Sběratelé zkamenělin vystavují

Výstava | 20. 3. - 18. 8., vernisáž 20. 3. v 17 hodin

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Výstava má několik cílů. Především poutavým způsobem přiblíží sběratelství zkamenělin, které má v naší republice dlouhou tradici. Dále umožní sběratelům prezentovat své „úlovky“ před širokou veřejností. Zároveň podnítí zájem o sběratelství zkamenělin a nadchne pro ně další budoucí sběratele. V neposlední řadě vybuduje větší důvěru a vyvolá vzájemnou diskuzi mezi sběrateli a profesionálními paleontology, jelikož většina paleontologických objevů stojí právě na této spolupráci. Věříme, že se Vám výstava, připravená ve spolupráci s o. s. Palaia, bude líbit.

Petr Kološ, Český rozhlas Region, 20. 3. 2013

Response code is 404

Vernisáž výstavy

Response code is 404
Collections of fossils
The exhibition has several points. Mainly presents collecting of fossils, which in our country has a long tradition. Exhibition allows collectors to present their fossils in front of public. We hope you will enjoy exhibition, prepared in cooperation with the association Palaia.


| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu