Volná pracovní místa – kurátor

Nabídka zaměstnání |

Příjem přihlášek  byl dne 3. 6. 2020 UKONČEN !!!


Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace /Beroun/

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Kurátor / kurátorka společenskovědních sbírek

Charakteristika místa:

 • Práce související se správou, dokumentací a tvorbou sbírkového fondu v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. dle potřeb a pokynů odborného oddělení včetně katalogizace, inventarizace či přípravy nového uložení sbírkového fondu.
 • Aktivní spolupráce při přípravě a stěhování sbírkového fondu MČK. Preventivní péče o sbírkové fondy včetně úklidových prací.
 • Odborná a popularizační činnost, služby odborným institucím, školám a veřejnosti – badatelům.
 • Výstavní činnost (autorsky i ve spolupráci) včetně podílu na instalaci, aktivní zapojení do přípravy a organizace muzejních programů, spolupráce s Oddělením návštěvnického provozu a edukátorem; v případě potřeby participace na zajišťování návštěvnického provozu – původcovská činnost, prodej vstupenek a suvenýrů, propagace.
 • Vykonávání administrativní práce související s činností odborného oddělení a provozem muzea.
 • Po zapracování samostatná správa a tvorba vybraného sbírkového fondu, správa depozitářů, terénní výzkum prostředí atd.

Kvalifikační a další požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání (humanitní, společenskovědní), Mgr.
 • Zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, entuziasmus, slušné a reprezentativní vystupování, organizační schopnosti, schopnost samostatné i týmové práce, vysoké pracovní nasazení a odolnost vůči stresu
 • Znalost práce na PC a znalost základních programů
 • Fyzická a zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost
 • Výhodou praxe a orientace v historii regionu, znalost cizího jazyka, časová flexibilita
 • Vážný zájem o dlouhodobou práci v muzeu

Platové podmínky:

 • Řídí se Zákoníkem práce a NV č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Místo výkonu práce:

 • Beroun (hlavní), dle potřeb i Žebrák popř. Hořovice (služební cesty – pobočky Muzea Českého krasu)

Termín nástupu:

 • Bezprostředně po ukončeném výběrovém řízení nebo dle dohody

Písemnou přihlášku včetně všech požadovaných příloh uchazeči co nejdříve předají

 • poštou nebo osobně na podatelnu Muzea Českého krasu, p.o. (út – pá 9-11 a 13-15):

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

Podatelna

Husovo nám. 87

266 01 Beroun

 • nebo e-mailem na adresu: podatelna@muzeum-beroun.cz

Na obálku nebo do předmětu e-mailu uveďte: VŘ – pracovní pozice kurátor

Kontaktní pracovník: k osobnímu  podání přihlášek út – pá (9-11 a 13-15), H. Stejskalová – sekretariát a podatelna, tel. 601 374 206 nebo v případě nedostupnosti tel. 604 585 345.

Dotazy k VŘ na tel. 604 585 345.

Termín ukončení příjmu přihlášek bude zveřejněn na webových stránkách Muzea Českého krasu (www.muzeum-beroun.cz) minimálně tři dny předem.

K přihlášce (formulář viz níže) je nezbytné přiložit:

 1. motivační dopis
 2. fotografii
 3. strukturovaný profesní životopis s popisem průběhu dosavadního studia, zaměstnání a praxe (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informacemi o znalostech, dovednostech a zájmech uchazeče
 4. kopii dokladu o dosaženém vzdělání
 5. doporučení včetně kontaktní osoby, pokud může uchazeč předložit

Další informace:

 • Zasláním požadovaných dokumentů uchazeč souhlasí, aby Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace uchovávalo a zpracovávalo jeho osobní údaje za účelem výběru uchazeče a zprostředkování zaměstnání do doby ukončení výběru a obsazení pozice vhodným uchazečem.
 • Výběrové řízení bude minimálně dvoukolové. Uchazeči vybraní na základě zaslaných přihlášek budou přizváni k osobnímu pohovoru.
 • Všichni uchazeči budou vyrozuměni. Termín osobního pohovoru bude vybraným uchazečům sdělen e-mailem nebo telefonicky.
 • Muzeum Českého krasu si vyhrazuje právo nevybrat žádného z uchazečů nebo toto výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.

V Berouně dne 24. 1. 2020                                               RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu