Muzeum vydalo 40. ročník časopisu Český kras

novinka | od února 2015

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Časopis můžete zakoupit na pokladně muzea

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, vydalo 38. ročník časopisu Český kras.

Toto číslo časopisu Český kras vyšlo za plné finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň. Děkujeme!
Děkujeme také členům redakční rady za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je vydáván nepřetržitě od roku 1976 a uveřejňuje především původní práce zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy, recenze a anotace a další drobné příspěvky.

Časopis je možné zakoupit na pokladně Muzea Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87) v ceně 60Kč nebo zaslat na dobírku (60Kč + cena dobírky) po objednání na reditel(zavináč)muzeum-beroun.cz. Více o obsahu aktuálního ročníku naleznete níže. Informace o předchozích ročnících najdete na http://muzeum-beroun.cz/prehledclanku/.

Obsah / contents:

Historie / History
Michal Hejna
Těžba vápence v okolí Koněprus
Limestone quarrying in the Koněprusy area
Karel Žák, Václav Cílek, Arnošt Grmela
Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., významná osobnost ve výzkumu Českého krasu
Prof. RNDr. Vladimír Homola, CSc., a significant researcher of the Bohemian Karst
Patrik Pařízek
Mechanické automatofonické nástroje ve sbírkách Muzea Českého krasu
Self-playing musical instruments in the collections of the Museum of the Czech Karst
Biologie / Biology
Pavel Špryňar, Zdeněk Palice, Zdeněk Soldán
Za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami z Karlštejna do Srbska
Botanical excursion from Karlštejn to Srbsko (bryophytes, lichens and vascular plants)
Pavel Špryňar
Šířící se tráva milička polabská (Eragrostis albensis) v Českém krasu
Contemporary expanding grass Eragrostis albensis in the Bohemian Karst
Petr Heřman, Pavel Špryňar, Josef Korynta, Ivan Kolář
Entomologické exkurze v CHKO Český kras v letech 2013–2014
Entomological excursions in the Czech Karst Protected Landscape Area in 2013–2014
Krátké zprávy a zprávy z akcí / Reports
Štěpán Rak, Petra Přidalová, Pavel Špryňar
Geologicko-historicko-botanická exkurze do okolí Jinců
Geological, historical and botanical excursion to the Jince vicinity
Petr Olišar
Dosavadní výsledky speleologického výzkumu v jeskyních Bufetová a Bonzákova sluj
(vrchy Zlatý kůň a Kobyla v Českém krasu)
Current results of speleological exploration of the Bufetová and Bonzákova caves
(Zlatý kůň and Kobyla hills in the Bohemian Karst)
Otakar Dubec
Národní park Phong Nha-Ke Bang ve Vietnamu, s jeskynním dómem patřícím k největším na světě
The Phong Nha-Ke Bang National Park (Vietnam) hosts one of the world-largest cave chambers

Vladimír Lysenko
Jiří Kukla (14. 3. 1930 – 31. 5. 2014)
Jiří Kukla (March 14, 1930 – May 31, 2014)
Vladimír Lysenko
Vzpomínka na Ing. Josefa Slačíka
In memory of Ing. Josef Slačík
Pavel Špryňar
Bohemia Centralis, svazek 32, věnovaný Českému krasu
Bohemia Centralis, vol. 32, focused on the Bohemian Karst
Bibliografie / Bibliography
Pavel Bosák
Bibliografie sborníku Český kras, svazky XXXI–XL
Bibliography of the Český kras, volumes XXXI–XL
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu