Přírůstky do sbírkového fondu, 2010

|

Muzeum Českého krasu v Berouně – Přírůstkové č., předmět a popis (za rok 2010)

Přírůstky do společenskovědních sbírek v Berouně. Přírůstky z přírodovědného oddělení a z Hořovic či Žebráku zde jsou také  zahrnuty.

Přírůstkové číslo Předmět
1/2010 Časopis Hlásná Třebaň
2/2010 Časopis Radniční list
3/2010 Časopis Loděnický zpravodaj
4/2010 Časopis Hostomické listy
5/2010 Časopis Sedmička Beroun
6/2010 Noviny Berounský region
7/2010 Noviny Echo
8/2010 Naše noviny
9/2010 Podbrdské noviny
10/2010 Mladá Fronta Dnes – část Střední Čechy
11/2010 Berounský deník
12/2010 Králodvorský zpravodaj
13/2010 Berounský katolický zpravodaj
14/2010 Bakalářská práce na téma Osobnosti Berounska, jejich vztak k regionu a přínos pro lidstvo
15/2010 Plakát a pozvánka MČK na křest – Václav Talich 1883-1961
16/2010 Pozvánka Galerie Holandského domu na výstavu Zlákán barevností
17/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu obrazů Krajina Českého krasu
18/2010 Plakát MČK a města Beroun, na besedu Cestami a cyklostezkami Berounskem
19/2010 Plakát MČK na divadelní představení Jak kašpárek zachránil Vánoce
20/2010 Plakát MČK na  besedu s názvem Večer s režisérem Bedřichem Ludvíkem
21/2010 Plakát na vánoční koncert v MČK – kapela CLUARAN
22/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu Průkopníci podnikání na Berounsku.
23/2010 Plakát MČK na přednášku První zemědělci na Berounsku a Hořovicku
24/2010 Plakát MČK na besedu Pohled ze dvou stran
25/2010 Novoročenka MČK na rok 2010
26/2010 Panna krejčovská – historická
27/2010 Tovaryšský a výuční list
28/2010 Noviny Naše snahy
29/2010 Noviny Zvěsti Podbrdska
30/2010 Nouzová poukázka
31/2010 Zápis vyprávění Josefa Richtera
32/2010 Výňatky z kroniky Františka Čápa z Tetína
33/2010 Absolventská práce Jaroslavy Havlové
34/2010 Bakalářská diplomová práce Petry Váňové
35/2010 Kniha Václav Talich 1883 – 1961
36/2010 Televizor
37/2010 Fotoalbum Jarmily Novotné – Liteň
38/2010 Soubor fotografií  Jarmily Novotné – profesní život
39/2010 Soubor rodinných fotografií  Jarmily Novotné
40/2010 Tiskovina Broumský zpravodaj
41/2010 Tiskovina Hýskováček
42/2010 Minulostí Berounska
43/2010 Publikace – Almanach (1886 – 1971)
44/2010 Tiskovina O nás
45/2010 Pohlednice barevné – soubor
46/2010 Soubor brožur s regionální tématikou
47/2010 Plakát k projektu 57 osobností Středočeského kraje
48/2010 Soubor 19 ČB fotografií
49/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
50/2010 Plakát MČK na přednášku
51/2010 Plakát MČK na přednášku
52/2010 Plakát MČK na besedu
53/2010 Inhalátor el. parní
54/2010 Sborník Český kras
55/2010 Přístroj „horské slunce“
56/2010 Krouhač elektrický
57/2010 Mléčenka z bílého porcelánu
58/2010 Džbánek z bílého masivního skla
59/2010 Termonádoba na jídlo
60/2010 Termonádoba na jídlo
61/2010 Fotoaparát na kinofilm zn. VILIA
62/2010 Brýle sluneční
63/2010 Brýle sluneční
64/2010 Kabelka společenská, bílá
65/2010 Kabelka kožená
66/2010 Kabelka kožená
67/2010 Kabelka z 90. let 20. stol.
68/2010 Kuchyňský strojek el. ruční
69/2010 Kalendář českého lidu
70/2010 Topinkovač elektrický
71/2010 Zástěra na domácí práce
72/2010 Kabelka na letní denní nošení
73/2010 Stojánek na sáčkované mléko
74/2010 Vykrajovátko kovové
75/2010 Pekáč dvojdílný smaltovaný
76/2010 Gramorádio z roku 1962
77/2010 Šicí stroj zn. Bobbin
78/2010 Soubor fotografií k osobnosti Jarmily Novotné
79/2010 Plakát na koncert Vzpomínka na Jarmilu Novotnou
80/2010 Plakát na koncert Vzpomínka na Jarmilu Novotnou
81/2010 Kopie fotografií a programů
82/2010 Plakát a agenda ke koncertu Jarmily Novotné v Lucerně
83/2010 Korespondence Jarmily Novotné
84/2010 Žádost  o vízum a otisky prstů
85/2010 Agenda Společnosti JN k oslavám 85. narozenin Jarmily Novotné
86/2010 Korespondence Společnosti Jarmily Novotné + písemný materiál k pojmenování planetky po Jarmile Novotné
87/2010 Výstřižky + pohlednice
88/2010 Portrét Jarmily Novotné
89/2010 Soubor fotografií Míly Kočové
90/2010 Soubor cedulí Národního divadla
91/2010 Korespondence pí Pavly Kittlerové a faráře St. Nováčka z Litně s pí Ludmilou Matrtajovou
92/2010 Výstřižky k osobnosti pěvkyně Míly Kočové
93/2010 Pohlednice paní Irmě z Daubků
94/2010 Pohlednice Litně z r. 1998
95/2010 Plán stavební – ověřená kopie
96/2010 Soubor fotografií Jarmily Novotné
97/2010 Soubor fotografií Jarmily Novotné
98/2010 Růženec s krabičkou
99/2010 Vizitky z majetku Jarmily Novotné
100/2010 Soubor 6 barevných pohlednic
101/2010 Plakát a program berounského masopustu 2010
102/2010 Kniha – Proměny a příběhy Hořovic 2
103/2010 Tiskovina Komárovák
104/2010 Tiskovina Hudlice Dnes
105/2010 Tiskovina Chyňavský zpravodaj
106/2010 Tiskovina Obzor – informační časopis obce Tmaň
107/2010 Tiskovina Zprávičky z Chodouně aneb chodouňský čtvrtletník
108/2010 Pohlednice (soubor) s reprodukcemi obrazů Lucie Suché
109/2010 Pohlednice Tetínský poklad, vydaná Středočeským krajem
110/2010 Pozvánka MČK a ÚAPPSČ na vernisáž výstavy a výstavu Tetínský poklad
111/2010 Tiskovina Zdické noviny
112/2010 Tiskovina Nižborský list
113/2010 Pozvánka na výstavu fotografií Aleny Šustrové
114/2010 Pozvánka Farní charity Beroun na výstavu
115/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
116/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na besedu a výstavu
117/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu fotografií Fotoklub Beroun 2007
118/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
119/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
120/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
121/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
122/2010 Pozvánka města Beroun na zahajovací koncert
123/2010 Propagační materiál soutěžní přehlídky výtvarných prací MALÉ BEROUNÁLE 2006
124/2010 Loutkové divadlo z pozůstalosti Jiřího Porta.
125/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  literatura s divadelní tématikou
126/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  literatura k Divadlu Spejbla a Hurvínka
127/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  časopis Loutkář
128/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  scénáře divadelních her pro loutkovou scénu
129/2010 Knihy z pozůstalosti berounského loutkáře Jiřího Porta -  odborná literatura o loutkoherecké činnosti
130/2010 Tiskopis plakátu berounského loutkového divadla Jiřího Porta
131/2010 Mapy – nástěnné plány
132/2010 Kronika brigády socialistické práce
133/2010 Kronika brigády socialistické práce
134/2010 Kniha – Sbírka zákonů a nařízení státu československého
135/2010 Kniha – Sbírka zákonů a nařízení státu československého
136/2010 Kniha – Sbírka zákonů a nařízení státu československého
137/2010 Kniha – změny zákonů a nařízení
138/2010 Psací stroj
139/2010 Termohygrograf,
140/2010 Kraslice, ručně malované.
141/2010 Mapa – Beroun – země Česká – díl 4052
142/2010 Kniha Okolí Prahy – západ
143/2010 Nádoba keramická
144/2010 „Žehlička“ na roztírání vosku
145/2010 Boty lyžařské, celokožené
146/2010 Chaloupka – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
147/2010 „Počestné právo rychtářské“ – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
148/2010 Palička – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
149/2010 Soubor slaměná ošatka a ručně vyšívaná dečka do ošatky na uložení pecnu
150/2010 Matrika členů Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
151/2010 Pokladní kniha Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
152/2010 Zápisy z konšelských sezení Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
153/2010 Členská knížka Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
154/2010 Tiskopisy plakátů Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
155/2010 Tiskopis členského průkazu Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí.
156/2010 Kronika členstva  Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
157/2010 Kronika Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
158/2010 Album s fotografiemi  z akcí Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí.
159/2010 Fotografie z akcí Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí.
160/2010 Publikace Přemyslovské Křivoklátsko (900 let hradu Křivoklátu)
161/2010 Kniha Bzová
162/2010 Prapor – zástava – symbol Vlastenecko dobročinné obce baráčnické Beroun – Závodí
163/2010 DVD – Joachim Barrande
164/2010 Penál školní
165/2010 Pozvánka na výstavu Karla a Jana Patákových – Obrazy a com-mixy
166/2010 Plakát na výstavu Velíz, hora starých legend
167/2010 Plakat MČK na besedu
168/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu
169/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
170/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
171/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na výstavu
172/2010 Plakát a pozvánka na výstavu
173/2010 Plakát MČK + hvězdárny Žebrák na přednášku
174/2010 Novoročenka 2010
175/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
176/2010 Plakát MČK na výstavu
177/2010 Plakát MČK na besedu
178/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
179/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu
180/2010 Pozvánka Města Berouna na slavnostní vyhlášení cen Trilobit 2009
181/2010 Plakát MČK na přednášku
182/2010 Plakát MČK na besedu
183/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
184/2010 Skříňka dřevěná
185/2010 „Pádlo“ na praní prádla
186/2010 Brožura – návod k použití
187/2010 Punčochy dámské
188/2010 Učebnice ruského jazyka
189/2010 Publikace Čechy krásné, Čechy mé
190/2010 Kniha – Jeden jazyk naše heslo buď II
191/2010 Kniha Velký příběh
192/2010 Brožura Historie Tlustice
193/2010 Publikace Nový Jáchymov v kronikách
194/2010 Vzorky  látek, vyráběných podnikem Tiba
195/2010 Drobné nástroje
196/2010 Kronika brigády socialistické práce 1966 – 1973
197/2010 Kronika brigády socialistické práce 1976 – 1981
198/2010 Kronika brigády socialistické práce 1981 – 1984
199/2010 Kočárek pro dítě hluboký
200/2010 Květina z barevného hutního skla
201/2010 Záclony – ručně háčkované
202/2010 Časopis Květen,
203/2010 Plakát a pozvánka Lucie Suché na výstavu Od jara do jara
204/2010 Plakát Města Beroun na Dny evropského dědictví (DED)
205/2010 Plakát Města Beroun na výstavu
206/2010 Plakát MČK na přednášku
207/2010 Plakát MČK a hvězdárny Žebrák na přednášku
208/2010 Plakát MČK na přednášku
209/2010 Plakát MČK na přednášku
210/2010 Plakát MČK na přednášku
211/2010 Plakát a pozvánka na výstavu
212/2010 Plakát na XIV. ročník akce Berounské hrnčířské trhy 2010
213/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
214/2010 Plakát města Beroun na muzikál
215/2010 Plakát sdružení Naše noviny
216/2010 Plakát sdružení Naše noviny
217/2010 Plakát MČK na didaktické programy
218/2010 Taška střešní
219/2010 Cihla červená
220/2010 Plakát MČK na besedu
221/2010 Plakát a pozvánka občanského sdružení Lugh
222/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu
223/2010 Plakát a pozvánka MČK na výstavu
224/2010 Plakát a pozvánka MČK na muzejní noc 2010
225/2010
226/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
227/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu
228/2010
229/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu
230/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu
231/2010 Plakát na akci festival Stranou – Evropští básníci naživo
232/2010 Stuha – část  slavnostní pásky
233/2010 Truhla na uložení krmiva pro hospodářská zvířata
234/2010 Truhla na uložení krmiva pro hospodářská zvířata
235/2010 Čerpadlo ruční, křídlové, typ K1
236/2010 Čerpadlo ruční, křídlové, typ K2
237/2010 Nádoba – cedník ve tvaru mísy s držadly
238/2010 Diaprojektor zn. MEDIREX
239/2010 Kalendář nástěnný na rok 2011
240/2010 Plakát a pozvánka MČK na vánoční výstavu
241/2010 Sada talířů
242/2010 Sbírka anekdot
243/2010 Fotografie ČB
244/2010 Rozepsané scénáře her pro dospělé publikum
245/2010 Tiskoviny z metodické knihovny nižborského ochotnického spolku
246/2010 Soubor – výtisk scénáře a rozepsaná role
247/2010 Rozepsané scénáře her pro dětské publikum
248/2010 Rozepsané scénáře her pro dětské publikum
249/2010 Tisky divadelních her pro dospělé publikum – nejstarší svazky
250/2010 Tisky divadelních her pro dospělé publikum – brožury různých nakladatelství
251/2010 Tisky divadelních scénářů – hry pro dětské publikum
252/2010 Tisky divadelních scénářů – hry pro loutky
253/2010 Tisk divadelní hry Smrt Garibaldiho
254/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  Fr. Švejda -  Praha
255/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  M. Knapp Praha – Karlín
256/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  Evžen K. Rosendorf Praha
257/2010 Tisky divadelních her nakladatelství  A. Neubert Praha, edice Naše scéna
258/2010 Soubor panáček a panenka v krojovém svérázu
259/2010 Vlaječka textilní
260/2010 Propagační materiál národního podniku TIBA
261/2010 Rukopis textu „Textilácká hymna“
262/2010 Fotografie z provozu závodu TIBA Beroun
263/2010 Halenka vyšívaná
264/2010 Halenka vyšívaná
265/2010 Halenka vyšívaná
266/2010 Fotografie ČB z fondu Obce baráčnické Nižbor
267/2010 Halenka bílá, vyšívaná, k baráčnickému kroji nižborské Obce baráčnické
268/2010 Halenka bílá, vyšívaná, k baráčnickému kroji nižborské Obce baráčnické
269/2010 Košile bílá, vyšívaná, k baráčnickému kroji nižborské Obce baráčnické
270/2010 Čapka k baráčnickému kroji
271/2010 Čapka k baráčnickému kroji
272/2010 Kroj ženský Obce baráčnické Nižbor.
273/2010 Přehrávač magnetofonových kazet
274/2010 Toaletní papír
275/2010 Kniha  Zdice – staré fotografie vyprávějí
276/2010 Tiskovina Můj Beroun
277/2010 Kniha Minulostí Berounska 13
278/2010 Kniha Malované opony divadel českých zemí
279/2010 Brožura Obrazárna
280/2010 Brožura Radnice v Hořovicích 100 let
281/2010 Brožura Hořovice.
282/2010 Originál obrazu Silurské moře
283/2010 Novoročenka MČK pro rok 2011.
284/2010 Plakát MČK na přednášku Nad Berounkou pod Tetínem trochu jinak
285/2010 Plakát MČK a Domu dětí a mládeže (DDM) – Mikuláš v muzeu.
286/2010 Plakát MČK na přednášku Osvětim – Březinka
287/2010 Plakát MČK na veřejné promítání krátkometrážních filmů – Retrospektiva litevského animovaného filmu
288/2010 Plakát MČK na přednášku k výstavám Lži vepsané v kameni a Nevšední geologie všedního
289/2010 Plakát DDM a MČK – Halloween v muzeu.
290/2010 Plakát MČK na komentovanou prohlídku
291/2010 Plakát MČK na přednášku Krásou Saturnových prstenců
292/2010 Plakát Jiřího Semráda na výstavu Kaplička
293/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu Fantastické světy.
294/2010 Plakát Fotoklubu Beroun na výstavu Fotofórum
295/2010 Plakát a pozvánka galerie Holandského domu na výstavu Renaty Liškové a Dany Vilhelmové
296/2010 Pamětní list
297/2010 2 různé plakáty a pozvánka MČK na doprovodný program
298/2010 Pozvánka MGB (Městské galerie Beroun) na výstavu Karla Součka
299/2010 Plakát galerie Holandský dům na výstavu Berounka neznámá
300/2010 Pozvánka Městské galerie Beroun na výstavu Jiřího Kreissla
301/2010 Plakát, vstupenky, abonentní průkaz a program na Talichův Beroun 2010.
302/2010 Plakát, pozvánka a program na akci Václav Talich ve vzpomínkách houslisty Jiřího Bezděkovského.
303/2010 Pozvánka ZUŠ Václava Talicha na koncert Pocta Václavu Talichovi.
304/2010 Pozvánka městské galerie Beroun na výstavu Beroun v zrcadle času
305/2010 Pozvánka MGB na výstavu Středočeského sdružení výtvarníků
306/2010 Pozvánka galerie Holandský dům na na vernisáž výstavy Tváře pěti kontinentů.
307/2010 Propagační skládačka města Beroun
308/2010 Propagační skládačka k hrnčířským trhům 2010.
309/2010 Sáček na balení občerstvení.
310/2010 Plakát a skládačka na hrnčířské trhy 2001
311/2010 Plakát a skládačka na hrnčířské trhy 2002
312/2010 Plakát na hrnčířské trhy v Berouně v roce 2003
313/2010 Plakát a skládačka na hrnčířské trhy 2005
314/2010 Skládačka na jarní trhy 2006
315/2010 Skládačka na jarní trhy 2006
316/2010 Skládačka na jarní trhy 1998
317/2010 Plakát na jarní řemeslné trhy v Berouně v roce 2010

Kompletní seznamy s popisem předmětů

Přírodní vědy Společenské vědy
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu