výstava v Domově seniorů TGM: Má vlast cestami proměn

Výstava v Domově seniorů TGM | 2. - 27. března 2020

POZOR, AKTUALIZACE 13. 3. 2020:

DOMOV SENIORŮ JE AŽ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN, NÁVŠTĚVA VÝSTAVY NENÍ MOŽNÁ. O DALŠÍM VÝVOJI VÁS BUDEME INFORMOVAT, SLEDUJTE FB STRÁNKU A WEB MUZEA A DS TGM.

Muzeum Českého krasu ve spolupráci s Domovem seniorů TGM Beroun vás zvou na výstavu Má vlast cestami proměn, která bude od 2. 3. – 27. 3. 2020 k vidění v Domově seniorů na adrese Pod Studánkou 1884, Beroun.

Má vlast cestami proměn je národní putovní výstava, která představuje rekonstrukce objektů ve veřejném prostoru a proměny krajiny v českých obcích a městech. Výstava ukazuje, jak místní lidé zvelebili zchátralá místa – náměstí, návsi, sakrální stavby, památky, parky, cesty a další stavby či krajinu. Projekt zapojuje místní komunity a přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel obcí a měst. Výstava posiluje cestovní ruch v méně známých místech České republiky. Ročně ji zhlédne na 3,5 milionu návštěvníků. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s., s partnery. Spolupracují Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů České republiky, Hlavní město Praha a kraje ČR a další. Osobnostmi projektu jsou prof. Jan Pirk, arch. Josef Pleskot a Mgr. Václav Větvička.

Smyslem výstavy je zvyšovat povědomí a zájem veřejnosti o prostředí, ve kterém žijeme, zvelebovat je a znovu oživovat chátrající objekty a pustnoucí místa. Důležitým aspektem celého projektu Má vlast cestami proměn je zapojování místních obyvatel.

Výstava má podobu výstavních panelů jednotlivých proměn s fotografiemi prezentujícími stav před a po, textem v češtině a angličtině, mapou a dalšími údaji (např. doba realizace, iniciátor proměny, projektant atd.). Výstavní panely mají každý rok jednotný grafický styl, jejich provedení je ale variabilní podle obsahu.

V každém ročníku je vystaveno kolem stovky proměn (v posledních letech se počet pohyboval mezi 90 a 130) podle počtu přihlášených vystavovatelů , přičemž nejde nutně jen o proměny realizované v posledním roce, ale většinou byly realizovány v průběhu posledních pěti let.

První ročník výstavy se uskutečnil v roce 2009. Partnery výstavy jsou téměř všechny kraje ČR. Zahájení výstavy probíhá každoročně v květnu na Vyšehradě v Praze. Výstava následně putuje celý rok po vystavujících obcích a městech a je součástí kulturních a společenských akcí. Je umisťována na místa jako jsou náměstí a návsi, knihovny, infocentra, nádraží, historická podloubí, pěší zóny atd. Výstava hostuje také v Senátu Parlamentu ČR, na Ministerstvu kultury ČR a na Univerzitě Karlově.

V průběhu roku je možné na internetových stránkách výstavy sledovat aktuální destinace jednotlivých kolekcí výstavy, objednat si výstavu a hlasovat v soutěži pro nejkrásnější proměnu.

Podrobnější informace, možnost hlasovat pro proměnu či přihlásit proměnu naleznete na stránce http://cestamipromen.cz/
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu