Sborník Český kras 2001

Sborník Český kras r. 2001, ročník XXVII

OBSAH:

Geologie a speleologie

Karel Žák, Zdeněk Táborský, Marie Lachmanová, Marta Pudilová:
Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu.
Heavy mineral assemblages in allochthonous clastic sediments in caves of the Bohemian Karst: a pilot study.

Václav Cílek, Pavel Bosák:
Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních koněpruské oblasti.
Quartz-goethite accummulations in karst fill of the Bohemian Massif with special respect to the Koněprusy region.

Jiří Bruthans, Ondřej Zeman:
Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice ČR.
New data on character and evolution of underground karst forms in the Bohemian Karst and other areas with diffuse recharge mode in the Czech Republic.

Juraj Franců, Eva Franců, Jindřich Hladil, Pavel Bosák, Zbyněk Boháček:
Analýza organické hmoty z tmavě zbarvených vápenců Velkolomu Čertovy schody – západ.
The analysis of organic matter from dark coloured limestones in the Velkolom Čertovy schody – západ.

Karel Žák, Václav Cílek, Vojen Ložek, Karel Záhrubský:
Karbonátem tmelené holocenní sutě u Otročiněvsi a Žloukovic (nálezová zpráva).
Carbonate-cemented Holocene scree near Otročiněves and Žloukovice.

Karel Žák, Jiří Frýda, Jiří Bruthans, Jaroslav Kadlec, Roman Živor:
Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva).
A new locality of „white beds“ in the Portálka Cave in the Kavčí (Montánka) Quarry near Tetín.

Irena Dobešová, Václav Cílek, Petr Skřivan, Miloš Burian:
Chemismus atmosférických srážek v oblasti Českého krasu. Případová studie: Velkolom Čertovy schody.
Chemistry of the atmospheric precipitation in the Bohemian Karst. A case study: The Čertovy Schody Quarry.

Václav Štefek:
Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin – vytváření nové morfologie povrchu).
The new approach to quarry reclamation with the respect of application of landscape character.

Rudolf J. Prokop:
Z dějin padělatelství zkamenělin u nás, aneb „celí“ krinoidi z barrandienského siluru.
From the history of forgery of fossils in our country: the „complete“ crinoids from the Silurian of the Barrandian.

Živá příroda

Jaroslav Veselý:
Rozšíření obojživelníků v CHKO Český kras.
Amphibians in the Bohemian Karst.

Zprávy z akcí

Ladislav Pecka:
Setkání jeskyňářů v Českém krasu 6. – 8. 10. 2000 na Tetíně.

Výročí

Radvan Horný, Naděžda Zdobnická:
Otomar Pravoslav Novák (1851 – 1892) a Berounsko.
Otomar Pravoslav Novák (1851 – 1892) and the Beroun region.

Irena Jančaříková: Bosákovy abrahámoviny (Bosákoviny).
Vojtěch Turek: Zemřel paleontolog Josef Beneš.

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu