Přírůstky sbírkového fondu, 2007

|

Muzeum Českého krasu v Berouně – Přírůstkové č., předmět a popis (za rok 2007)

Přírůstky do společenskovědních sbírek v Berouně. Přírůstky z přírodovědného oddělení a z Hořovic či Žebráku zde nejsou zahrnuty.

Přírůstkové
číslo
Předmět Popis
1/2007 CD fotografie
portrétu Tekly Batkové – Podleské, elektronická verze
2/2007 VHS kazeta
- Trilobiti u Martina Dusla, Skyba 11. 2. 2004
3/2007 VHS kazeta
- František Nekolný – z cyklu Sláva vítězům
4/2007 Dózy plechové,
na čaj (Zlatá směs) a kávu (Vomáčkova káva, Praha)
5/2007 Nádoby lékárenské,
1x porcelánová – unguentum acidi borici 10%, 2 x hnědé sklo – oleum
terebinthinae rect., acetonum
6/2007 Materiály k
Talichovu Berounu r. 2006

plakáty, programy, vstupenky, abonentky + dopis starosty

7/2007 Vstupenka Důlní
expozice Chrustenická šachta, datum není uveden
8/2007 Svatební oznámení Kamila
Garkischová (bývalá historička muzea, v letech 2004 – 2005) a Pavel Veselý,
19. 8. 2006, Zámek Nižbor
9/2007 Pozvánka ZUŠ
V. Talicha, „ohlédnutí za r. 2006 – za rokem W. A. Mozarta“

29. 11. 2006

10/2007 Pozvánka „Cestou
z města“

fotografie Alena Šustrová

Pořádá Městská knihovna v Berouně

11/2007 Pozvánka Městské
Galerie v Berouně

„Obrazy“ – Jiří Kreissl, „Plátna“ – David Ištok

12/2007 Pozvánka Holandský
dům Beroun

„Krajiny a příběhy“ a „Pro každého něco“

13/2007 Plakát + pozvánky Galerie
Čerťák

„Kolotočení“

25. 11. 2006 – 15. 2. 2007

14/2007 Pozvánka Evropská
noc pro netopýry

Točník, 26. 8. 2006

15/2007 Plakát Den
kraje

28. 10. 2006

obsahuje program, pořádá MČK

16/2007 Plakáty na
přednášky konané v MČK

listopad 2006

Archeologie král. města Berouna a Ztracená moře uprostřed Evropy

17/2007 Plakát beseda
s autogramiádou

„Litavka řeka skrytých pokladů“

13. 12. 2006

18/2007 Plakát na
výstavu „Vzdušný oceán“

21. – 29. 11. 2006

v prostorách lékárny v MČK

19/2007 Plakát na
besedu „O medvědech a dalších zvířátkách“

22. listopadu 2006

prostory MČK

20/2007 Plakát + pozvánka +
program doprovodných akcí

výstava MČK – „Betlémy“

15. 11 2006 – 7. 1. 2007

21/2007 Echo ročník
17
22/2007 Podbrdské noviny ročník
18
23/2007 Radniční list ročník
V.
24/2007 Zdické noviny
25/2007 Naše noviny ročník 18
26/2007 Hostomické listy
27/2007 Zprávičky z Chodouně aneb
Chodouňský čtvrtletník, č. 1-3/2007
28/2007 Loděnický zpravodaj
29/2007 Komárovák
30/2007 Broumský zpravodaj ročník XXXI
31/2007 Hlásná Třebaň
32/2007 Obzor ročník XIX,
33/2007 Tetín Co čas neodvál Tetín
v zrcadle minulosti i přítomnosti

Publikaci vydal Obecní úřad Tetín, r. 2005, 104 stran

Sazba, graf. úprava a tisk: Milan Jandík – Tempo Press

34/2007 Hudlice dnes Zpravodaj
obecního úřadu, roč. XIII, vydáno dne 19. 2. 2007
35/2007 Fragmenta ioannea
collecta
… aneb „sebrané střípky
Svatojánské“

No. 5

Redaktor/editor: Rostislav Fellner

Vydalo: Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu pod Skalou,
2006

Tisk: Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou

36/2007 Králodvorský
zpravodaj
r.
2007

Vydává Městský úřad Králův Dvůr

Sazba a tisk: Radek Dolejš – Reklamní studio Dalmat.

37/2007 Hýskováček Zpravodaj
obecního úřadu Hýskov
38/2007 Vstoupit do krajiny O
přírodě a paměti středních Čech

Vydal Středočeský kraj v roce 2004

39/2007 Litavka 2000 Modelové
území povodí Litavky

Krajinotvorné programy

Příbram, 2000, 136 str. + barevné reklamy

Tisk: PB tisk Příbram

40/2007 Outdoorový průvodce
Křivoklátsko a Český kras
Obsah:
Dva regiony – jeden celek, Cyklistika, Skalní lezení, Turistika, Vodní
turistika, Běhání na lyžích a další aktivity navíc, dodatky.

Vydala Grada Publishing, a. s., jako svou 2839. publikaci, 1. vydání, Praha
2007, 120 stran.

Odpovědná redaktorka

41/2007 Židovské obce na
Kladensku a Slánsku
Vydalo
Okresní muzeum Kladno, 2000, 133 stran.

Text – Blanka Rozkošná, foto – Jiří Jaroch, Blanka Rozkošná, Jaroslav
Vyšín.

Odpovědný redaktor – Zdeněk Kuchyňka. Sazba RISK Kladno, tisk – Kartex
Valdek.

42/2007 Český kras Muzeum
Českého krasu Beroun, 2006, roč. XXXII., 76 stran

Uspořádali – Irena Jančaříková a Pavel Bosák

43/2007 Litavka řeka skrytých
pokladů
Nakladatelství
MH Beroun, 2006, 159 stran, foto v textu.

Text – Otomar Dvořák, foto – Marie Holečková.

44/2007 Dvanáct osudů dvou
staletí
Příbram,
2006, 270 stran

Text i foto – Ing. Josef Fryš. Na konci seznam použitých materiálů.

45/2007 Berounský region Týdeník
pro Beroun a okolí, rok 2007

Vychází zdarma v nákladu 5000 výtisků.

46/2007 Zmizelé město aneb
Berounské reminiscence
Vydalo:
Praam, spol. s r. o., Písek – Praha, 2006, 1. vydání, nestránkováno

Text – Rudolf Kadeřábek, fotografie – L. Dvořák, J. Fron, J. Kopřiva, V.
Radil, Z. Roubal, L. Svatoš, J. Tatarová, Z. Zůna, J. Zýma a archiv fotoklubu
Beroun.

Fotografie v textu

47/2007 Proměny a příběhy
Hořovic
Hořovice,
2006, 1. vydání, 92 stran

Odpovědná redaktorka – Marta Šestáková Vaculíková.

Vydala Marta Šestáková Vaculíková – Podbrdské vydavatelství, Hořovice jako
svou 2. publikaci.

Sazba a grafická úprava – TAC-TAC agency s. r. o., Hořovice.

48/2007 Tetín 1088 – 1988 Vydal
MNV Tetín v Nakladatelství dopravy a spojů, Praha.

Vytiskl Nadas, závod 02, Praha, náklad 300 výtisků

49/2007 Zátka od
sodovky, porcelánová

Nápis: Lázně Sv. Jan pod Skálou u Berouna

50/2007 Fotografie
?
na
skle, barevná

Nápis: Cukrárna M. Malého Beroun – Slabecká

51/2007 Legitimace Miroslava
Malého

1 ks – S. K. Union Beroun, 1 ks – Boxing-club Beroun

Obě tmavomodré

52/2007 Odznak 95
let skautingu v Berouně 1912 – 2007

barevný

53/2007 CD fotografie
z vernisáže výstavy „Netopýři“
54/2007 CD plakát
a pozvánka na Muzejní noc 2006
55/2007 DVD Hrad
Křivoklát – Návrat zapomenutých soch
56/2007 Pohlednice Beroun

Zobrazeno: Plzeňská brána, Muzeum Českého krasu, Zámečnická ul.,
Radnice.

barevná

57/2007 Kalendář Yukon
Palaeontology Program Tenth Anniversary 1996 – 2006

Kalendář od května 2006 do prosince 2007.

Obrázky J. Teichmanna.

Černá kroužková vazba na kratší straně.

58/2007 Tetínský zpravodaj občasník,
č. 12, prosinec 2006

Vydává OÚ Tetín, zaevidován na MK ČR pod f. č. MK ČR E 10611.

Připravuje Jana Brajerová, tisk – Tempo press Praha

59/2007 Chyňavský zpravodaj občasník,
č. 1/2007

Vydává Obec Chyňava

60/2007 Berounský katolický
zpravodaj
měsíčník
pro farnost a filiální kostely
….

r. 2007

61/2007 Nižborský list čtvrtletník
pro Nižbor, Stradonice a Žloukovice….

r. 2007, roč. 3, č. 1

62/2007 Starší divadlo v
českých zemích do konce 18. století
Česká
divadelní encyklopedie – Osobnosti a díla
63/2007 Bankovky – nouzové
peníze
Německo,
po 1. sv. válce
64/2007 Obraz „Krajina“,
autor Čuda,
65/2007 Perokresba „Slapská
ulice“
66/2007 Kniha Obrázková
bible „Volks-Bilderbibel Lipsko 1844, 304 stran
67/2007 Kniha Domácí
kuchařka, M. D. Rettigová, Praha 1857, str. 373 + obsah
68/2007 Kniha Villa
Saint-Georges – růvodce, 6 listů přepočtených
69/2007 Kniha Národní
písničky – zpěvník, r. 1922, 74 stran
70/2007 Kniha Hrabě
Rožmberk – román, r. 1853, Litomyšl
71/2007 Kniha Libreta
divadelních her, 1862 – 63
72/2007 Kniha Libreta
k operám – Gustav III, Židovka, Robert ďábel, r. 1873 a 1876
73/2007 Materiály k
historické olympiádě, 22. ledna 2007
74/2007 Upomínka 7.
hýskovský masopust, 17. února 2007
75/2007 Kalendář obce
Hýskov, pro r. 2007
76/2007 Leták Ekocentrum
Kavyl
77/2007 Tisk Dokumentace
děkanství kostela Sv. Jakuba v Berouně, r. 1781
78/2007 Pozvánka Městská
knihovna Beroun – „Azurovým pobřežím do města hazardu, březen 2007
79/2007 Plakát + pozvánka Holandský
dům – Berounští fotorici, 7. – 29. dubna 2007
80/2007 Pozvánka Galerie
Čerťák – Simona Boarová, Jakub Kencl
81/2007 Pozvánka ZUŠ
Václava Talicha – koncert, 28. 2. 2007
82/2007 Pozvánka Městská
Galerie Beroun

za období od prosince 2006 do března 2007

83/2007 Program Trilobit
Beroun 2006

Kino Mír Beroun, 27. ledna 2007

84/2007 Plakát + pozvánky na
výstavu „Netopýři“

Muzeum Českého krasu

16. ledna – 25. března 2007

85/2007 Plakát + pozvánky na
výstavu „Bali“

Muzeum Českého krasu

16. ledna – 25. března 2007

86/2007 Plakát + pozvánky na
výstavu „Od Barbory k masopustu“

Botanická zahrada Praha -Troja

Výstava zapůjčena z MČK

16. ledna – 25. března 2007

87/2007 Plakáty na
přednášky konané v MČK

za období od prosince 2006 do března 2007

88/2007 Kabátek háčkovaný,
dětský – kojenecký, bílý,
89/2007 Košilka dětská,
bílá, plátno
90/2007 Overal jako
dnešní „body“, dětský na ramínka, bílé plátno,
91/2007 Košilka dámská,
hedvábná, ručně šitá, krátký rukáv
92/2007 Schránka dřevěná,
vykládaná
93/2007 Obraz „Až se
zima zeptá“

v dřevěném rámu – rám z okna

94/2007 CD Chrustenická
šachta

fotografie v elektronické podobě,

95/2007 Materiály doprovodný program k
výstavě 95. let skautingu,
96/2007 Noviny Nedělní
ha ha

maturitní noviny Střední pedagogické školy v Berouně

25. 2. 2007

97/2007 Kurýr berounský
čtrnáctideník
98/2007 Otisky razítek
vydaných městem

Rozhledna na Dědu, Rozhledna Městská hora a Medvědárium

99/2007 Materiály k
95. výročí skautingu

2 x pamětní list, 2 x obálka s pam. razítkem

100/2007 Leták Loukamosaic
pro Beroun v MČK
101/2007 Svatební oznámení Vladimír
Svoboda a Kateřina Mostová

Svoboda – bývalý zaměstnanec muzea

102/2007 Korespondenční lístek a
zároveň pozvánka

„Z historie českého skautingu

Zámek Nižbor, 23. června 2007

103/2007 Plán města Beroun
- Králův Dvůr

1 : 16 000

104/2007 Plakát Jarním
Českým krasem

12. května 2007, pořádá TJ Lokomotiva Beroun

105/2007 Můj Beroun noviny
vydávané Městem Berounem, k příležitosti Dnů Evropského dědictví, r. 2007
106/2007 Křivoklátsko regionální
zpravodaj

vydává Regionální sdružení Křivoklátsko, Lhota, povoleno MK ČR E10586

107/2007 Minulostí Berounska Sborník

vydává Státní okresní archiv Beroun

108/2007 Kterak železo z moře
do Rokycan přišlo
kniha

celkově 245 stran, 5 kapitol

tvrdé desky, vázané

109/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ program

III. Muzejní noc

Muzeum Českého krasu, 8. 6. 2007

110/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Žebrák

195 let ochotnického divadla v Žebráku

25. 4. – 30. 9. 2007

111/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Českého krasu, Konírna

Útěky zahradní brankou – Lucie Suchá (obrazy)

14. 4. – 9. 6. 2007

112/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Českého krasu

95 let berounského skautingu

7. 4. – 27. 5. 2007

113/2007 Plakát + pozvánka plakát
+ pozvánka

Muzeum Českého krasu

Jak se oblékali naši předkové

8. 6. – 12. 9. 2007

114/2007 Pozvánka Pozvánka

Základní umělecká škola Václava Talicha

Koncertní vystoupení

28. 4. 2007

115/2007 Plakát Plakát

Muzeum Českého krasu, Konírna

Můj život mezi loutkami – výstava Báry Jakůbkové

20. 6. – ??? 2007

116/2007 Mince
117/2007 Mince
118/2007 Mince
119/2007 Mince
120/2007 Mince
121/2007 Mince
122/2007 Mince
123/2007 Mince
124/2007 Mince
125/2007 Mince
126/2007 Mince
127/2007 Mince
128/2007 Mince
129/2007 Mince
130/2007 Mince
131/2007 Mince
132/2007 Mince
133/2007 Mince
134/2007 Mince
135/2007 Mince
136/2007 Mince
137/2007 Mince
138/2007 Mince
139/2007 Mince
140/2007 Mince
141/2007 Mince
142/2007 Mince
143/2007 a Mince
143/2007 b Mince
143/2007 c Mince
143/2007 d Mince
144/2007 Kočárek dětský,
modrý s peřinkami
145/2007 Spodky bílé,
plátěné, pánské
146/2007 Koš proutěný,
oválný, jedno ucho utržené
147/2007 Přehoz přes
postele (2 části) + povlak na polštář, bílý, podklad růžový
148/2007 Gramofonové desky různé
gramofonové desky, seznam přiložen
149/2007 Mince pamětní
mince Jarmily Novotné, 2007
150/2007 Kresba Na
Ostrově, 2007, originál pastel, rozměr 28 x 38 cm| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu