Barvy duhy skryté v kamenech

Výtvarný workshop | 18. října 2020, 14 - 17 hod.

SETKÁNÍ DNE 6. PROSINCE 2020 SE NEUSKUTEČNÍ.

Malujete rádi a chcete vyzkoušet něco netradičního? Nebo chcete začít s malováním a  nevíte jak?

Využijte naší nabídky a zúčastněte se některého z výtvarných workshopů s akademickou malířkou Lucií Crocro (více o autorce na www.luciecrocro.com), který již druhým rokem organizuje Muzeum Českého krasu. Pod vedením zkušené umělkyně během semináře poznáte imaginaci barev v nitru kamenů a zkusíte hledání osobní barevné kompozice.

Lucie Crocro o workshopech:

Koncept semináře navazuje na umělecké kurzy, které jsem vedla v minulém roce v Muzeu Českého krasu v Berouně ve spolupráci s Femancipation, z. s. pro studenty pedagogiky a pro veřejnost. Účastníkům byly nabídnuty různé techniky kresby a malby, tematicky byly kurzy orientovány na výtvarné studium rostlin. Letos je vzhledem k zaměření muzea série workshopů orientována na souvislost barev a geologie. Každé setkání bude věnováno jedné barvě, součástí bude také krátké povídání o minerálních pigmentech a jejich využití ve výtvarném umění, které si připravili muzejní odborníci. Geo – slovo mající význam Země, zemský, vybízí poskytnout účastníkům cyklus zaměřený na pigmenty anorganického původu, v uceleném barevném rozsahu.“

V každé z tříhodinových  lekcí bude převládat jedna z barev duhového spektra : ČERVENÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ, ZELENÁ, MODRÁ,  FIALOVÁ.

Obsah a směřování jednotlivých lekcí :

-          Výuka kresebných technik a pastelu na barevném podkladu. Imaginace barev v nitru kamenů, hledání osobní barevné kompozice.

Techniky :

-          Jednotlivé barvy definují barevný pigment, kterým je zabarven podkladový papír pro černobílou kresbu uhlem a barevné kresby pastelem.

  1. lekce :

1. 3. 2020 – ČERVENÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem cinabaritu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím červeného podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

2. lekce :

26. 4. 2020 -  ORANŽOVÁZRUŠENO, NÁHRADNÍ TERMÍN 1. 8. 2020

seznámení účastníků s minerálním pigmentem hematitu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím oranžového podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

3. lekce :

21. 6. 2020 – ŽLUTÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem auripigmentu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím žlutého podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

2. 8. 2020 -  ORANŽOVÁNÁHRADNÍ TERMÍN za 26. 4. 2020

seznámení účastníků s minerálním pigmentem hematitu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím oranžového podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

4. lekce :

23. 8. 2020 – ZELENÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem malachitu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím zeleného podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

5. lekce :

18. 10. 2020 – MODRÁ – seznámení účastníků s minerálním pigmentem azuritu a lapisu lazuli a jejich využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím modrého podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

6. lekce :

6. 12. 2020 – FIALOVÁZRUŠENO

Seznámení účastníků s minerálním pigmentem fluoritu a jeho využitím v dějinách umění. Účastníkům budou poskytnuty ukázky minerálu a obdrží podkladový text.

-          Tříhodinová lekce kresby s využitím fialového podkladu a sbírkových předmětů muzea.

případně s použitím jiného modelu.

Závěrem každé lekce bude zhodnocení kreseb a pastelů. V případě zájmu bude možné uspořádat výstavu.

Kurzy se konají vždy v neděli v čase 14 – 17 hod.

Vhodné i pro začátečníky. Kurzy nenavazují na předchozí setkání – je tedy možné zúčastnit se jen jednotlivých lekcí.

Cena 150 Kč/osoba.

Rezervace na tel. 311 624 101 nutná.

Husovo nám, 87, Beroun
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu