Hospodářské dvory bývalých velkostatků na okrese Beroun

Přednáška | 11. 4. v 17 hodin

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Na okrese Beroun se v minulosti  rozkládalo buď zcela nebo z části několik bývalých panství-velkostatků, jejichž součástí byly velké hospodářské dvory.  Cílem přednášky Ing. Jana Žižky bude přiblížit podobu hospodářských dvorů  na bývalém panství Hořovice, Liteň, Lochovice, Osov, Točník-Zbiroh nebo menších statků například Karlštejn, Lužce nebo Želkovice. Dvory, postavené  nebo upravené  zejména v průběhu 18. – 19. století, mají často pozoruhodné  stavebně architektonické i funkční řešení.  Dvory budou charakterizovány jednak jako celky a dále bude věnována pozornost jednotlivým hospodářským budovám-sýpkám, stodolám, chlévům nebo ovčínům. Povídání doplní i projekce fotografií a dalších materiálů.

Response code is 404

V příjemném prostředí mázhauzu Jenštejnského domu nabídneme zájemcům také čaj nebo kávu.

Drozdov, chlévy ze 60. let 19. století
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu