Volná pracovní místa

|

Přijmeme pracovníka pro zajištění správy a údržby budov a movitého majetku muzea, práce související s přípravou a instalací výstav (montážní a instalační práce, bourání, stěhování, transport a úklid), drobné řemeslné práce, řízení služebního automobilu (v současné době VW Transporter; převoz majetku a osob), zajištění požární prevence a naplnění předpisů BOZP, PO ve spolupráci s externí firmou a další práce související s provozem muzea. Požadované vzdělání min. výuční list nebo úplné střední vzdělání s maturitou.

Trestní bezúhonnost podmínkou.

Platové podmínky dle NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu co možná nejdříve / dle dohody.

Doručení přihlášek je možné písemnou formou buď poštou na adresu Muzea Českého krasu, p.o., Husovo nám. 87, 26601 Beroun, osobně na podatelnu MČK nebo e-mailem na adresu podatelna@muzeum-beroun.cz

K přihlášce je nezbytné přiložit:

  1. stručný motivační dopis
  2. fotografii
  3. strukturovaný profesní životopis s popisem průběhu dosavadního studia, zaměstnání a praxe (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informacemi o znalostech, dovednostech a zájmech uchazeče
  4. kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  5. doporučení včetně kontaktní osoby, pokud může uchazeč předložit
  6. souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souhlas s prověřením referencí

Bližší informace: RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., tel.: 604 585 345
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu