Beroun – Teplice Lughnasadh 2012

Výstava | 28. 7. - 9. 9. 2012, vernisáž 28. 7. od 16 hodin

Geopark Barrandien, Výstavní síň Konírna, Husovo nám. 87, Beroun

Již od roku 1997 pořádá volné sdružení výtvarníků, sestavované každoročně malířem Josefem Ryzcem, a pod jeho vedením, výtvarné výstavy programově zaměřené na keltskou tematiku. Výstavní program je organizován tak, že zhruba rok před plánovanou výstavou předá J. Ryzec přihlášeným výtvarníkům (zpočátku – v roce 1996 – to byli jen jeho přátelé a kolegové z Nového sdružení pražských umělců, které zastupoval v UVU ČR, a které pořádalo své výstavy v Praze v NKP Vyšehrad) inspirační téma, vyrůstající z keltských mýtů a bájí, a zúčastnění výtvarníci (převážně malíři, sochaři a fotografové) vytvoří pro výstavu nová díla.

Od roku 2001 se toto volné sdružení stalo občanským sdružením LUGH, a jako právnická osoba je pořadatelem všech těchto „keltských“ výstav. Předsedou je po celou dobu J. Ryzec. Za dobu 16 let této v České republice zcela ojedinělé aktivity (až na dvě výjimky jsou výstavy pořádány každoročně, někdy ale též vícekrát v roce) bylo pořádáno celkem 25 těchto výstav v různých galeriích různých měst České republiky, z toho dvě i v zahraničí (Dublin, Vídeň). Celkem se za tu dobu zúčastnilo více než 300 výtvarníků (malíři, sochaři, fotografové). Všech zmíněných výstav se zúčastnili jenom Olbram Zoubek a Josef Ryzec, a naprosté většiny pak Aleš Krejča, Antonín Stibůrek, Peter Oriešek, Hovik Muradian, Jana Kremanová, Jan Souček.

Dnes tvoří sdružení LUGH jeho 23 řádných členů (letos vystavuje 19), a k nim se připojují hosté (letos je jich 12). Neboli letošní 26. a 27. výstavy se zúčastní celkem 31 malířů, sochařů a fotografů. Výstavní projekt pro letošní rok má totiž výjimečnou realizační variantu – půjde o společnou výstavu co do jejího tematického a instalačního programu, avšak „odehraje se“ postupně na dvou výstavních místech: výstava „Beroun-Teplice Lughnasadh 2012“ začne 28. 7. 2012 v Muzeu Českého krasu v Berouně v 16 hod., potrvá do 9. 9. 2012, a pak se celá přesune do Regionálního muzea v Teplicích, kde bude rozšířena o několik dalších soch a obrazů, a bude tam zahájena (druhou vernisáží) 12. 9. 2012 v 16 hod. V Teplicích pak celá  letošní výstavní akce sdružení LUGH a jeho hostů skončí 14. 10. 2012.

Téma letošní společné výstavy zní: „Nehmotný kámen mudrců na keltský způsob“. Stručné vysvětlení je třeba hledat jednak v poetické nadsázce (řecký filosof Pýthagorás a Thrák Zalmoxis z jeho družiny vedou spolu fiktivní debatu o tom, zda je důležitější představa nebo podoba), jednak v samotném kameni, jímž je proslulý Český kras jako hmotný fenomén.

Je k tomu však nutné zmínit rovněž jeho tajemné (keltské) zacílení: zvláštností společného tématu je jeho rozdílný realizační princip, spojený s různým místem konání obou výstav, které je v keltském světě vždy určující (viz V. V. Štech: „Prostor určuje chování lidí, nikoliv lidé určují prostor“).  Zde je možno přímo na vlastní oči vitět, že zdánlivě stále stejné (exponáty výstav) se po přesunu na jiné místo stává poněkud jiným, i když přitom zůstává stále stejné.

A tak zatímco stěžejním živlem instalace výstavy v Berouně bude kámen (v zastoupení Geoparku Barrandien), v Teplicích to bude voda (léčebná teplická Pravřídla). Tím by sice byla instalační místa co do přítomnosti svých živlů uspokojena, avšak živly vzduchu a ohně by vyšly jaksi naprázdno.

Proto tedy na obou vernisážích bude přítomnost vzduchu jako živlu zabezpečena důraznou bubenickou šou (vystoupení bodhránistů), a živel ohně bude pod kontrolou hasičského sboru zpřítomněn nakonec malým ohníčkem pro opékání buřtů. Jelikož Beroun nejsou Teplice, tak snad nebude pršet. Konec konců – přijďte se sami na to podívat.

Josef Ryzec, předseda LUGH                                                            24. 6. 2012

LONG LIVE ETERNAL CELTIC SOUL!
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu