Střední Čechy – kolébka národních patronů

výstava Beroun | 9. září - 14. listopadu 2021

Muzeum Českého krasu představuje české světce, kteří žili před cca deseti staletími a podíleli se na formování českého státu a kultury. Výstava s názvem Střední Čechy, kolébka národních patronů byla zahájena ve čtvrtek 9. září 2021 v 17 h.

Putovní výstavu připravil v roce 2019 z podnětu spolku Svatá Ludmila 1 100 let ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka ve spolupráci s fotografem Mgr. Stanislavem Boloňským a se Středočeským muzeem v Roztokách. Na berounské výstavě se kromě Muzea Českého krasu podílel také Ústav archeologické památkové péče středních Čech a spolek Curia Vítkov.

Výstava návštěvníka nejprve uvádí do problematiky středních Čech v raném středověku. Dále seznamuje vždy nejprve s životem a pak s rozvojem a podobami uctívání jednoho ze čtveřice prvních českých světců: Ludmily, Václava, Vojtěcha a Prokopa. Všechny tyto významné osobnosti českého středověku vzešly ze středních Čech. Krátké průvodní texty nabízejí v závěru výstavy i základní seznámení se středočeskými lokalitami, které se k životu sv. Ludmily a dalších svatých osobností pojí (Budeč, Chotouň, Levý Hradec, Mělník, Sázava, Tetín aj.).

V berounské muzeu jsou výstavní panely s texty doplněny o trojrozměrné ukázky dobových předmětů a oděvů. Přijďte se podívat na originály šperků, nožů a keramiky z Tetína, které pochází z doby, kdy žila kněžna Ludmila.

Pro školy jsou připraveny pracovní listy (komiksová omalovánka).
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu