Věda je krásná 2013

výstava | 13. 2. - 13. 3. 2015

Muzeum Českého krasu, Husovo náměstí 87, Beroun

Druhá výstava z cyklu Věda je krásná seznamuje návštěvníky muzea s vítěznými snímky ze soutěže Věda je krásná 2013, konkrétně ze soutěžních kategorií – Vědecká fotografie, Vědecká mikrofotografie, Vědecká ilustrace, Virtuální příroda a Objevitelská (přírodovědci.cz). Výstava realizovaná ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy potrvá do 13. března.

Soutěž Věda je krásná zprostředkovává nejširší veřejnosti mnohdy netušenou krásu a estetiku, na kterou přírodovědci narazí při svém seriózním bádání. Zrodila se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První kolo pouze pro zaměstnance a studenty PřF UK proběhlo v roce 2009 s perspektivou každoročního opakování. Po enormním úspěchu prvních ročníků se působnost soutěže postupně rozšiřuje. Třetího ročníku soutěže se mohli zúčastnit autoři z celé Karlovy univerzity. Od čtvrtého ročníku byla soutěž otevřena i pro registrované členy objevitelsko-popularizačního webu přírodovědci.cz. Zároveň se do projektu zapojila jako porota i široká veřejnost. Od roku 2014 byla výstava rozšířena o kategorii Instagram, které se může zúčastnit každý zájemce.

Dobré ráno, Česko!, 7. 3. 2015, Český rozhlas Dvojka

Soutěžními příspěvky mohou být fotografie či jiná díla s přírodovědeckou tématikou, typicky z oblastí biologie, biomedicíny, chemie, fyziky, matematiky, geologie, fyzické geografie popř. dalších. Prvních 5 soutěžních kategorií tj. Vědecká mikrofotografie, Vědecká fotografie, Vědecká ilustrace, Virtuální příroda a Videoanimace – časosběr je akademických, tj. jsou určeny pouze pro studenty a zaměstnance UK. Kategorie Objevitelská a kategorie Instagram mohou tematicky odpovídat kterékoliv z předchozích pěti kategorií, mohou dokumentovat odbornou práci v terénu, v laboratoři, či cokoliv jiného spjatého s přírodovědným bádáním. Kategorie Objevitelská je určena soutěžním příspěvkům členů webu přírodovědci.cz, kategorie Instagram potom soutěžním příspěvkům pocházejím z mobilního telefonu široké veřejnosti.

Závěrečná třetí výstava nás zavede do tajemného světa vážek (14. 3. – 12. 4. 2015).

Informace o bariérovosti
Výstava se nachází ve sníženém přízemí (3 schody).
V případě potřeby je možné s dostatečným předstihem alespoň jednoho týdne vyjednat přístup bezbariérovým vchodem (739 832 876, produkce@muzeum-beroun.cz.| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu