300 let harrachovského skla

Pozvánka | Západočeské muzeum v Plzni

Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO SVĚTA – 300 let harrachovského skla

„Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO SVĚTA – 300 let harrachovského skla“

Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze připravilo pro své návštěvníky velmi zajímavou výstavu, která nese název „Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO SVĚTA – 300 let harrachovského skla“

České sklářství je celosvětově odborně vnímáno a vědecky uznáváno jako mimořádný fenomén, zasahující svým významem do řady jak společenskovědních, tak i technických oborů. Z uměleckohistorického pohledu je možné na vývoji českého sklářství již od závěru 17. století jedinečným způsobem ilustrovat a dokladovat schopnost českého kulturního prostředí rychle reagovat na nejnovější stylové změny a podněty.

Na přední místo mezi sklářskými podniky, které zásadním způsobem přispěly ke světové proslulosti českého skla, patří nepochybně Harrachovská sklárna v Novém Světě v Krkonoších. Její historie – jak dokládá nejstarší písemná zmínka o huti z roku 1712 – se odvíjí již tři století. Je sklárnou, která ve všech obdobích vývoje českého skla od počátku 18. století do závěru 20. století vždy zastávala, jak z hlediska stylu, tak i z technologického pohledu, progresivní a nejednou určující roli.

Výstava „Z NOVÉHO SVĚTA DO CELÉHO SVĚTA – 300 let harrachovského skla“ je výsledkem několikaletého výzkumného projektu, na němž se společně se Západočeským muzeem podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze.

Expozice v hlavním výstavním sále Západočeského muzea poskytuje souhrnný, systematicky členěný uměleckohistorický pohled na mnohotvárnou produkci Harrachovské sklárny v průběhu všech etap jejího výtvarného vývoje. Na více jak třech stech vybraných, v nejednom případě jedinečných ukázek, přibližuje produkci sklárny od barokních počátků přes nesčetné podoby skla doby biedermeieru a historismu, originální secesní projev a snahu přizpůsobit se proudu dekorativismu a funkcionalistickým tendencím meziválečného období až po nové designérské přístupy po roce 1950 a sklo současné. Na výstavě budou k vidění exponáty z produkce směřující z Nového Světa k řadě domácích, evropských i zámořských odběratelů i unikátní monumentální vázy zhotovené jako exponáty pro světové výstavy v Londýně, Paříži, ve Filadelfii, Chicagu či v Sydney.

Výstava ve svém rozsahu a ucelenosti je tak mimořádnou, neopakovatelnou příležitostí se podrobně seznámit s uměleckořemeslným mistrovstvím harrachovských sklářů, brusičů, rytců i malířů. Prostřednictvím reprezentativních vybraných ze sbírek českých i zahraničních muzeí tak podává i názornou informaci o vývoji světově uznávaného českého skla.

Výstava se uskuteční od 28. 9. do 2. 12. 2012 ve výstavním sále v prvním patře Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Komentované prohlídky s autory výstavy dne 30. 10. 2012 a 27. 11. 2012 vždy od 17.00 hodin.

16. 10. 2012 od 17.00 hodin PhDr. Jan Mergl: Z Nového Světa do celého světa – harrachovské sklo pro světové výstavy.

6. 11. 2012 od 17.00 hodin Mgr. Lenka Merglová – Pánková: Večerní modř, Duha nebo Albatros poetické názvy harrachovského skla v nepoetických padesátých letech.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze byla k výstavě vydána v české i anglické verzi stejnojmenná reprezentativní monografie, která obsažně shrnuje výsledky více jak desetiletého výzkumu archívních pramenů a muzejních sbírek. Přináší ucelený a z mnoha zřetelů objevný uměleckohistorický pohled na bohatou a mnohotvárnou produkci harrachovské sklárny. Je určena jak pro odbornou veřejnost a sběratele, tak i pro všechny milovníky sklářského umění, neboť vedle historického významu klade důraz i na estetické hodnoty českého skla. Kniha s více jak 1000 vyobrazeními je hodnocena jako zatím nejzevrubněji a po obrazové stránce nejvytříbeněji zpracovaná publikace z dějin světového fenoménu, kterým české sklo bezesporu je.
Během výstavy v Západočeském muzeu bude kniha k zakoupení za speciální cenu.

Autor textu: PhDr. Jan Mergl
Kurátoři výstavy: PhDr. Jan Mergl, Mgr. Lenka Merglová – Pánková
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu