Sborník Český kras 2006

Sborník Český kras r. 2006, ročník XXXII

Listovat časopisem můžete černými šipkami. Vyzkoušet můžete i vyhledávání.

Obsah / Contents:

GEOLOGIE A PALEONTOLOGIE

Pavel Bosák
Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
New lithofacies of the Koněprusy Limestone in the Koněprusy Devonian

Michal Hejna
Komorové odstřely a přípravná štola v Novém Bílém lomu na Tetíně
Tunnel (gopher-hole) blasting and galleries prepared for it in the New White Quarry near Tetín

Jiří Kovanda
Umělý odkryv ve sprašové závěji na jv. úpatí kopce Damil (k. 396 m) na jz. okraji Tetína (Český kras)
A temporary outcrop in a loess drift on the southeast slope of the Damil hill (396 m a.s.l.) at the southeast margin of Tetín (Czech Karst)

Speleologie

Karel.Žák, Václav Krištůfek, Ivo Světlík, Radim Brom, Zuzana Stehlíková
Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
Moonmilk of the Easter Cave near Týnčany revisited

Karel Žák, Cajus G. Diedrich
Sedimenty krasových výplní v lomu Plešivec u Měňan – předběžná zpráva o výzkumu
Sediments of karst fillings in the Plešivec Quarry near Měňany – preliminary research report

Ivan Horáček, Stanislav Čermák, Jan Wagner, Oldřich Fejfar
Měňany 3 – pliocenní fauna obratlovců z Českého krasu
Měňany 3 – a Pliocéne vertebrate assemblage from Czech Karst

Pavel Bosák, Helena Hercman, Jaroslav Kadlec, Petr Pruner, Petr Schnabl
Datování sedimentárních výplní v Bozkovských dolomitových jeskyních
Dating of sedimentary fill in Bozkovské Dolomite Caves

Pavel Bosák, Helena Hercman, Jaroslav Kadlec, Petr Prune, Petr Schnabl
Datování sedimentárních výplní v Chýnovské jeskyni
Dating of sedimentary fill in Chýnovská Cave

ARCHEOLOGIE

Jiří Militký – Miroslav Hahn – Miroslav Martínek – Václav Matoušek – Daniel Stolz – Dana Stolzová – Roman Zaoral
Nález pokladu mincí ze 13. století u Tetína
The Hoard of 13th Century Coins at Tetín

ZPRÁVY Z AKCÍ

Michal Kolčava, Jeroným Zapletal, Lukáš Němeček
Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos z období 2004-2006 v Českém krasu
Activity Report of ZO ČSS 1-05 Geospeleos from the Period of 2004-2006 in the Czech Karst

Radim Brom, Michal Kolčava
Nové mapy nejdůležitějších jeskyní Týnčanského krasu
New maps of the most important caves of the Týnčanský Karst (Bohemia)

Irena Jančaříková, Jiří Teichmann
Otevření nové expozice „Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny“ v Muzeu Českého krasu
The Opening of the New Exhibition called „Life in the Mammoth Era, or Diorama of Pleistocene Landscape“

Pavel Špryňar
Botanická exkurze údolím Radotínského potoka z Tachlovic do Chotče
Botanical excursion along the Radotínský Creek valley from Tachlovice to Choteč

BIBLIOGRAFIE

Pavel Bosák
Bibliografie sborníku Český kras, ročníky 21 (1995) až 30 (2004)
Bibliography of Český kras, volumes Nos. 21 (1995) to 30 (2004)

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu