Preislerův ateliér

|

Zavítejte do muzea a poznejte secesního a symbolistického malíře Jana Preislera. Krátkou návštěvou mistrova ateliéru se seznámíme s jeho tvorbou a posléze budeme malovat v plenéru (Geopark Barrandien), avšak s využitím novodobých prostředků (fotoaparát, projektor). K dispozici budou různé látky a rekvizity. Žáci budou utvářet živé Preislerovy obrazy, které fotograficky zdokumentujeme a potom je použijeme jako předlohu budoucích obrazů.


Český rozhlas Region

Cílová skupina: 1. – 5. třída ZŠ, 6. – 9. třída ZŠ
Cíle: Základy komponování obrazu. Práce s novými médii, rekvizitami, využití fotografie jako inspiračního zdroje malby. Spolupráce žáků ve skupinkách. Rozvíjení jejich nápadů a tvůrčí činnosti.
Mezipředmětové vazby: Výtvarná výchova, rétorika, historie
Průřezová témata: Mediální výchova

více informací, objednání

Ohlasy

Autoportrét Jana Preislera

Příjemné dopoledne v Berounském muzeu
Ve čtvrtek 19. listopadu jela celá naše třída do Berouna do Městského muzea. Uvítal nás průvodce Patrik, který nás zavedl do ateliéru, kde maloval obraz ,,známý berounský malíř Jan Preisler“. Seznámil nás a my jsme si s ním mohli povídat a někteří z nás se stali dokonce modely pro jeho fotografie a následně i obrazy. Po rozloučení s malířem jsme si ve výtvarné dílně oblékli kostýmy( mimo jiné- moc nám to slušelo) a Patrik nás pak po skupinkách vyfotografoval . Fotografie jsme následně využili k malování vlastních obrazů, přesně tak , jak to dělal pan malíř Preisler.
Fotografie se moc povedly a  naše malby rovněž. Bylo to báječné dopoledne – všichni jsme si to užili v příjemné pohodě. Velmi nás pak potěšilo, že se na nás,, pan malíř Preisler“ přišel ještě podívat, jak se nám naše obrazy daří. Můžeme říci, že byl velmi potěšen a pochválil nás, že jsme šikovní. Malování se nám moc líbilo a i když se z nás nestanou slavní malíři, určitě si sami rádi někdy nakreslíme obrázek třeba jen tak pro radost.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Vysoký Újezd

Děti pózovaly podle dochovaných fotografií

Doprovodný program Preislerův ateliér žáky nenásilnou formou seznámil se známou osobností  berounského regionu – s malířem Janem Preislerem. Žáci se nejdříve dozvěděli něco o J. Preislerovi a jeho díle a poté byli uvedeni do výtvarné dílny, kde sami tvořili.
Akce vhodným způsobem propojuje předměty jako výtvarná výchova( seznámení se symbolismem a secesí, se známou postavou z oblasti umění, rozdíly tvorby v ateliéru a v plenéru – kde autor tvořil, vlastní tvorba v ateliéru – fotografie, kresba, malba), literatura (práce J. Preislera, způsob pojmenování výtvarného díla, malíř měl na stole Zeyerovy a Březinovy sbírky) nebo dějepis (dobová tvorba, možnosti umění v historii,…).
Nejbližší byla žákům vlastní tvorba ve výtvarném ateliéru.  Žáci pracovali v 5 – 6ti členných skupinách. Po obléknutí do připraveného oděvu se šli ve skupinách vyfotografovat. Jejich fotografie byla potom promítána projektorem na desku položenou na podlaze, na které byl položený arch čistého papíru. Děti postavy obkreslily a domalovaly temperovými barvami. Nakonec svému dílu měly vymyslet název.
Program hodnotily děti kladně. Velmi je zaujala práce v ateliéru. Pro mladší děti (4. třída) byl složitější začátek – historické souvislosti, malá schopnost takto starých dětí přemýšlet abstraktně…
Bc. Dita Šináglová

Kresba podle projekce

Děti v malířském ateliéru nahlédly do historieDoprovodné programy pořádá muzeum již několik let, většinou jako doplněk nebo zpestření výstavy. Letos přišlo se zcela novou nabídkou pro školy. Nabízí základním a středním školám možnost vzájemné spolupráce s cílem vytvořit dlouhodobý vztah mezi muzeem a školami. Má totiž vedle své sbírkotvorné funkce také funkci vzdělávací a může školám nabídnout netradiční pojetí výuky a jakýsi nadstandard ke klasickým školním osnovám.
„Nabízíme školám tři varianty doprovodných programů pro školy ke stálým expozicím a aktuálním výstavám dle výstavního programu, a to doprovodné programy základní, rozšířené a typ „spolužáci spolužákům“, na jejichž přípravě se účastní spolu s muzeem vybraní žáci. V nabízených doprovodných programech rozlišujeme jednotlivé stupně škol,“ uvedl David Palivec z oddělení produkce a propagace berounského muzea.
Vysvětlil, že základní doprovodný program ke stálým expozicím muzea a aktuálním výstavám většinou tvoří pracovní listy doplněné křížovkou či kvízem. Pro pedagogický doprovod je připraven metodický materiál včetně řešení. „Materiály jsou kdykoliv na požádání k dispozici u průvodce, na program se není nutno objednávat předem, i když to vzhledem ke kapacitě muzea doporučujeme,“ řekl David Palivec.

Návštěva v ateliéru

Od 18. do 20. listopadu se v berounském muzeu mohly děti v doprovodném programu podívat do malířského ateliéru Jana Preislera. Zájem byl obrovský. O tom, co na děti v ateliéru, což je vlastně pamětní síň slavného malíře, čekalo, nás informoval Patrik Pařízek. Byl to jeho nápad a měl úspěch. „Žáci navštívili ateliér, kde se seznámili s tvorbou secesního a symbolistického malíře. Potom jsme s nimi odešli malovat do plenéru. V našem případě to byl Geopark Barrandien, kde jsme malovali s využitím novodobých prostředků jako je fotoaparát a projektor. Žáci dostali k dispozici různé textilie a jiné rekvizity. Pak dostali za úkol utvořit živé Preislerovy obrazy, které jsme fotograficky zdokumentovali a potom je použili jako předlohu budoucích obrazů,“ popsal doprovodný program Patrik Pařízek.
Cílovou skupinou neobvyklého doplnění výuky výtvarné výchovy byli žáci základních škol. Učili se základy komponování obrazu, pracovat s rekvizitami, využívat fotografie jako inspirační zdroj malby, spolupracovat ve skupinkách a rozvíjet svou fantazii a nápady. Akce měla úspěch a děti Davidu Palivcovi, který se ujal role malíře Jana Preislera, psaly krásné dopisy.
Jiřina Leitnerová, 2. 12. 2009, Echo, nezávislé noviny okresu Beroun
| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu