Kotlíkové dotace + participativní rozpočet

| jaro 2020

Dovolujeme se vás informovat o nemuzejní nabídce Středočeského kraje, našeho zřizovatele.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Letos poprvé budete o rozpočtu Středočeského kraje rozhodovat i Vy! Buďte aktivní a zapojte se. Můžete navrhovat projekty, které zlepší Vaše bydliště. Muzeum Českého krasu je kontaktním centrem pro poskytování informací o projektu.

Leták s informacemi si můžete vyzvednout na pokladně během otevírací doby muzea.

Více informací naleznete na https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/


KOTLÍKOVÉ DOTACE

Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019-2023“ (tzv. kotlíková dotace).

Dosavadní velký zájem žadatelů podnítil Středočeský kraj k dalšímu jednání s Ministerstvem životního prostředí, které vyústilo v úspěšné navýšení alokace na tento dotační titul. Finanční alokace programu kotlíkových dotací ve Středočeském kraji bude navýšena o nedočerpané prostředky první a druhé výzvy, a také o zbylé finanční prostředky získané přerozdělením zbylých unijních prostředků v rámci všech kotlíkových dotací a národního podprogramu Nová zelená úsporám.

Středočeský kraj proto stále pokračuje v přijímání žádostí o kotlíkovou dotaci a vyzývá všechny potencionální žadatele, kteří mají zájem, aby si podali žádost.

Více informací naleznete na https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu//kotlikove-dotace-2019-2023
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu