Časopis Český kras 2009

Časopis Český kras r. 2009, ročník XXXV

Listovat časopisem můžete černými šipkami. Vyzkoušet můžete i vyhledávání.

Obsah / Contents

GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE, SPELEOLOGIE / GEOLOGY, PALEONTOLOGY, SPELEOLOGY
• Petr Štorch, Jan Černý, Jakub Bohátka, Rostislav Melichar
Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem – výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
Excavation of the Prague by-pass highway tunnel driven between Radotín and Lochkov – results of geological
and palaeontological research
• Štěpán Rak
Výskyt netrilobitových členovců v křemencích letenského souvrství v okolí Berouna
The occurrence of non-trilobite arthropods from the quartzites of Letná Formation from the vicinity of Beroun
• Jan Peršín, Petr Budil
Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darrivil) v severozápadní a severní části Prahy
New observations on Šárka and Dobrotivá Formation (Ordovician, Darriwilian Stage) in northwestern and northern
surroundings of Prague
• Pavel Čáp, Přemysl Zelenka, Pavel Bosák, Karel Žák
Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
Sands and sandstones in excavation at Tobolka (Czech Karst, central Bohemia, Czech Republic)
• Pavel Bosák, Přemysl Zelenka, Pavel Čáp
Zkrasovění mlčechvostského slepence
Karst in the Mlčechvosty conglomerate
• Michal Hejna, Ivan Kotrč, Petr Nakládal, Ladislav Pecka, Karel Žák
Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín
Discovery of new cave sections below the Tetín village
• Karel Žák, Michal Kolčava, Roman Živor
Evidence jeskyní Českého krasu: doplňky a změny za období 1. 10. 2007 až 1. 10. 2009
Inventory of caves of the Czech Karst: Supplements and changes during the period from October 1, 2007 to October 1, 2009

ARCHEOLOGIE, HISTORIE / ARCHEOLOGY, HISTORY
• Daniel Stolz, Dana Stolzová
Objev raně středověkého pohřebiště na Tetíně
Discovery of an Early Medieval burying-place at Tetín
• Dana Hradilová
Podnikatelská rodina Kubinzky a její aktivity na Berounsku
Entrepreneurial family of Kubinzky and its activities in the Beroun Area
• Michal Hejna
Těžba vápence na Koněprusku a v okolí Tetína ve 30. letech 20. století
Production of limestone in the Koněprusy and Tetín area in the thirties of the 20th century

KRÁTKÉ ZPRÁVY A ZPRÁVY Z AKCÍ / REPORTS
• Štěpán Rak
Geologická exkurze do údolí Radotínského potoka
Geological field trip to the Radotín Valley
• Petra Přidalová
Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky, Znojmo 26. až 29. května 2009
The Workshop of geologists from the Czech and Slovak museums, Znojmo, May 26 – 29, 2009
• Pavel Bosák
15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
15th International Congress of Speleology, Kerrville, USA
• David Palivec, Patrik Pařízek
Muzejní noc 2009 aneb putování proti toku času, tentokrát do 16. století
The Museum Night 2009: A travel against the time, this time to the 16th century
VÝROČÍ / JUBILEE
• Muzeum Českého krasu
Ohlédnutí za životním jubileem PhDr. Jany Čapkové, ředitelky berounského muzea v letech 1962 – 2001
Jubilee of Dr. Jana Čapková, director of the Museum in Beroun between 1962 and 2001

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu