Sborník Český kras 2003

Sborník Český kras r. 2003, ročník XXIX

Obsah:

Živá příroda

Pavel Špryňar
Modrásek bahenní v Čekém krasu
Dusky Large Blue in the Czech Karst

Speleologie a Geologie

Karel Žák, Michal Kolčava, Ondřej Jäger, Roman Živor
Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2003
Inventory of caves of the Czech Karst, state as of October 1, 2003

Jaroslav Kadlec, Petr Schnabl, Petr Pruner, Lenka Lisá, Karel Žák, Jaroslav Hlaváč
Paleomagnetické datování sedimentů v jeskyních Českého krasu
Paleomagnetic dating of cave sediments in the Czech Karst

Chemie a meteorologie

Irena Dobešová, Jitka Špičková, Petr Skřivan, Miloš Burian
Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
The Atmospheric Deposition Fluxes of Selected Chemical Elements and their Mutual Correlation in the Czech Karst Region

Jitka Špičková, Irena Dobešová, Miloš Burian
Posouzení vlivu převládajících povětrnostních situací a sezónní variability na chemické složení atmosférické depozice v oblasti Českého krasu
Evaluation of the influence of prevailing weather types and seasonal variability on the chemical composition of atmospheric deposition in the Czech Karst

Blanka Javůrková
Stav oblačnosti v Tetíně u Berouna
Cloudy weather Formation in Tetín near Beroun

Historie

Václav Cílek
Zlatý kůň u Koněprus ve výzkumech a názorech Jiřího Krále
Zlatý kůň in Koněprusy area in studies of J. Král

Zprávy z akcí

Jeroným Zapletal, Michal Kolčava, Helena Vysoká
Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 1998 – 2003 v Českém krasu
Activity Report of ZO ČSS 1-05 Geospeleos from the Period of 1998 – 2003 in the Czech Karst

Irena Jančaříková
Geopark Barrandien otevřen
Barrandian Geopark Opened

Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
Geological Excursions on the Occasion of the Decade of the Museum of the Czech Karst

Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Prudká na Moravě 2. – 5. června 2003
The Seminar of the Geologists from the Czech and Slovac Museums Prudká, Moravia, 2-5 June 2003

Opět střídání stráží v Jenštejnském domě
Re-changing of the Guards in Jenštejn’s house

Celorepublikové kolokvium muzejníků v Brně
All-republic Colloquium of Museologists

Výstava „Spolupráce slovenských a českých jeskyňářů při výzkumu podzemí“
The Exhibition Called „Cooperation of the Slovac and Czech Speleologists in Cave Exploration“

Seminář „Turistické aktivity v krasových oblastech“
The Seminar Called „Tourist Activities in Karst Regions“

Pavel Špryňar
Jarní vycházka botanická na pahorky řevnické a třebaňské
A spring botanical excursion to the hills near Řevnice and Třebaň (Central Bohemia)

Blanka Javůrková
Pozvání do Historické síně v Tetíně
Invitation to the Historical Hall in Tetín

Zdeněk Kukal
Ředitelé evropských geologických služeb v berounském geoparku
Directors of the European State Geological Surveys in the Beroun Geopark

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu