Sborník Český kras 2005

Sborník Český kras r. 2005, ročník XXXI

Listovat časopisem můžete černými šipkami. Vyzkoušet můžete i vyhledávání.

Obsah:

Hydrologie

Tomáš Hrdinka
Limnologická studie jezera v lomu Velká Amerika
The limnological study of the lake in Velká Amerika Quarry

Geologie a paleontologie

Jiří Kovanda
Holocenní malakofauna dejekčního kužele v Šanově koutě“ u Srbska (Český kras)
Holocena malacofauna in alluvial fan at „Šantův kout“ near Srbsko (Czech Karst)

Jiří Kovanda
Překvapivě mocné uloženiny nejmladšího pleistocénu v šachtici Srb 1 v Srbsku (Český kras)
Surprissingly thick deposits of the youngest Pleistocene in test pit Srb 1 at Srbsko (Czech Karst)

Speleologie

Karel Žák, Michal Kolčava, Ondřej Jäger, Roman Živor
Evidence jeskyní Českého krasu – stav k 1. říjnu 2005
Inventory of caves of the Czech Karst, state as of October 1, 2005

Michal Kolčava
Fialová jeskyně na Chlumu
The Fialova cave at Chlum

Živá příroda

Tomáš Brinke
Hnízdní rozšíření skorce vodního a ledňáčka říčního v povodí Litavky na Berounsku
Breeding distribution of the Dipper (Cinclus cinclus) and the Kingfischer (Alcedo atthis) in the watershed of the Litavka River in the Beroun District

Historie

Antonín Jančařík
Československá opevňovací linie z let 1935 – 1938 v údolí Berounky
Czechoslovak Fortificatin 1936 – 1938 in Berounka Valley

Antonín Jančařík
Pozapomenutí krajané – generál Bedřich Homola
Copatrions out of Mind – General Bedřich Homola

Tomáš Foltýn
Osobnost Karla Kazdy
Personality of Karel Kazda

Tomáš Brinke, Irena Jančaříková
Zoologické sbírky Muzea Českého krasu
Zoological Collections of the Museum of the Czech Karst

Zprávy z akcí

Irena Jančaříková, Kamila Garkischová
První berounská muzejní noc

Irena Jančaříková, Martin Skyba, Anna Matoušková, Jana Forejtová
Jak se dostala cena „Trilobit“ do Berouna

Irena Jančaříková, Tomáš Brinke, Petra Přidalová
Mimořádná inventarizace osteologického materiálu v Muzeu Českého krasu

Irena Jančaříková
Výstava „Za tajemstvím tetínského podzemí aneb 30 let od objevení jeskyně Martina a vzniku speleologické skupiny Tetín“ v Muzeu Českého krasu

Pavel Špryňar, Jitka Schlägelová
Jarní botanicko-geologická vycházka za květenou nevápencových hornin Českého krasu

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu