Vánoční jarmark

|

Vánoční jarmark aneb za vánočními dárky do muzea

Ve dnech 11. – 12. prosince 2010 proběhne v Muzeu Českého krasu 1. ročník vánočního jarmarku zaměřeného na prezentaci a prodej regionálních řemeslných výrobků a umělecké tvorby. Jarmark se bude konat v prostorách celého muzea včetně Výstavní síně Konírna. Těšit se tak můžete na hračky, keramiku, šperky, adventní věnce, malbu na hedvábí, vizovické těsto, ale například i stále populární berounské koláče.

Návštěvníci jarmarku si mohou prohlédnout také výstavu Pohádková země Vítězslavy Klimtové a betlémy z muzejních sbírek.

Prosíme zájemce z Berouna a okolí, aby přihlášky zaslali nejpozději do 26. 11. 2010, neboť  kapacita je omezená a z doručených přihlášek budou účastníci vybráni.

Podmínky k účasti na vánočním jarmarku v muzeu

11. – 12. 12. 2010

Přihláška na vánoční jarmark

Účastník by měl být z regionu (Berounsko a Hořovicko) a nabízet své vlastní výrobky. Prostor je nabídnut nejenom řemeslníkům, umělcům a všem lidem tvořivým, ale i výrobcům zajímavého zboží, které se váže k Berounu a okolí.

V přihlášce nám prosím napište, co byste chtěli veřejnosti nabídnout, zda budete svou tvorbu předvádět a přiložte fotodokumentaci Vašich výrobků nebo Vaší tvorby.

MČK uvítá také prodejce, kteří svou činnost předvádějí. Předvádění musí být nahlášeno předem a rozumí se jím veřejné vykonávání přihlášené činnosti po celou dobu trvání akce.
MČK je oprávněno na základě vlastního uvážení vybrat omezený okruh výrobců, v případě velkého počtu přihlášených účastníků provede výběrové řízení na základě ukázek.

Prodejní místo, v prostorách celého muzea a konírně, je poskytnuto zdarma. Jarmark probíhá 11. – 12. 12. 2010 v době vánoční výstavy, a návštěvníci platí obvyklou cenu za vstup do muzea. Stánek (stolek) by měl mít prodejce vlastní -  do max. rozměru 1x2m (je možné použít závěsné zařízení). V případě zájmu o větší prodejní plochu je k dispozici muzejní geopark. Toto prostranství je vhodné například pro nabídku občerstvení (teplého), které také uvítáme.
Prodejní stánek musí být viditelně označen jménem – názvem a plnou adresou prodávajícího a prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkami. Stánek musí být čistý,  nepotrhaný,  nepoškozený.   Prodávající  je  povinen po  celou  dobu   prodeje  udržovat
čistotu a pořádek a po skončení akce prostor ihned uklidit.

V případě potřeby elektrické energie uveďte tuto skutečnost výrazně na přihlášce s uvedením výkonu a napětí. Vámi používané elektrické spotřebiče a pomůcky musí mít platnou zprávu o elektrické revizi.

Řádně vyplněnou přihlášku, spolu s fotografiemi, zašlete nejpozději do 26. 11. 2010 na adresu:

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87,  266 01, Beroun

Těšíme se na Vaše nabídky a doufáme, že se nám 1. ročník vánočního jarmarku společně vydaří.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu