Program – červenec

Přehled akcí | červenec 2023

Na první prázdninový měsíc jsme si pro vás připravili řadu akcí – herní výstavu, Minecraft, Dny s geologem, exkurzi do Koněprus nebo koncert pod širým nebem.

Program:

Svět kostiček - Herní prázdninová výstava, věnovaná české stavebnici SEVA. Těšit se i na dětskou hernu a soutěže o hodnotné stavebnice v soutěžní Kvízovce.

Výstava Netopýři tajemní a zranitelní - Součástí výstavy je prezentace hlasů několika druhů netopýrů z ultrazvukového detektoru, kterou si mohou návštěvníci sami pouštět, pracovní listy pro děti a další interaktivní prvky.

Hrátky za muzejními vrátky – 4. července od 9:00 – 17:00
Prázdninový tvořivý program pro rodiny s dětmi.

Minecraft a kameny 8., 22., 27. července. Začátek vždy v 9:15, 13:00 a v 15:00 a 17:00 hod.
Speciální zábavně-edukační program. Děti poznají svět skutečné geologie prostřednictvím legendární hry Minecraft. Rezervace na tel. 311 624 101 nutná.

Vlastivědná vycházka s průvodcem na Karlštejn – 12. července
Vycházíme z obce Mořinka, dozvíte se zajímavé informace o dochované návsi z 19. století, budeme pokračovat přes malebné výhledy na Brdy směrem ke Karlštejnu.
Mořinka – sraz v 10:00 na autobusové zastávce

Ivo Jahelka: Písničky zpod taláru – 14. července

Pořad zpívajícího právníka. Ivo Jahelka vzkazuje: ,,Dobrý humor, slovo, smích – nejít na to, byl by hřích!“
Geopark Barrandien, Od 19:00

Den s geologem na hradě Točníku - 15. července
Zážitkový geologický program pro celou rodinu – staňte se na den geologem. Hrad Točník – od 9:00 do 19:00

Krok za krokem Berounem – Pověsti a legendy - 15. července
14:00 dětská prohlídka města, 17:30 prohlídka Berouna pro dospělé
Komentovaná vycházka Berounem – poznáte vznik a minulost města, zdejší zajímavé památky a jeho pověsti a legendy.

Den s geologem18. července

Zážitkový geologický program pro celou rodinu – staňte se na den geologem -rýžování pravých českých granátů, vyklepávání krystalů, výroba obtisků trilobitů.
Od 9:30 do 19:00 (začátek vždy v každou půl hodinu, poslední příchod v 18:00)

Geologická exkurze se sběrem zkamenělin do okolí Koněprus21. července

Sami si vyzkoušíte sbírání zkamenělin přímo v terénu a pod vedením zkušeného muzejního geologa se dozvíte více o unikátní lokalitě nedaleko Koněpruských jeskyní.
Koněpruské jeskyně – sraz v 10:00 na parkovišti u jeskyní

Hrátky za muzejními vrátky – 27.července
Prázdninový tvořivý program pro rodiny s dětmi.  Geopark Barrandien od 9:00 do 17:00

Když ze srdce padá oblázek – 30. července
Výtvarný workshop s akademickou malířkou Lucií Crocro. Přijďte si vyzkoušet kresbu a malbu se zátiším, inspirovaným předměty z muzejních sbírek.
Geopark Barrandien – od 9:00 do 17:00, Rezervace na tel. 311 624 101 nutná.
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu