Přednáška: Vznik státu 1918 a republikánská tradice

Přednáška | 12. 4. 2018 od 18 hod.

Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

Přednášejícím bude Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. z Ústavu politologie FF UK v Praze.

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přednášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době. Přednášky představují chronologicky posloupnou řadu, v níž přední znalci přibližují události zlomových let 1848 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968. V tomto časovém rozpětí pokrývají základní milníky historického vývoje české společnosti od počátečních modelů moderního politického vývoje (1848), přes aplikaci moderních demokratických struktur v roce 1918, až po jejich kolapsy (1938 a 1948) a neúspěšný pokus o jejich oživení (1968).
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu