Archiv akcí 2007

|

Výstava:

Putování vánočního přání
Vernisáž výstavy proběhne 3. 12. 2008 od 17 hodin
Výstava potrvá od 3. 12. 2008 do 11. 1. 2009

Letošní vánoční výstava je svým pojetím tématicky široká, možná i méně vánoční než jsme zvyklí, přesto se vším kolem Vánoc souvisí, a to i když nemáme na mysli „nakupování a shon“. Na výstavě budou prezentovány soubory pohlednic a novoročenek ze sbírek Muzea Českého krasu, Muzea v Roztokách u Prahy, Muzea hlavního města Prahy a ze soukromých sbírek. Vedle historických vánočních pohlednic návštěvník uvidí i zajímavě technicky provedená přáníčka z minulého století. Nejde však v žádném případě jen o ně. Podíváme se i na jejich putování z tiskárny do obchodu, z prodejny k pisateli a od něj k adresátovi. Motivy pohlednic a vánočních přání se staly také inspirací pro hledání v depozitářích. Nabízí se nám tak průhled do různých časových období někdy tradičně vánočních, jindy čistě zimních a potřetí jsou to stylová zátiší, která si někteří pamatujeme z dětství nebo z dob nedávných. Přijďte si oživit podstatu kouzla Vánoc. Součástí výstavy jsou i výtvory dětí z prvních stupňů základních škol a v tomto smyslu i soutěž o nejkrásnější právě dětmi vytvořenou vánoční pohlednici nebo novoročenku. Samozřejmě v rámci této výstavy neopomeneme ani tvořivý doprovodný program.

Putování vánočního přání

Beseda:

Cyklus Setkání s autory, které máte rádi
Umění dobré nálady s Vlastimilem Markem
Beseda proběhne ve středu 3. 12. 2008 od 18 hodin ve výstavní síni Konírna (vstup z ulice Slapská) v Muzeu Českého krasu

Slavnostní předvánoční setkání a autogramiáda knih známého muzikologa a spisovatele Vlastimila Marka, proběhne ve sváteční náladě s ukázkami hry na tibetské mísy, které vám přinesou harmonizující zážitek. Beseda tohoto cyklu se uskuteční tentokráte ve výstavní síni Konírna v Muzeu Českého krasu v Berouně.
Pro účastníky besedy je připraven mimořádný bonus – novoroční procházka pražskými kostely s unikátními betlémy první sobotu ledna 2009 s vynikajícím průvodcem Vladislavem Dudákem.

Výstava:

Domácí umění
Výstava potrvá od 1. 10. 2008 do 30. 11. 2008

Pohádkové postavičky, lampičky z překližky, figurky ze zátek, chemlonové tapisérie a mnoho dalších předmětů, materiálů a motivů bude k vidění na výstavě s prostým názvem Domácí umění, kterou představí MČK v Berouně ve spolupráci s o. s. Domácí umění. Artefakty, jenž budou vystaveny, zhotovovali lidé bez výtvarného vzdělání a bez jakýchkoli uměleckých aspirací. Nicméně domácí umění je fenomén, který prostupoval celou tehdejší společností vedle kutilství, trampingu a chatařství. Bez poznání tohoto prvku, je pochopení života za minulého režimu neúplné.

Výstava:

Nový Zéland – poslední ráj?
Výstava potrvá od 4. 10. 2008 do 23. 11. 2008
Vernisáž výstavy proběhne 4. 10. 2008 od 17.00

Záměrem autorů výstavy Jany Vaňkové a Tomáše Urbana je prezentovat krásy Nového Zélandu pomocí velkoformátových fotografií přírody a krajiny z národních parků tohoto, tak zvaného, posledního ráje na zemi. Fotografie jsou členěny do tématických skupin podle nejvýznamnějších národních parků a doplněny informacemi o biotopech, přírodních zajímavostech či ekologických problémech. Rozsáhlá výstava je doplněna i trojrozměrnými přírodninami.

Přednášky:

Nový cyklus přednášek pořadáných Hvězdárnou Žebrák
Přednáška a pozorování oblohy z Plzeňské brány
Nové tisíciletí a všechno jinak
Přednáška proběhne v úterý 11. 11. 2008 od 19.00

V roce 1967 zapečetil do obálky čestný člen Hvězdárny Žebrák, Karel Růžička, příspěvky ze soudobého časopisu „Zápisník“, které popisovaly představy lidí o novém tisíciletí. Pojďme je znovu společně zveřejnit! Jaké byly tyto představy a jak šel čas ve vědě a technice? O tom všem si popovídáme na tomto setkání. Po skončení přednášky Vás čeká opět pozorování oblohy z Plzeňské brány dalekohledy Hvězdárny Žebrák.

Besedy:

Cyklus Setkání s autory, které máte rádi
Beseda s autorem Petrem Horou – Hořejšem
Toulky českou minulostí
Beseda proběhne 5. 11. 2008 od 18 hodin

Oblíbený autor jedenácti pokračování zasvěceného putování českými dějinami od dob nejstarších, které můžete znát z i rozhlasového zpracování, nám přiblíží zajímavé události z historie Berounska. Beseda s tradiční autogramiádou bude provázena projekcí řady dokumentů a zajímavých snímků z již vydaných i připravovaných dílů „Toulek českou minulostí“. Zájemci o tuto pozoruhodnou knižní řadu si budou moci některé z knih zakoupit.

- POZOR !!!
31. října 2008 „HALLOWEEN V MUZEU“

(pořádá DDM Beroun ve spolupráci s MČK)
V pátek 31. října proběhne v Muzeu Českého Krasu na Husově náměstí akce věnovaná svátku všech strašidel a bubáků „HALLOWEEN V MUZEU“. Přijďte ochutnat čarodějné nápoje, ďábelské dobrůtky, popovídat si se strašidly a užít si s nimi HALLOWEEN přes den i po setmění.
Za světla se bude strašit od 9,00 do 11,00 hodin pro MŠ,
od 13,00 do 16,00 hodin pro širokou veřejnost a po setmění
od 18,00 do 20,00 hodin pro otrlé, kteří se jen tak něčeho neleknou.

Přednášky:

Výročí 28. října 1918
Přednáška proběhne 29. 10. 2008 od 17.00

Doc. PhDr. Vratislav Doubek, CSc Vám připomene nejen události vztahující se k tomuto významnému dni, ale také Vás obeznámí s tím, kdo zastával nebo naopak, kdo odmítal tento den jako státní svátek. Zodpovězena bude také otázka, jakým způsobem se tento den nahlížel a oslavoval v nadcházejících desetiletí minulého století.

Ostatní kulturní akce:

OSLAVY DNE KRAJE
Otevřeno:
28. 10. 2008 od 10.00 – 17.00
29. 10. 2008 od 9.00 – 12.00 12.45 – 19.00

Prohlídka expozic a všech výstav zdarma.
V rámci oslav Dne kraje (28. 10. 2008) zveme návštěvníky k prohlídce aktuálních výstav i stálých expozic a k doprovodnému programu, který samozřejmě neopomíjí významnost tohoto dne v celorepublikovém měřítku.

Program /vhodný pro děti, mládež i dospělé/:
Dne 28. 10. 2008 bude po celý den zpřístupněna Horní brána v Berouně.
Dne 28. 10. a 29. 10. 2008 (Husovo nám. 87, Beroun)
- připomeneme zajímavé události října 1918
- můžete si prohlédnout výstavy„Domácí umění“ a „Nový Zéland – poslední ráj?“
- za doprovodu maorské hudby a promítání filmového dokumentu o Novém Zélandu se proměníte v domorodého válečníka nebo v některé z endemických druhů zvířat zde žijících
- ohlédneme se za akcemi, které pro Vás Muzeum Českého krasu v letech 2006 – 2008 připravilo
Dne 29. 10. 2008
- v 17.00 přivítáme v muzeu (Husovo nám. 87, Beroun) Doc. PhDr. Vratislava Doubka, CSc., který přednese přednášku na téma „Výročí 28. října 1918″, dozvíme se, jak probíhaly oslavy v různých desetiletích, kdo tento den zastával a kdo odmítal jako státní svátek apod.

Výstava:

MUZEUM ŽEBRÁK
Jak se oblékali naši předkové aneb oděv ve středních Čechách v 19. století.
Výstava potrvá od 2. 7. 2008 do 28. 10. 2008

Výstava představí lidový textil a oděv, převážně z 19. století. Představí jak oděv pracovní, tak oděv který si naši předkové oblékali pouze ke svátečním příležitostem. Textil a oděvní součástky budou zasazeny v dobovém lidovém interiéru.
Vystavené exponáty jsou ze sbírek Muzea Českého krasu v Berouně.

Jak se oblékali naši předkové aneb oděv ve středních Čechách v 19. století. Jak se oblékali naši předkové aneb oděv ve středních Čechách v 19. století. Jak se oblékali naši předkové aneb oděv ve středních Čechách v 19. století.

Beseda:

Svět očima pravěkého lovce
Beseda proběhne 22. 10. 2008 od 18.00

Pohled na nejstarší dějiny nejen berounské kotliny v poutavé přednášce filosofa a spisovatele PhDr. Vladislava Dudáka, autora publikací Pražský poutník, Kutnohorský poutník a mnoha dalších.

Exkurze:

Geologická exkurse do Radotínského údolí se Štěpánem Rakem
Exkurze proběhne 18. 10. 2008 – setkání je v 10.30 na radotínském nádraží (odjezd vlakového spoje z Berouna do Radotína je v 9. 48)

Během exkurze za geologickou minulostí Radotína a okolí navštívíme několik významných nalezišť staroprvohorních živočichů, kteří se nám do dnešních dnů zachovali jako zkameněliny. První zastávkou bude starý, již opuštěný, lom naproti radotínské cementárně – nazývaný RADOTÍNSKÉ SKÁLY. Zde se seznámíme s historií radotínské cementárenské drážky a navštívíme zbytky nákladové rampy u silnice pod lomem.
Druhou zastávkou bude ORTOCÉROVÝ LŮMEK – klasická lokalita silurských hlavonožců a měkkýšů, kde lze nasbírat charakteristické fosílie. Z lůmku pak exkurze bude pokračovat kolem cementárny do Radotínského údolí směrem ke Kosoři, kde nás bude čekat klasická lokalita ČERNÁ ROKLE a SUDY pod Kosoří. Cestou se lze seznámit se specifickou řemeslnou ruční výrobou dlažebních kostek – chodníkové mozaiky – a s činností skalníků v době Joachima Barranda. Plánovaná doba exkurze je cca 4 – 5 hodin.

Přednášky:

Houby v kuchyni
Přednáška proběhne 16. 10. 2008 od 17.00

Přednáška známého mykologa Oldřicha Jindřicha seznámí diváky s fotografiemi jedlých hub a přiblíží známá i méně známá, poměrně jednoduchá jídla, která z nich můžeme připravit. Například sírovec žlutooranžový na kari, houbový krém z pýchavky obrovské, saláty s použitím hub, zapečená jídla s houbami atd. Jídla jsou nafotografována včetně postupů jejich tvorby. Součástí přednášky jsou také informace o správném sušení hub a varování před nejjedovatějšími houbami.

Výstava:

Krajina světel a stínů
Vernisáž výstavy 5. 9. 2008 od 17.00
Výstava potrvá od 5. 9. 2008 do 1. 10. 2008

Na výstavě nazvané „Krajina světel a stínů“ se představí trojice umělců Alena Šustrová, Irena Bucharová (obě z dámského fotoklubu Berounské FotoJezinky) a Jiří Pavlis (Fotoklub Beroun). Všichni tři autoři směřují své fotografie do oblasti výtvarné. V jejich práci je znát snaha o zpodobnění současného světa a o určité hledání logiky úvah, avšak každý ze zmíněných autorů přistupuje k tématu „Krajina světel a stínů“ trochu jinak.

Krajina světel a stínů Krajina světel a stínů

Výstava:

Malé vodní toky středních Čech
Výstava potrvá od 4. 9. 2008 do 1. 10. 2008

Výstava přibližující ekosystémy drobných vodních toků středních Čech, na jejichž příkladech se snaží postihnout široké spektrum funkcí těchto specifických stanovišť v naší krajině, počínaje nesporným přínosem estetickým a konče stěžejní rolí při zachování biodiverzity mokřadních a vodních společenstev. Prostřednictvím několika desítek fotografií doplněných průvodním textem se návštěvník může seznámit s různými typy stanovišť souvisejících s vodními toky, s charakteristickými druhy zdejších rostlin a živočichů a jejich ekologií, ale i např. s funkcí přirozených vodotečí při ochraně proti povodním. Důraz je kladen i na možnosti ochrany těchto unikátních biotopů a organismů na ně vázaných.

Malé vodní toky středních Čech

Beseda:

Autobusový zájezd „Po stopách sv.Prokopa Posázavím“ v cyklu besed Setkání s autory, které máte rádi
Sobota 27. 9. 2008 od 7.30 do 18.00 hodin

Známý spisovatel Otomar Dvořák představil svoji novou knihu z oblasti literatury faktu, věnovanou především působení sv. Prokopa v Posázaví, na červnové besedě v Berouně v cyklu Setkání s autory, které máte rádi. Program zářijového autobusového zájezdu bude zaměřen právě na nejzajímavější oblast mezi řekami Sázavou a Šemberou – na stará slovanská hradiště, románské kostelíky, mohyly, jenž jsou skryté kolem záhadné Čertovy brázdy, zřejmě umělého příkopu z dávných dob. Ten protíná mírně zvlněnou krajinu Kouřimska v délce více než dvaceti kilometrů.
Odjezd v 7,30 od autobusové zastávky Černý kůň ( směr Praha). Zájezd je již obsazen, volná místa pouze pro náhradníky. Další informace pro přihlášené účastníky od 20. 9. 2008 večer na tel. 603 830 296 nebo v pokladně Muzea Českého krasu.

Koncert:

Bonbon se představuje
Koncert proběhne 25. 9. 2008 od 19.00 – 20.30
Geopark Barrandien – výstavní síň Konírna

Pěvecký sbor Bonbon vznikl v lednu 2007. V současné době má 11 členů. Na koncertu zazní průřez celou tvorbou sboru. Repertoár je tvořen ze skladeb starých mistrů, lidových písní, spirituálů a gospelů, písní z muzikálů, swingové písničky a písničky známé z podání světových hvězd – Elvise Presleyho, skupiny ABBA, Erika Claptona, Louise Armstronga a dalších.

Výstava:

Výstava ovoce a zeleniny
Výstava potrvá od 19. 9. 2008 do 21. 9. 2008
Geopark Barrandien, vstup z ulice Slapská

Český zahrádkářský svaz ve spolupráci s městem Beroun Vás srdečně zvou na výstavu s názvem „Ovoce a zelenina“, která bude spojena s poradnou o vystavovaných, ale i Vámi donesených výpěstcích. Výstava proběhne ve výstavní síni Konírna na dvoře Muzea Českého krasu.

Výstava:

Lughovo berounské léto – Beroun Lughnasad
Výstava potrvá od 2. 8. 2008 do 16. 9. 2008

S výstavou výtvarníků, členů o.s. LUGH a jejich hostů, se v Berouně setkáme již potřetí. Jedná se o výstavu výtvarných děl (obrazy, sochy, fotografie) vytvořených v inspiraci na předem dané téma z keltské mytologie, převedené ve smyslu speciálního stylového záměru do současnosti. Téma je vystavujícím tradičně zadáno začátkem listopadu – což je začátek keltského roku. Těchto výstav se účastní významní a velmi známí čeští umělci, jako ak.soch. Olbram Zoubek, prof. ak.soch. Peter Oriešek, ak.mal. Aleš Krejča, ak.mal. Antonín Stibůrek. Patrony tohoto projektu jsou velvyslanci České republiky v Irsku a Irska v České republice. Konzultantem Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Výstava je podpořena Středočeským krajem a Městem Beroun.

Lughovo berounské léto - Beroun Lughnasad

Akce:

Dny evropského dědictví
13. 9. – 14. 9. 2008

V rámci oslav Dnů evropského dědictví zveme návštěvníky k prohlídce expozic muzea, Plzeňské brány a muzea Žebrák po oba dny zdarma. Z aktuálních výstav upozorňujeme návštěvníky na výstavu Beroun Lughnasadh 2008 instalovanou ve výstavní síni Konírna.

Výstava:

Řemeslné a hrnčířské trhy
Geopark Barrandien, vstup z ulice Slapská
13. a 14. 9. 2008
V sobotu 13. 9. od 8.00 do 18.00, neděli 14. 5. od 9.00 do 17.00

Berounské trhy každoročně přilákají nejen do města Berouna, ale také do muzea velké množství návštěvníků. Na jarmarku nazvaném Geopark Barrandien v expozici pod širým nebem, se vrátíte do časů hrnčířů, kovářů, dráteníků, tvůrců kožených i kamenných šperků a dalších řemeslníků.

Přednáška:

Nový cyklus přednášek s Hvězdárnou Žebrák
Přednáška a pozorování oblohy z Plzeňské brány
Hvězdné nebe pod mikroskopem
9. 9. 2008 od 19.00

První letošní přednáškou nazvanou Hvězdné nebe pod mikroskopem zahajujeme cyklus přednášek o astronomii, obohacených pozorováním z Plzeňské brány a projekcemi se zajímavým povídáním. V budoucnu se budeme s provozovateli hvězdárny Žebrák a tímto tématem přednášek setkávat jednou za dva měsíce.
O astronomii, Hvězdárně Žebrák, meteoritu Žebrák – Praskolesy, sluneční soustavě i o objektech, u kterých budete za pomoci dalekohledu jen žasnout. Hvězdárna Žebrák se Vám představuje…
Po skončení přednášky Vás čeká pozorování oblohy z Plzeňské brány dalekohledy Hvězdárny Žebrák.

Výstava:

Vojáci Berounska
Vernisáž proběhne 5. 6. 2008 v 17. 00
Výstava potrvá od 5. 6. 2008 do 24. 8. 2008

Výstava Vojáci Berounska přibližuje klíčové etapy vývoje novodobých českých dějin, které měly zásadní vojenskohistorický aspekt s jejich odrazem v dějinách Berounska. Výstava zvláště představuje československé legie a vznik Československé republiky 1918, obranu Československé republiky a Mnichov 1938 i okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Současně výstava také připomíná vojenské dějiny Berouna od 18. století jako posádkového města.

Vojáci Berounska

Výstava:

Jan Šroubek – Homo Berounensis
Vernisáž proběhne 2. 5. 2008 od 17. 00
Výstavní síň Konírna v Geoparku Muzea Českého krasu
Výstava potrvá od 2. 5. – 27. 7. 2008

V pátek 2. května 2008 v 17. 00 bude vernisáží zahájena výstava fotografií berounského fotografa Jana Šroubka (1958) s názvem Homo Berounensis. Homo Berounensis je projekt, který má za cíl představit na černobílých fotografiích zajímavým způsobem zobrazené více či méně známé lidi z Berouna a jeho okolí. Lidi, teří jsou všeobecně známí, jako například herci, zpěváci, hudebníci, filmaři a fotografové, moderátoři či sportovci, ale také lidi, kteří mají čistě lokální význam. Uvidíte zde proto i učitele, podnikatele, lékaře, číšníky… Projekt vznikal v letech 2000 – 2008, jeho převážná část pak ve druhé polovině roku 2007. Výsledkem je výše uvedená výstava a také stejnojmenná kniha, která obsahuje 119 fotografií. Kniha Homo Berounensis bude při vernisáži slavnostně pokřtěna a bude možno si ji na výstavě zakoupit. Na vernisáži zahraje berounská hudební skupina Pins ´n´ NeedlesL

Stránky berounského fotografa a galeristy Jana Šroubka – http://www.fotosroubek.com

Jan Šroubek - Homo Berounensis

Beseda:

Besedy s autory, které máte rádi nakladatelky Marie Holečkové
Beseda na téma Čertovou brázdou po stopách sv. Prokopa s Otomarem Dvořákem
25. 6. 2008 v 17. 00

Beseda s tématem Čertovou brázdou po stopách sv. Prokopa bude spojena s autogramiádou stejnojmenné knihy spisovatele Otomara Dvořáka. Nejen o knize, ale i tajemných místech, po kterých se v rámci přípravy knihy autor vydal, bude pravidelná středeční beseda.
Výlet nakladatelky Marie Holečkové na hrad Karlštejn navazující na besedu Za tajemstvím hradu Karlštejna se uskuteční 1. 6. 2008 v čase od 9.30 – 15. 30. Zájezd je již plně obsazen!

Výstava:

Flora Českého krasu
MUZEUM ŽEBRÁK
Vernisáž 30. 4. 2008 v 16.00
Výstava potrvá od 30. 4. 2008 do 22. 6. 2008

Výstava „Flóra Českého krasu“ představuje specifickou květenu, lišejníky a houby Českého krasu. Ten je z fytogeografického hlediska řazen k tzv.českému termofytiku, tj. oblasti, ve které se vyskytují teplomilná společenstva rostlin. Převážně fotografická výstava je doplněna texty se zaměřením na jednotlivá rostlinná společenstva, např. společenstvo skalních stepí, vápencových skal, dubohabrových lesů, ale také reliktů z doby ledové na zastíněných skalních stěnách v hluboce zaříznutých údolích. Představen je zde také jediný endemit Českého krasu jeřáb krasový.

Flora Českého krasu

Přednáška:

PAPUA v Berouně
18. 6. 2008 od 17. 00
Ing. Jiří Semrád, Václav Havlíček, Jana Havlíčková, Pavel Hrách, Pavel Roubal, Ivana Procházková, Boris Šebesta

Muzeum Českého krasu Vás zve k účasti na volném vyprávění nad fotografiemi a filmem z Papua Nová Guinea. Účastníci cesty na toto exotické místo se podělí o své zážitky z cesty a okomentují film a fotografie, které upravil Ing. Jiří Semrád. Přednáška bude spojena s projekcí a ochutnávkou vína.

PAPUA v Berouně

Výstava:

Tajemství hlíny a ohně
Dílna Muzea Českého krasu
Výstava potrvá od 9. 6. 2008 do 17. 6. 2008

Výstava keramických prací uživatelů služeb klubu Betlém a rodinného centra v Lochovicích. Druhý ročník výstavy představí práce dětských autorů, kteří v uplynulém školním roce zdokonalovali své dovednosti v práci s keramickou hlínou. Děti rozpracovaly témata architektura, živá příroda, dekorativní keramika.

Přednáška:

Trilobiti – vládci pravěkých moří
Poznávání donesených fosilií na místě
Přednášející: Promovaný geolog Štěpán Rak
12. 6. 2008 od 17. 00

„Kdo z nás by neznal trilobity? Cestu do pravěku a zkameněliny? Snad každý o nich někdy slyšel a většina z nás si jistě někdy nějakou zkamenělinu našla. Čechy jsou bezednou pokladnicí zkamenělin, jakožto němých svědků dávného pravěku, kdy se zde po naší Zemi rozléval pravěký oceán. Právě trilobiti, kteří na naší Zemi žili neuvěřitelných 300 milionů let a vyvinuli se v tisíce forem, typů a velikostí a kteří ovládli snad všechna mořská prostředí se právem mohou pokládat za vládce pravěkých moří. Z celého světa je dodnes popsáno přibližně 10 000 druhů trilobitů a z toho jich pochází více jak desetina právě z Čech. Naše zem se může právem pyšnit nesmírnou bohatostí zkamenělých živočichů a rostlin a stovkami jejich nalezišť.“
Vlastníte-li fosilie neznámého druhu, doneste je a pokusíme se je určovat na místě.

Akce:

4. Berounská muzejní noc 2008, aneb Putování proti toku času tentokrát do 17. století.
6. 6. 2008 od 18. 00 do 24. 00

Pozvánka:
IV. Muzejní noc zahájíme v 18 hodin v prostorách Muzea Českého krasu. Připravený program pro malé i velké zavede návštěvníky do všech expozic muzea, kde budou připraveny zábavné soutěže, poznávačky a krátké scénky situované do 17. století. Nejen v prostorách muzea, ale také v Geoparku Barrandien si budete moci zasoutěžit a zúčastnit se tak losování o ceny. Losování proběhne ve 20.00, 22.00 a 23.00. Program bude probíhat nepřetržitě po celý večer.
Součástí bude program připravený skupinou historického šermu Berounští měšťané. V programu, který bude probíhat současně s ostatním programem od 21 do 23 hodin v Geoparku Barrandien uvidíte např. taneční vystoupení krásné cikánky, ukázku historických tanců a jiné.

4. Berounská muzejní noc 2008

4. Berounská muzejní noc 2008, aneb Putování proti toku času tentokrát do 17. století.

O akci:
Muzejní noc se konala v Berouně již počtvrté. Cyklus návratů do minulosti dává možnost návštěvníkům nahlédnout do doby, kterou dnes znají již jen z knížek, filmů a školních lavic.
Program muzejní noci, která se konala 6. června od 18 hodin připravili pracovníci muzea ve spolupráci s dobrovolníky a profesionály. Program se skládal ze soutěžních i nesoutěžních stanovišť umístěných v celém areálu muzea, Plzeňské brány a přilehlého Geoparku Barrandien. Návštěvníci se mohli zastavit například: U babky kořenářky, u Tajemného pytle, u Vševidoucí cikánky, hráli se Skořápky, střílelo se na terč a nosil se přetěžký proviant na Plzeňskou bránu. Kdo měl dost energie mohl ozkoušet hrnčířské řemeslo nebo poznat berounské vězení. Na většině z těchto stanovišť návštěvníci plnili zadané úkoly a zařadili se tak do slosování o věcné ceny, které do soutěže věnoval Středočeský kraj a Hasičský záchranný sbor České republiky.
Další část připraveného programu se skládala z historických scének, které se v pravidelných intervalech opakovaly v prostoru historické muzejní lékárny dočasně umístěné v přízemí Jenštejnského domu.
Na závěr bohatého programu se za soumraku představila pražská profesionální šermířská skupina Kvartet. Diváci na dvoře Geoparku Barrandien měli možnost nejen sledovat jejich vystoupení, ale také se do šermování sami zapojit. Mnozí se zúčastnili výuky dobových tanců a soutěže v páce. Zlatým hřebem programu se kolem 23. hodiny stalo působivé ohňové vystoupení odvážného fakíra.
Po celou dobu konání muzejní noci byla všechna soutěžní stanoviště doslova v obležení malých i velkých návštěvníků. Zapojily se převážně děti a maminky avšak ani tatínkové nezůstali zcela stranou. Ti pomáhali především v krčmě při hře skořápky nebo radili při střelbě z luku. Ať malí nebo velcí, většina návštěvníků z celkového počtu 618 odcházelo až v samotném závěru.

4. Berounská muzejní noc 2008, aneb Putování proti toku času tentokrát do 17. století.

Akce:

Botanická exkurze ze Zdic na Koukolovu horu
V neděli 25. května 2008 uspořádalo Muzeum Českého krasu botanicko-geologickou exkurzi ze Zdic na Koukolovu horu. Vedla ji geoložka Petra Přidalová z Muzea Českého krasu a botanik Pavel Špryňar z Katedry botaniky PřF UK (Praha). Trasa exkurze vedla do zdicko-liteňské části fytogeografického okresu. Účastníci se vydali po stopách Karla Domina, který na Koukolovu horu vystoupal 25. července roku 1934 od západu cestou od Zdic (Domin 1943), a po stopách Vladimíra Skalického, který s deseti dalšími botaniky zdolal Koukolovu horu 26. června 1976 od severu od Popovic (Skalický 1977). S podrobným popisem exkurze, který sepsal Pavel Špryňar, je možno se seznámit v časopisu Český kras XXXIV/2008.

Přednáška:

Cesta na Východ. Kambodža, Thajsko.
Mgr. Jana Skořepová
22. 5. 2008 v 17.00

Přednáška Jany Skořepové o její cestě na východ doprovázená projekcí zajímavých fotografií z této cesty s komentářem. Cestou necestou nás vyprávění zavede do chrámového komplexu Angoru v Kambodže, do Thajského Bangkoku , Chiang Mai i jiných exotických destinací.

Cesta na Východ. Kambodža, Thajsko.

Akce:

Mezinárodní den muzeí a galerií
Netradiční noční prohlídka z ochozu Plzeňské brány, doprovodný program „Na jeden den muzejníkem“.
18. 5. 2008 od 10.00 do 17.00 v prostorách muzea
Plzeňská brána 10.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 a 21.00 – 23.00

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí bude tento den do všech poboček muzea (Plzeňská brána, muzeum Žebrák, výstavní síň Konírna) vstup zdarma. V rámci oslav tohoto dne bude zpřístupněna Plzeňská brána až do 23.00. Pro malé i velké návštěvníky bude připraven doprovodný program napříč expozicemi na téma “Na jeden den muzejníkem“.
Srdečně zveme k účasti.

Přednáška:

Co jsou feromony a juvenoidy , jak a proč se používají aneb Našli jste ve spíži něco živého a nevíte co s tím?
Doc. RNDr. František Šifner, CSc.
15. 5. 2008 v 17.00

Něco málo z historie feromonů, možnosti jejich použití i jejich využití v praxi. Co jsou juvenilní hormony a juvenoidy, jejich význam pro vývoj hmyzu, jejich praktické využití. Současné praktické použití proti významným škůdcům doma skladovaných potravin – “červům” i “potravinovým molům”. Zajímavosti o regulace mravenců, především mravence farao (Monomorium pharaonis) v bytech a jinde, příčiny výskytu. Vyhubíme je?
Přednáška Františka Šifnera odpoví široké veřejnosti na mnoho zajímavých otázek a přiblíží poznání této problematiky i pomocí projekce fotografií.

Dubnová přednáška doprovázená projekcí obrázků objasnila posluchačům, co za podivné potvůrky se skrývá pod názvem „synantropové“. Tito živočichové, obratlovci i bezobratlí, jsou nám všem vlastně velmi dobře známí. Jedná se o myši, krysy, potkany nebo různé druhy molů, odborně zvaných „zavíječi“, šváby, cvrčky, ploštice, potemníky, a jiné více či méně známé obyvatele lidských příbytků. Dověděli jsme se, co za podivný hmyz se nám to hemží například v mouce, v čokoládě a po zhasnutí vlastně po celém bytě. Někdy má smysl proti tomu bojovat, jindy naopak není nezbytné se přítomností našich spolubydlících nijak zneklidňovat. O tom, kdy napadené potraviny vyhodit, kdy jsou neškodné a kolik nechtěných bílkovin z oněch tvorečků každý! z nás zkonzumuje seznámil posluchače velice zajímavé a poutavé přednášky Doc.RNDr.František Šifner,CSc.

Další z cyklu přednášek Doc.RNDr.Františka Šifnera,CSc., nás zavede do světa feromonů a juvenoidů. Povídání bude nejen o tom, co feromony a juvenoidy jsou, ale také o jejich využití. Pokud Vás téma první přednášky zaujalo a navíc i u Vás se sem tam najde něco živého ve spíži a nevíte co s tím, přijďte si vyslechnout přednášku Doc.RNDr.Františka Šifnera,CSc., 15. 5. 2008 v 17.00 do Muzea Českého krasu, Husovo nám. 87. Využijte této mimořádné příležitosti!

Vhodné i pro studenty!

Sladká léta šedesátá
Výstava prodloužena do 11. 5. 2008

Výstava vrátí návštěvníky do doby, která byla nejen v tehdejším Československu ve znamení uvolnění. V rámci výstavy budou představeny běžné předměty těchto let /nábytek, knihy, hračky, oděvy aj../. Výstava zapůjčená z Regionálního muzea v Kolíně bude doplněná o předměty ze sbírek Muzea Českého krasu a předměty zapůjčené soukromými osobami z Berouna a okolí.

Sladká léta šedesátá Sladká léta šedesátá

Z cyklu besed s autory, které máte rádi nakladatelky Marie Holečkové
Žítkovské bohyně
Beseda s Jiřím Jilíkem
7. 5. 2008 od 17. 00

V rámci cyklu besed s autory proběhne v Muzeu Českého krasu beseda s novinářem a publicistou Jiřím Jilíkem. Autor se svými hosty, zpěváky a hudebníky lidového souboru z Kopanic, nám přiblíží, jak se zde lidová magie provozovala i jak se zapsala do krásných lidových písní.

Žítkovské bohyně

Řemeslné a hrnčířské trhy
Vstup z ulice Slapská
Proběhnou ve dnech 3. 5. – 4. 5. 2008
V sobotu 3. 5. od 8.00 do 18.00, v neděli 4. 5. od 9.00 do 17.00

Berounské trhy každoročně přilákají nejen do města Berouna, ale také do muzea velké množství návštěvníků. Na jarmarku tradičních řemesel v expozici pod širým nebem nazvané Geopark Barrandien se vrátíte do časů hrnčířů, kovářů, dráteníků a mnoha dalších řemeslníků.

PLETAŘSKÝ WORKSHOP Jarmark tradičních řemesel

http://shop.ddjd.cz/wsbe2008.htm

Živočichové v domácnosti aneb „Žijí s námi proti naší vůli“
Přednášející Doc. RNDr. František Šifner, CSc.
24. 4. 2008 od 17.00

Pozvánka:
V lidských domácnostech jsou mnohdy neviditelní, ale přesto tam jsou a žijí mezi námi. Synantropové, jejich hlavní dvě skupiny: hmyz a obratlovci. Z jejich zástupců jmenuji rybenku, švába, mravence či krysu, potkana, rejska. O těchto nechtěných spolubydlících a o způsobu jejich života, výskytu a možnosti jejich regulace bude přednáška doprovázená dataprojekcí Doc. RNDr. Františka Šifnera.
Přednáška bude realizována za finanční podpory města Beroun.

O akci:
Dubnová přednáška doprovázená projekcí obrázků objasnila posluchačům, co za podivné potvůrky se skrývá pod názvem „synantropové“. Tito živočichové, obratlovci i bezobratlí, jsou nám všem vlastně velmi dobře známí. Jedná se o myši, krysy, potkany nebo různé druhy molů, odborně zvaných „zavíječi“, šváby, cvrčky, ploštice, potemníky, a jiné více či méně známé obyvatele lidských příbytků. Dověděli jsme se, co za podivný hmyz se nám to hemží například v mouce, v čokoládě a po zhasnutí vlastně po celém bytě. Někdy má smysl proti tomu bojovat, jindy naopak není nezbytné se přítomností našich spolubydlících nijak zneklidňovat. O tom, kdy napadené potraviny vyhodit, kdy jsou neškodné a kolik nechtěných bílkovin z oněch tvorečků každý! z nás zkonzumuje seznámil posluchače velice zajímavé a poutavé přednášky Doc.RNDr.František Šifner,CSc.
Další z cyklu přednášek Doc.RNDr.Františka Šifnera,CSc., nás zavede do světa feromonů a juvenoidů. Povídání bude nejen o tom, co feromony a juvenoidy jsou, ale také o jejich využití. Pokud Vás téma první přednášky zaujalo a navíc i u Vás se sem tam najde něco živého ve spíži a nevíte co s tím, přijďte si vyslechnout přednášku Doc.RNDr.Františka Šifnera,CSc., 15. 5. 2008 v 17.00 do Muzea Českého krasu, Husovo nám. 87. Využijte této mimořádné příležitosti!

Výstava Loukamosaic
Představení všech mozaik jejich tvůrci ve 14.00 na Husově náměstí
Vernisáž 2. 4. 2008 od 17.00
Výstava potrvá od 2. 4. 2008 do 23. 4. 2008

Výstava mozaikových květů individuálních tvůrců tříd dětí z Příbrami, Berouna a Rakovníka bude zahájena 2. 4. 2008 happeningem chodících květů na Husově náměstí v Berouně před Muzeem Českého krasu. Na vernisáž výstavy od 17.00 do výstavní síně Konírna, kde budou moci návštěvníci shlédnout společnou tvorbu mozaik dětí i dospělých, zveme nejen tvůrce mozaik ale i širokou veřejnost. Projekt probíhal v roce 2007 ve třech městech Středočeského kraje pod záštitou hejtmana Ing. Petra Bendla.
Výstavu doplňují obrazy – unikátní koláže akademického sochaře Michala Bouzka.

Výstava Loukamosaic Výstava Loukamosaic

Z cyklu besed s autory, které máte rádi nakladatelky Marie Holečkové
Beseda s Ing. Jiřím Hellerem
16. 4. 2008 v 17.00

Ing. Jiří Heller, člen Asociace profesionálních fotografů ČR a PanHorama. Fotograf a spoluautor několika knih, které vydal ve spolupráci s Jiřím Suchým, Vítězslavou Klimtovou či význačnými českými fotografy bude hostem Aleny Šustrové a Marie Holečkové.

Beseda s Ing. Jiřím Hellerem

Safari doby ledové v Berouně
Přednášející Cajus Diedrich s překladem a komentářem Jiřího Teichmanna
3. 4. 2008 od 17.00

Koncem třetihor, během nichž panovalo tropické podnebí, došlo k významné změně klimatu. Čtvrtohory jsou již ve znamení střídání dob ledových a meziledových. V chladnějších dobách zasahoval kontinentální ledovec až k hraničním horám na severu a na jih od něj převládala tundra, oživená řadou živočichů jako např. mamuty, pižmoni, srstnatými nosorožci nebo jeskynními medvědy. O tomto období a nálezech z okolí Berouna bude přednáška Dr. Cajuse Diedricha spojená s dataprojekcí.
Přednáška bude realizována za finanční podpory města Beroun.

Safari doby ledové v Berouně

Sladká šedesátá léta
MOTOCYKL, dopravní prostředek šedesátých let
Vernisáž 19. 3. 2008 od 17. 00
Výstava potrvá od 19. 3. 2008 do 2. 4. 2008

Výstava představí motocykly z let šedesátých, převážně pak značky JAWA.
Pamětníkům dnes již zapomenutých závodů v Brdatkách připomeneme prostřednictvím exponátů tuto dříve velkolepou a oblíbenou motoristickou podívanou.
Na vernisáži seznámí návštěvníky s historií výroby motocyklů JAWA pan František Hruška, zástupce firmy JAWA Moto spol. s r.o. a na závěr zatančí taneční skupina R.A.K

Muzeum Českého krasu děkuje všem, kteří zapůjčením či darováním předmětů přispěli k rozšíření výstavy.

Sladká šedesátá léta - MOTOCYKL, dopravní prostředek šedesátých let

Velikonoční výstava
10. 3. – 30. 3. 2008

Výstavu připravilo Muzeum Českého krasu ve spolupráci s pedagogickou školou ve Svatém Janu pod Skalou.
Expozice tradiční velikonoční výzdoby z kukuřičného šustí, pestrých technik zdobení kraslic a pletení pomlázek bude spojena s doprovodným programem pro školy i širokou veřejnost.

Slavení a prožívání Velikonoc v židovské a křesťanské tradici
Mgr. Benedikt Hudema, farní vikář
27. 3. 2008 v 17. 00

Velikonoční svátky jsou v dnešní době v povědomí lidí spojovány především s pomlázkou, malováním kraslic a pečením beránka. O těchto zvycích seznámí návštěvníky muzea velikonoční výstava konaná ve dnech 10. 3. – 30. 3. 2008. V přednášce farního vikáře se vrátíme o několik století zpět do minulosti a připomeneme si jak Velikonoce prožívaly, a dodnes také prožívají židovské a křesťanské obce.

Z cyklu besed s autory, které máte rádi nakladatelky Marie Holečkové
BAREVNÁ ABECEDA aneb škola opravdu hrou
26. 3. 2008 od 17. 00

V rámci cyklu besed s autory proběhne v Muzeu Českého krasu beseda s Mgr. Janou Kubáskovou, autorkou originální knihy Barevná abeceda. Tato ojedinělá publikace, která je zároveň pracovním sešitem, má hravou formou seznámit školáky i předškoláky s písmeny české abecedy.
Na besedě jsou vítáni především rodiče s dětmi, pro které bude připravena možnost vyzkoušet si práci s novou knihou.

Pozvánka:
Vážení a milí přátelé,
dovolte, abych Vás pozval na besedu s autorkou naší nové knihy BAREVNÁ ABECEDA. Beseda proběhne v Muzeu Českého krasu v Berouně ve středu 26. března od 17 hodin a zvláště srdečně jsou zváni rodiče s dětmi.
Více informací o nové knize, včetně možnosti objednávky, naleznete na:
http://www.dobredarky.cz/knihy/991-Barevna-abeceda

BAREVNÁ ABECEDA aneb škola opravdu hrou

Velikonoční hodování
16. 3. 2008 od 10. 00 do 16. 00

V neděli 16. března zveme všechny k velikonoční návštěvě muzea, kde bude připraven bohatý doprovodný program pro návštěvníky, děti i rodiče.
Vyzkoušet budete moci různé techniky pletení velikonoční pomlázky, nahlédnout do tajů drátování, osvojit si výrobu dekorace z křehkého kukuřičného šustí, ozdobit kraslice nebo tlouct špačky.
Těšíme se na Vaši účast.

Velikonoční hodování

Geoturistika a Barrandien
Mgr. Michael Pondělíček
21. 2. 2008 od 17. 00

Přednáška se bude zabývat především geologickým, kulturním a přírodním dědictvím, ekoturistikou a jejím vývojem v Evropě. Vysvětleny budou pojmy geoturistika jako taková, bude probírána problematika geoparků a jejich rozvoj nejen v ČR. Na přednášce bude otevřeně prezentována mapa Centrální části Barrandienu, jako možného geoparku. V závěru přednášky budou vysvětlena rozdílná pojetí ochrany geologického dědictví.

Za tajemstvím Karlštejna
Beseda z cyklu „Setkání s autory, které máte rádi“ nakladatelky Marie Holečkové
13. 2. 2008 v 17.00

Po úvodu paní Holečkové se ujali slova Ing. Jaromír Kubů, kastelán hradu, a Ing. arch. Zdeněk Chudárek, který řídil poslední stavebně průzkumné práce.

Ing. Kubů představil stručně pět hlavních stavebních objektů hradu, kterými jsou studna, budova purkrabství, císařský palác, Mariánská věž a Velká věž s Kaplí sv. Kříže.
Informoval o práci a poslání tří odborných komisí, které na hradě působí: prezentační, restaurátorské a stavební. Zdůraznil, jak je obtížné skloubit rekonstrukční a stavebně průzkumné práce s návštěvnickým provozem. Tyto práce představují největší rozsah od rekonstrukce Mockerovy. Zbývá ještě řada dodělávek (opadané omítky, opravy inženýrských sítí, …)
Pro návštěvníky budou letos k dispozici dva návštěvnické okruhy. Prvý má kapacitu až 55 osob po desetiminutových intervalech. Druhý okruh zahrnuje unikátní Kapli sv. Kříže (s největší sbírkou gotických deskových obrazů svatých na světě od mistra Theodorica) s maximální kapacitou 15 osob za půl hodiny a s nutností či možností rezervace v pražském rezervačním centru.
Správa hradu má 20 stálých zaměstnanců a 65 sezónních průvodců. Při výběru průvodců se osvědčila spolupráce se středními odbornými školami. Rozsah služeb návštěvníkům se přizpůsobuje místním podmínkám a obohacuje se o doplňkové kulturní pořady. V současné době to jsou koncerty, ochutnávky specialit, vinobraní, královský průvod (pro něj je objednána na rok 2009 kopie královské koruny).

Ing. arch. Chudárek zhodnotil význam rekonstrukce Mockerovy z konce 19. století, bez které by Karlštejn dnes mohl být ruinou. Mocker pracoval jako výkonný architekt přímo na stavbě. Byl velmi pečlivý a odpovědně improvizoval podle projektu vídeňského architekta M. Schmidta.
Dále informoval o posledních rekonstrukcích a stavebně průzkumných pracích, souvisejících zejména se zabezpečením stropních konstrukcí s ohledem na vzrůstající návštěvnický provoz a se zkvalitněním protipožárního zabezpečení. Poddimenzované stropy byly zpevněny vložením nových konstrukcí do původních gotických, aniž by došlo k narušení původního vzhledu. Ochrana Kaple sv. Kříže proti požáru byla zlepšena vybudováním povalové konstrukce z více než 70 kusů mohutných trámů položených těsně vedle sebe a krytých izolační vrstvou.
Zdůraznil, že o stavebním vývoji a stavu Karlštejna dnes víme snad vše, a to na základě pečlivých nedestruktivních průzkumů a studia všech dostupných písemných podkladů. Zmínil se o původním poslání hradu jako soukromé rezidenci krále. Po narození Václava IV. v roce 1361 Karel IV. změnil koncepci hradu, který měl sloužit jako úložiště a ochrana císařských insignií. Tak došlo k prvé přestavbě již v letech 1362-1365. Stavební vývoj hradu pokračoval i v dalších obdobích: v 15. století, koncem 16. stol., v 19. stol. a v 7O. letech 20. století.

V závěru odpověděli oba přednášející na řadu dotazů návštěvníků. Ing. Kubů přislíbil umožnění prohlídky hradu dnešním návštěvníkům přednášky.

Zapsal: Ing. Zápotocký, průvodce Muzea Českého krasu

Velikonoční hodování Velikonoční hodování Velikonoční hodování
Velikonoční hodování

Od Barbory k Masopustu
Výstava potrvá od 5. 12. 2007 – 10. 2. 2008
Vernisáž proběhne 5. 12. 2007 od 17. 00 v prostorách MČK.

V čase adventu probíhala v lidovém prostředí řada obchůzek různých bytostí. S nejvýznamnějšími aktéry těchto obchůzek a s celým tímto předvánočním obdobím až po čas masopustních oslav Vás seznámí výstava MČK.

OD Barborky k Masopustu OD Barborky k Masopustu

Berounský masopust
Muzeum Českého krasu – Geopark Barrandien
Dne 2. 2. 2008

Masopustní oslavy se pomalu začínají vracet do povědomí lidí a tato stará tradice je v mnoha městech a obcích znovu oživována. I v Berouně se stal Masopust jednou z pravidelných kulturních akcí, kterou pracovníci muzea dokumentují a které muzeum poskytuje zázemí.
V sobotu 2. února v 10 hodin dopoledne se sešli příznivci této tradice v Geoparku Barrandien, aby zde zahájili svůj letošní průvod. Ke každé oslavě Masopustu patří veselá kapela, klibna, bába s nůší a samozřejmě medvěd s medvědářem. Protagonisté těchto maškar i dobré dvě desítky ostatních masek začali z vesela a v barevném průvodu vyšli z Geoparku na náměstí vstříc veselici, koblihám, teplému svařenému vínu a samozřejmě laskominám z domácí zabijačky.

Berounský masopust Berounský masopust

Besedy s autory, které máte rádi nakladatelky Marie Holečkové
Beseda s režisérem Jiřím Adamcem
Dne 31. 1. 2008 v 17.30 hodin

Cyklus Besed s autory, které máte rádi byl v letošním roce zahájen besedou s režisérem Jiřím Adamcem, který obyvatelům Berouna možná již tak trochu „zdomácněl“. Během několika posledních let, kdy v Berouně probíhá natáčení rozsáhlého televizního seriálu Pojišťovna štěstí jsme všichni filmaře v Berouně zaznamenali. Dnes jsme měli to štěstí, že jsme mohli prostřednictvím paní Holečkové vyzpovídat režiséra zmiňovaného seriálu pana Jiřího Adamce.
Po krátké pozvánce na příští besedu Marie Holečkové o Tajemství hradu Karlštejna se slova ujala paní Alena Šustrová z oboru kultury města Beroun, která měla připraveno několik zajímavých otázek.
Jednou z prvních otázek na kterou pan Adamec odpovídal bylo „Proč zrovna Beroun?“ V odpovědi pana Adamce bylo mnoho milých slov, jimiž Beroun popisoval. Ať už to byl přístup místních obyvatel k filmařům či půvab zdejší architektury.
Celá beseda se nesla v příjemném duchu přátelského rozhovoru, nabídla zajímavá nahlédnutí do tajů filmařského povolání, které umí zamíchat ve výsledku osudy nejen filmových postav, ale i samotných jejich protagonistů.

Beseda s režisérem Jiřím Adamcem Beseda s režisérem Jiřím Adamcem

Dějepisná olympiáda
Sdružení volného času Domeček Hořovice
Dne 29. 1. 2008 od 8.00 – 12.30

Olympiádu pravidelně pořádá Středisko volného času Domeček Hořovice. Letos tomu nebylo jinak a tak jsme mohli 29. ledna přivítat v muzeu studenty osmých a devátých ročníků, kteří postoupili do okresního kola.
Z celkového počtu 21 studentů byly vytvořeny dvě skupiny. První skupina zasedla k testům, druhá měla možnost vyslechnout si výklad o historii Berouna a právě probíhající výstavě Od Barbory k Masopustu. Pak se skupiny vyměnily a čekalo se pouze na to, jak rozhodne odborná porota složená z pedagogů.
První tři studenti s největším počtem bodů obdrželi drobné dárky a postupují do dalšího kola.

Dějepisná olympiáda Dějepisná olympiáda

Berounka – Vladimír Dousek
Dne 19. 1. 2008 – 14. 3. 2008
Vernisáž výstavy 19. 1. 2008 v 17 hodin

Vernisáž panoramatických fotografií řeky Berounky a krajiny podél jejích břehů proběhla za velkého počtu návštěvníků 19. ledna v 17 hodin ve výstavní síni v přízemí muzea. Fotografie lákaly nejen velikostí svého zpracování, ale především atmosférou zachycené krajiny. Ať už to byl Nezabudický jez, skály Alcazaru či jiné přírodní scenerie zachycené aparátem pana Douska.
Návštěvníky na první z řady výstav fotografií, které na rok 2008 Muzeum Českého krasu připravilo, přivítala Mgr. Dana Přenosilová. Více o autorovi a jeho velmi vřelém vztahu k Berounce sdělil jeho kolega a kamarád, kameraman ČT Doc. Petr Polák.
Hudební přednes skladeb W. A. Mozarta vyslechli návštěvníci v podání Františky Králíkové.
Vernisáž byla zahájena, poděkování vyřčena a přišel čas prohlédnout si do té chvíle neosvětlené fotografie.

Berounka - Vladimír Dousek Berounka - Vladimír Dousek Berounka - Vladimír Dousek| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu