Muzeum vydalo 39. ročník časopisu Český kras

Novinka | od února 2014

Časopis můžete zakoupit na pokladně muzea

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, vydalo 38. ročník časopisu Český kras.

Toto číslo časopisu Český kras vyšlo za plné finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň. Děkujeme!
Děkujeme také členům redakční rady za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je vydáván nepřetržitě od roku 1976 a uveřejňuje především původní práce zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy, recenze a anotace a další drobné příspěvky.

„Letos bych chtěl upozornit na velmi zajímavý článek o novém geodetickém zaměření hradní studni na Karlštejně, autor Patrik Pařízek nás opět seznámí s hodinářskými unikáty, tentokrát se zaměřil na tzv. Švarcvaldky, z geologicky zaměřených článků bych vyzdvihl zcela ojedinělou a dosud nikým neuveřejněnou studii padělků zkamenělin, jejich vzniku a účelu nebo příspěvek Michala Kolčavy o sledování hladin podzemní vody na Paní hoře,“ prozradil Mgr. Štěpán Rak.

Časopis je možné zakoupit na pokladně Muzea Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87) v ceně 60Kč nebo zaslat na dobírku (60Kč + cena dobírky) po objednání na reditel(zavináč)muzeum-beroun.cz. Více o obsahu aktuálního ročníku naleznete níže. Informace o předchozích ročnících najdete na http://muzeum-beroun.cz/prehledclanku/.

Časopis Český kras rok 2013 XXXIX

OBSAH / CONTENTS

PALEONTOLOGIE / PALEONTOLOGY
• Štěpán Rak, Petra Přidalová
Padělky zkamenělin, jejich historie a význam
Fake fossils, their history and significance

SPELEOLOGIE / SPELEOLOGY
• Michal Kolčava
Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
Monitoring of the groundwater levels in caves of the Paní hora Hill in the Czech Karst and their unusually high level in 2013

GEOLOGIE, HYDROGEOLOGIE, HISTORIE / GEOLOGY, HYDROGEOLOGY, HISTORY
• Michal Hejna
Lomy Králodvorské cementárny na korekční surovinu
Quarries supplying the Králův Dvůr Cement Factory with argillaceous component
• Petr Chmel, Jan Kotík, Jan Rohovec, Karel Žák
Nové geodetické zaměření středověké studny hradu Karlštejna a její hydrogeologické souvislosti
New geodetic surveying of the medieval water well of the Karlštejn Castle and its hydrogeological context

HISTORIE, UMĚNÍ / HISTORY, ART
• Dana Hradilová
Jenštejnský dům na pozadí životních osudů jeho obyvatelů, židovské rodiny Roubíčkových
(příspěvek k novodobé historii jednoho z nejstarších a architektonicky nejcennějších domů v Berouně)
Jenštejnský House viewed on the background of the life stories of its inhabitants, the Jewish Roubíček family
(a contribution to the modern history of one of the oldest and architectonically most valuable houses in the town of Beroun)
• Patrik Pařízek
Švarcvaldské hodiny ve sbírkách Muzea Českého krasu
Black Forest (Schwarzwald) clocks in the collections of the Museum of the Czech Karst

KRÁTKÉ ZPRÁVY A ZPRÁVY Z AKCÍ / REPORTS
• Vojen Ložek, Karel Žák
Měkkýši „Vápenného kálku“ v severním úbočí Mokrého vrchu u Bubovic a jejich výpověď
Molluscs of the “Vápenný kálek” site in the northern slope of the Mokrý Hill near Bubovice and their interpretation
• Karel Žák, Michal Kolčava, Jiří Bruthans, Roman Živor
Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2011 až 30. září 2013
Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2011
to September 30, 2013
• Štěpán Rak
Mezinárodní konference TRILO 2012 – velká pocta pro Českou republiku
International conference TRILO 2012 – a great honor for the Czech Republic
• Karel Žák, Zdeněk Motyčka, Pavel Bosák
16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
16th International Congress of Speleology in Brno and pre-congress field trip to the Czech Karst
• Petr Moucha
Šedesát let Vojena Ložka
Sixtieth birthday of Vojen Ložek
• Ivan Turnovec
Důchodcovské jeskyňářské vzpomínání
Caving reminiscences of a pensioner
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu