Muzeum vydalo 37. ročník časopisu Český kras

Nové vydání | Časopis Český kras

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace, vydalo 37. ročník časopisu Český kras.

Letošní číslo časopisu Český kras vyšlo za plné finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň. Děkujeme!
Děkujeme také členům redakční rady za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je vydáván nepřetržitě od roku 1976 a uveřejňuje především původní práce zabývající se geologickými, paleontologickými, karsologickými, archeologickými, biologickými, historickými, etnografickými a dalšími výzkumy na území Berounska, Českého krasu a přilehlé oblasti, nicméně je otevřen i pro příspěvky s blízkou tématikou z jiných regionů či ze zahraničí, zprávy z akcí, novinky, nálezové zprávy, recenze a anotace a další drobné příspěvky.
„Letos upozorňujeme především na články členů České speleologické společnosti Zdeňka Menglera a Jeronýma Zapletala o nových objevech v Petzoldových jeskyních u Bubovic a Studniční jeskyně, zajímavý článek o motýlí fauně z okolí Lejškova od Jana Veverky, či na příspěvek o výskytu vzácného Kruštíku růžkatého v Českém krasu v revizní práci Pavla Špryňara. Za zmínku jistě též stojí práce Michala Hejny o historii těžby v lomech na Tetíně, či ohlednutí Jana-Matěje Raka za rodem Seydlů, který byl pro Beroun velmi významný. ….“ říká o právě vydaném časopisu jeho výkonný redaktor Mgr. Štěpán Rak.
Časopis bude během několika týdnů možné zakoupit na pokladně Muzea Českého krasu v Berouně (Husovo nám. 87) v ceně 60Kč nebo zaslat na dobírku (60Kč + cena dobírky) po objednání na reditel(zavináč)muzeum-beroun.cz. Více o obsahu aktuálního ročníku naleznete níže. Informace o předchozích ročnících najdete na http://muzeum-beroun.cz/prehledclanku/.

Časopis Český kras rok 2011 XXXVII

Obsah
Geologie, paleontologie
Zdeněk Mengler, Luděk Vlk, Mojmír Záviška, Karel Žák, Michal Martinek
Petzoldovy jeskyně – nový významný speleologický objev v Českém krasu
Jeroným Zapletal, Martin Zapletal, Jan Voráček, Karel Žák
Nové speleologické objevy ve Studniční jeskyni u Bubovic
Michal Hejna
Historie těžby vápence v okolí Tetína
Karel Žák, Roman Živor
Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. října 2009 až 30. září 2011
Archeologie, historie
Jan-Matěj Rak
Seydlové a Beroun
Etnografie, etnologie
Lada Schovánková
Všeobecný úvod do zvyku stavění májů a jeho popis na základě přímého pozorování v lokalitě Bzová u Hořovic (Středočeský kraj)
Biologie
Jan Veverka
Příspěvek k poznání fauny motýlů (Lepidoptera) lokality Lejškov
Pavel Špryňar
Kruštík růžkatý (Epipactis muelleri) v Českém krasu
Štěpán Rak, Pavel Špryňar, Petra Přidalová
Geologicko-botanická exkurze do okolí Loděnice
Krátké zprávy
Irena Jančaříková
Expozice „Horniny Českého krasu“ ve Skanzenu Solvayovy lomy u Bubovic
Štěpán Rak
Nedožité 80. narozeniny profesora Ivo Chlupáče
Petr Pruner
Šedesátiny Pavla Bosáka
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu