Muzeum vydalo 38. ročník časopisu Český kras

Novinka | od února 2013

Časopis můžete zakoupit na pokladně muzea

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, vydalo 38. ročník časopisu Český kras.

Letošní číslo časopisu Český kras vyšlo za plné finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň. Děkujeme!
Děkujeme také členům redakční rady za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je vydáván nepřetržitě od roku 1976 a uveřejňuje především původní práce zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy, recenze a anotace a další drobné příspěvky.

„Letos upozorňujeme například na článek Dany Hradilové o historii firmy „Křemencové lomy“ v Berouně, na zajímavý příspěvek Patrika Pařízka o unikátních hodinách Antona Engelbrechta, kterým se dlouhodobě věnoval také během svého vysokoškolského studia, Lenka Žehrová nás seznámí s osobností Jakuba Demla v jeho korespondenci, z geologické tématiky bych doporučil článek Karla Žáka o nekrasových jeskyních, nebo příspěvek Ireny Jančaříkové o 40. výročí chráněné krajinné oblasti Český kras. Z botaniky nás Pavel Špryňar seznámí s méně obvyklými formami mechorostů či lišejníků.“

Časopis bude během několika týdnů možné zakoupit na pokladně Muzea Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87) v ceně 60Kč nebo zaslat na dobírku (60Kč + cena dobírky) po objednání na reditel(zavináč)muzeum-beroun.cz. Více o obsahu aktuálního ročníku naleznete níže. Informace o předchozích ročnících najdete na http://muzeum-beroun.cz/prehledclanku/.

Časopis Český kras rok 2011 XXXVII

Obsah
Geologie, paleontologie

Karel Žák, Roman Živor
Nekrasové jeskyně ve slepencích brdského kambria

Botanika

Pavel Špryňar, Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán
Za mechorosty, lišejníky a cévnatými rostlinami Karlického údolí

Historie
Dana Hradilová
Z historie firmy „Křemencové lomy v Berouně hýbl & Bouček“

Patrik Pařízek
Nejen o berounském „meisterstücku“ hodináře Antona Engelbrechta

Lenka Žehrová
Já přijal boj její a ona můj aneb velká aféra z Demlovy korespondence

Krátké zprávy
Štěpán Rak, Petra Přidalová
Geologická exkurze do okolí Srbska a Svatého Jana pod Skalou

Přemysl Zelenka
Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve

Irena Jančaříková
Čtyřicetiny chráněné krajinné oblasti Český kras

Vojtěch Turek
K osmdesátinám RNDr. Radvana Horného, CSc.

Vladislav Kozák
Vzpomínka na Vratislava Korduleho

Karel Žák
K životnímu jubileu Ireny Jančaříkové

The Museum of Czech karst published a magazine


| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu