Malování s Jiřím Vydrou

Výtvarná dílna | 21. 5. 2011, od 9 do 16 hodin

Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun

Děti malovaly s výtvarníkem panem Vydrou, tématem bylo naše město. Účastníci nakreslili nějaká městská zákoutí a dohromady pak složili na velké plátno obraz města Berouna. Dále měl pan Vydra připravenou dřevěnou sochu, kterou s dětmi společně pomaloval. Ta představovala kmen s ptáčky a motýly.

Společné tvoření s všestranným výtvarníkem návštěvníky obohatilo o neobyčejnou zkušenost. Kdo by se  nechtěl stát na chvíli malířem. Pomůcky a výtvarný materiál byl zajištěn.
Autor fotografií: Jiří Pavlis
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu