HLEDÁME NOVÉ KOLEGY – pracovník pro zajištění správy a údržby budov vč. movitého majetku muzea

výběrové řízení | do 10. 11. 2017

Muzeum Českého krasu, p. o.

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, Husovo nám. 87/2, 266 01 Beroun

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

pracovník pro zajištění správy a údržby budov vč. movitého majetku muzea

Charakteristika místa: správa a údržba budov, drobné řemeslné práce vč. údržby zeleně, řízení služebního automobilu – převoz majetku a osob, příprava, instalace a deinstalace výstav (montážní a instalační práce, stěhování, transport a úklid), zajištění požární prevence a BOZP ve spolupráci s externí firmou a další práce související s provozem muzea.

Požadované vzdělání: minimálně výuční list nebo úplné střední vzdělání s maturitou.

Platové podmínky: dle NV 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Termín nástupu: dle dohody.

K přihlášce je nezbytné přiložit:

  1. motivační dopis
  2. strukturovaný profesní životopis s popisem průběhu dosavadního studia, zaměstnání a praxe (s uvedením názvu zaměstnavatele a vykonávané činnosti) a informacemi o znalostech, dovednostech a zájmech uchazeče
  3. kopii dokladu o dosaženém vzdělání
  4. doporučení včetně kontaktní osoby (pokud může uchazeč předložit)
  5. souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souhlas s prověřením referencí

Termín k podání přihlášek do výběrového řízení: do 10. 11. 2017.

Doručení přihlášek je možné písemnou formou:

  • poštou na adresu Muzea Českého krasu, p. o., Husovo nám. 87, 266 01 Beroun,
  • osobně na podatelnu MČK, Husovo nám. 87, 266 01 Beroun
  • e-mailem na adresu podatelna@muzeum-beroun.cz

Bližší informace o výběrovém řízení poskytne:

  • Agata Pilmajerová, vedoucí EPO MČK Beroun, č. t. 601 374 245| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu