Tom Wizard pátral po penězokazcích i v muzeu

Zajímavost | tip pro badatele

Záhady Toma Wizarda: Pěnězokazci z Koněprus

Při pátrání po penězokazcích v našem regionu zavítal Tom Wizard z pořadu České televize i do naší muzejní knihovny. Ta je přístupná všem badatelům i dalším zájemcům.

Tajná dílna padělatelů byla nalezena v padesátých letech v souvislosti s objevem Koněpruských jeskyní. Je možné, že by stará pověst obsahovala důkaz o pradávném setkání malého pasáčka s padělateli?

O padělatelích stříbrných mincí v době krále Jiřího z Poděbrad nalezneme řadu vědeckých hypotéz i smyšlených příběhů. První stopou, po které se Honza Vrabec vydává, je linie známé pověsti o pasáčkovi, který našel v hoře doupě loupežníků. Ačkoliv se zdá, že by tato pověst mohla odkazovat na konkrétní místo a konkrétní událost, Honza si uvědomuje, že vyprávění obsahuje řadu motivů, které se vyskytují v obdobných pověstech i jinde na území Čech. Že se zkrátka jedná o jeden z typických námětů o pokladu a loupežnících a pouze moderní představivost dala tuto starou legendu do přímé souvislosti s konkrétní jeskyní. Lepší odkaz na reálnou historii najde Honza v archivu muzea v Berouně. Zjišťuje, že by za penězokazeckou dílnou mohl stát konkrétní člověk – člen malého zemanského rodu, který v 15. století vlastnil okolní pozemky. Ani tyto domněnky však nelze skrze staletí přesvědčivě doložit. Přesto pátrání po penězokazcích přinese řadu překvapivých zvratů!

Celý díl si můžete přehrát zde Režie J. Novák

Záhady Toma Wizarda Pěnězokazci z KoněprusZáhady Toma Wizarda Pěnězokazci z KoněprusZáhady Toma Wizarda Pěnězokazci z KoněprusZáhady Toma Wizarda Pěnězokazci z KoněprusZáhady Toma Wizarda Pěnězokazci z KoněprusZáhady Toma Wizarda Pěnězokazci z Koněprus| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu