Setkání k 50. výročí CHKO Český kras

Přednášky | 12. dubna 2022, 17 hod.

CHKO Český kras v letošním roce oslaví 50 let od svého vyhlášení, ke kterému došlo 12. dubna 1972 výnosem Ministerstva kultury ČSR.

Připomenutí tohoto výročí proběhne v Muzeu Českého krasu. Na programu komorního setkání budou tři přednášky:
1) Historie přípravy CHKO, živá příroda – Ing. Petr Moucha, CSc. (expert v ochraně přírody, dlouholetý náměstek ředitele Správy chráněných krajinných oblastí, bývalý vedoucí Správy CHKO Český kras, který připravil zřízení chráněné krajinné oblasti)
2) Kras a neživá příroda CHKO – Mgr. Emil Šnaidauf (předseda berounské organizace Českého svazu ochránců přírody, dlouhodobě se věnuje projektům a realizaci naučných stezek, organizuje exkurze pro žáky, učitele a zájmové skupiny)
3) Aktivní péče o přírodu Českého krasu – RNDr. František Pojer (současný vedoucí Správy CHKO Český kras, působil jako náměstek ministra životního prostředí, byl ředitelem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, jejíž součástí je i Správa CHKO)
Setkání se uskuteční v 12. dubna 2022 od 17 hod. v Jenštejnském domě na berounském Husově náměstí.
Na akci je zvána také veřejnost. Vstupné 5 Kč/osoba.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu