Den s paleontologem

pro dospělé a děti s doprovodem | 15., 29. 7. a 5. 8. 2015, vždy od 9:00 do 12:00 a od 12:45 do 15:00

Muzeum Českého krasu - Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun (vstup ze Slapské ul.)

Starším dětem a dospělým bude představena práce muzejního paleontologa, budou seznámeni s nejstarší historií našeho území a zároveň si budou moci v kameništi najít svého trilobita a určit si ho. Pro menší děti bude připraven doprovodný program v podobě různých vystřihovánek a her s motivem trilobitů. Součástí programu je oblíbená paleontologická poradna, ve které muzejní paleontolog pomůže návštěvníkům s určením jejich nálezů.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu