvodu výstavy byl zrekapitulován průběh povodně v Berouně a návštěvník se také seznámil se strukturou sbírek muzea.

Dopadení lumpové

Akce „Loupež v muzeu“ pořádaná Turistickým oddílem mládeže Bobr Beroun
Sobota 11. března 2006

„Pachatel přelezl zeď dvora muzea v Berouně, přešel dvůr a vypáčil vstupní dveře. Poté co překonal mříže, vnikl do muzea a z vitríny odcizil vzácnou keramickou vázičku.“ Zhruba tyto informace zjistili v sobotu ráno detektivové Bobří detektivní agentury, když se dostavili na místo činu v Berounském muzeu. Dále následoval výslech průvodkyň, snímání otisků prstů ze dveří a vitrín, odlévání stop na zahradě a další vesměs kriminalistické úkony. Všechny tyto dovednosti se detektivové naučili na pátečním večerním vědeckém semináři. To proto, aby byli připraveni do služby v naší oddílové detektivní agentuře. Protože všichni seminář zvládli, získali služební průkazy a stali se detektivy. Z výslechu průvodkyň i nálezu zápisníku, který zloději vypadl z kapsy, zjistili detektivové okruh podezřelých a vydali se na výslechy. Někteří podezřelí se chovali opravdu profesionálně. Zapírali, zapírali a když už nebylo zbytí, tak důkazy radši snědli, než by je vydali detektivům. Jenže to nebylo nic platné. Brzy jsme již věděli, že loupež mají na svědomí tři celostátně hledaní lumpové. Nasadili jsme tři sledovací skupiny. Ty je sledovaly tak dlouho dokud se všichni tři nesešli v opuštěných domech na kraji města. Tam je detektivové po krátké přestřelce hadrovými koulemi všechny zatkli. Následoval výslech s použitím metody hodného a zlého poldy. To už měli pachatelé přiznání na krajíčku. Jen co jsme porovnali jejich otisky prstů a boty s otisky prstů a odlitky stopy boty z místa činu, se slzami v očích vše házeli jeden na druhého. Nakonec se všichni přiznali. Nalezení odcizené vázičky bylo potom dílem okamžiku. Paní ředitelka muzea i průvodkyně měly radost, že jsme jim vázu vrátili a všichni detektivové byli odměněni. Tak zhruba vypadal víkend Turistického oddílu mládeže Bobr Beroun. Pokud se vám někomu něco ztratilo a potřebovali by jste pomoc profesionální detektivní agentury, tak nám nevolejte a zkuste to sami. Stojí to za to.
Více na http://www.web.quick.cz/tombobr

Loupež v muzeu
Loupež v muzeu
Loupež v muzeu

Beseda: Setkání s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. ve středu 1. března v 18 hod.
Autogramiáda a beseda s RNDr. Jiřím Grygarem, CSc. nad jeho novou knihou „Trialog o mimozemšťanech“. Více se dozvíte v sekci „Aktuálně od našich spolupracovníků“ (prezentace PowerPoint).

Jiří Grygar
Jiří Grygar
Jiří Grygar

Beseda: Aby láska nebolela… …ani ve městě ani na venkově ve středu 15. února v 18 hod.
Autogramiáda a beseda s MUDr. Miroslavem Plzákem nad jeho novou knihou „Tušení o lidské duši“.
Plný sál Muzea Českého krasu přivítal známého odborníka na mezilidské vztahy, publicistu a autora zatím poslední ze tří desítek vtipných a moudrých knih – Tušení o lidské duši. Dalo by se říci, že vše o lásce milenecké či manželské v nich již bylo řečeno. V besedě se však doktor Plzák přiznal, že na počátku své praxe psychiatra měl poněkud jiné představy o toleranci v lásce – dnes ví, že půvaby lásky v jejích počátcích, vzniklé působením romantických spisovatelů a spisovatelek a také, jak dále uvedl – vznikem osmihodinové pracovní doby, se kvalitativně mění v další fázi lásky – manželské, kdy jde o další hodnoty. V lásce manželské se podle Plzáka mají uplatňovat zásady tří S – soucit, starost a stesk. Za největší problém současných vztahů, které podle jeho soudu se neustále zhoršují, považuje umíněné a téměř sebevražedné uplatňování výhradně modelu lásky milenecké a to i ve zralém věku. Dámám adresoval dobrou radu – nevyžadovat v manželství ohnivé projevy lásky z počátku známosti. Ocenění partnera, který se vrací z cest -“…to jsem rád, že už jsem doma!“, je podle znalce lidských slabostí ta největší poklona manželce. Vedle spršky dalších dobře míněných rad přítomným mužům a ženám jsme vyslechli i parafrázi typického rozhovoru dvou přítelkyň, které prý dokáže muže přivést k šílenství – ale nás přítomné rozesmál až k slzám. Plzák ve svém vtipném monologu zdůrazňoval umírněnost, realistický přístup k životu, větší ohledy na společný majetek, jako jeden z tmelů manželství, prosazování vlastních koníčků i přátel, neuzavírání se vnějšímu světu. Řeč přišla také na žárlivost, kterou zřejmě v takzvaných primitivních kmenových společenstvích ženy a muži neznali. Tahitské dívky se prý posmívaly bílým ženám, že se s muži stále žárlivě hádají. V zemích méně exotických se v minulých dobách většinou obyčejní lidé, vyjma šlechty, pro něž milostná dobrodružství byla vedle lovu náplní života, příliš láskou a žárlivostí nezabývali. Není divu, pracovali od rána do večera a to pak člověk nemá příliš času na zálety. Závěr příjemného setkání přinesl překvapení – doktoru Plzákovi byl představen Miroslav Plzák, berounský podnikatel, prodejce rybářských potřeb a lodí v Berouně. Oba se shodli, že rybaření je nejlepší způsob relaxace, zejména v období středního věku, kterému dnes již propadly i ženy. Když jsme vezli doktora Plzáka zpět do Prahy, stále se podivoval, že za celý svůj život se zatím potkal pouze s jedním ze svých jmenovců a to v Berouně. Večer, ukončený autorskou autogramiádou jistě potěšil i ty, kteří se vztahy nemají problémy (ale kdo je nemá?) Ti si v Plzákových knihách mohou číst ne pro poučení, ale pro pobavení a podivení nad rozmanitými a roztodivnými podobami lásky….

Miroslav Plzák
Miroslav Plzák
Miroslav Plzák

Historická olympiáda v muzeu ve středu 8. února 2006
Již tradiční zkouška dětí a studentů ze znalostí historických událostí.

Historická olympiáda
Historická olympiáda
Historická olympiáda

Přednáška: Piaristé v Berouně v úterý 24. ledna 2006 v 18 hod.
Přednáška Mgr. Kamily Garkischové, bývalé historičky Muzea Českého krasu.
Přednáška mapovala dějiny berounské piaristické školy, kterou navštěvoval mj. také Josef Jungmann. Více se dozvíte v sekci „Aktuálně od našich spolupracovníků“ (prezentace PowerPoint).

Piaristé
Piaristická rezidence

Beseda: Tomáš Hanák čte z nové knihy Bohumila Vurma PRAGA MYSTICA – Město Velké Bohyně ve středu 11. ledna 2006 v 18 hodin
„Plně poznat město Prahu a její nejbližší okolí znamená proniknout za kamenné zdi a ponořit se do záhadné a snové atmosféry, kterou jsou tato místa prosycena. Pojďme tedy navštívit neznámá i známá místa a podívejme se na ně jinýma očima. Pokusme se hledat skrytý charakter měst a jejich osudů…“
Tak uvádí známý spisovatel a publicista Bohumil Vurm svoji novinku nazvanou PRAGA MYSTICA – Město Velké Bohyně. Její předpremiéra v rámci besedy s autorem B. Vurmem a hercem Tomášem Hanákem se uskutečnila 11. ledna 2006 v sále Muzea Českého krasu v Berouně. V tomto prvním pořadu nového cyklu Setkání s autory, které máte rádi se posluchači dozvěděli o nových pozoruhodných poznatcích vzájemných vztahů mezi Prahou a městy, které tvoří kolem ní jakýsi obranný kruh. Taková místa jsou zřejmě pradávného původu, jak svědčí i mnohé kamenné památníky, které jsou rovněž jeho součástí. S kamennými svatyněmi Velké Bohyně, s poklady země, pravěkými observatořemi i posvátnými háji a dalšími zajímavými náměty k budoucím výletům a procházkám do okolí Berouna Vás v přednesu herce Tomáše Hanáka seznámil spisovatel Bohumil Vurm, který v Berouně poprvé představil svoji knihu. Besedu zakončila autogramiáda a prodej novinky s výraznou slevou.
Akci připravila Marie Holečková za podpory Města Beroun a Muzea Českého krasu v Berouně.

B.Vurm a T.Hanák
Tomáš Hanák
B.Vurm a T.Hanák
Stromek ozdob a ož nezlob

Výstava: STROMEK OZDOB A UŽ NEZLOB
2. prosince 2005 – 8. ledna 2006
výstavní prostor Konírna

Výstavy a soutěže „Stromek ozdob a už nezlob“ se zúčastnily děti z téměř dvaceti škol z Berouna a blízkého i vzdáleného okolí. Soutěžící dostali za úkol ozdobit vlastními výrobky vánoční stromek, který jim byl přidělen losem. Vítěze určili svými hlasy návštěvníci. Na prvním místě se umístila Základní škola Hudlice, na druhém Jungmannova základní škola Beroun a na třetím Základní škola speciální Králův Dvůr.

Stromek ozdob a už nezlob
Stromek ozdob a už nezlob| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu