Archiv akcí 2004, 2005

|

Stromek ozdob a ož nezlob

Výstava: STROMEK OZDOB A UŽ NEZLOB
2. prosince 2005 – 8. ledna 2006
výstavní prostor Konírna

Výstavy a soutěže „Stromek ozdob a už nezlob“ se zúčastnily děti z téměř dvaceti škol z Berouna a blízkého i vzdáleného okolí. Soutěžící dostali za úkol ozdobit vlastními výrobky vánoční stromek, který jim byl přidělen losem. Vítěze určili svými hlasy návštěvníci. Na prvním místě se umístila Základní škola Hudlice, na druhém Jungmannova základní škola Beroun a na třetím Základní škola speciální Králův Dvůr.

Přednáška: Krásy Norska v sobotu 26. 11 v 16 hod. 2005
Povídání a podívání. O cestě Jiřího Semráda a přátel do severské země. S promítáním filmu a fotografií.

Přednáška: Berounka a Litavka ve čtvrtek 24. 11 v 18 hod. 2005
O minulosti, současnosti a budoucnosti řek Berounky a Litavky hovořili Marie Holečková a Otomar Dvořák s pracovníkem Povodí Vltavy Bohumilem Nekutem.

Chvála hlíny, řeč dřeva

Výstava: CHVÁLA HLÍNY, ŘEČ DŘEVA

29. září – 20. listopadu 2005

Výstava prací hrnčíře Petra Volfa a řezbáře Libora Daenemarka. Petr Volf navazuje na staletí práce našich hrnčířů a udržuje tak jejich řemeslo stále živé. Vyrábí především užitkovou keramiku – hrnce, džbány, mísy. Libor Daenemark vyřezává loutky a nástěnné i volné plastiky, z nichž byla představena mimo jiné skupina lidských neřestí. Jednu z nich můžete vidět i na pozvánce.

Přednáška: Odysea čápů černých včera a dnes 9. listopadu 2005

Přednáška RNDr. Františka Pojera o historii i současnosti poznávání tahových cest čápů černých pomocí satelitní telemetrie seznámila posluchače s nejnovějšími informacemi ze života ptačího druhu, jehož každoroční migrace z hnízdišť na vzdálená africká a asijská zimoviště byla ještě donedávna zahalena tajemstvím.

Výstava: VIDĚLY JSTE, DĚTI, VYDRY? VÍTE, ŽE TU S NÁMI BYDLÍ?
Výstava výtvarných prací dětí z Českého krasu

13. září – 30. října 2005

Výstava dětských výtvarných prací z ekologicko-výchovného projektu „Viděly jste, děti, vydry? Víte, že tu s námi bydlí? Kdo chce vydrám pomáhat, musí o nich všechno znát.“. Tento program pro žáky nižších ročníků základních škol v Českém krasu připravila občanská sdružení Agentura Koniklec a Společnost pro rozvoj Českého krasu za finanční podpory Českého nadačního fondu pro vydru.

Jak se zachraňují zvířata

Přednáška: JAK SE ZACHRAŇUJÍ ZVÍŘATA
20. října 2005

Pavel Moulis, vedoucí záchranné stanice živočichů v Rokycanech, seznámil s příběhy zachráněných srnčat, labutí, čápů a dalších živočichů z volné přírody a poradil co dělat při nálezu poraněného zvířete. David Fischer, zoolog Hornického muzea v Příbrami, představil vzácné živočichy regionu (raky, mihule, ještěrky, užovky…) a možnosti jejich ochrany přímo v přírodě. Přednáška byla doprovázena promítáním filmu a fotografií.

GEOLOGICKÁ EXKURZE
17. září 2005

Geologická exkurze vedla po trase: Beroun – výchozy vinického souvrství v silničním zářezu – Talichovo údolí – Brdatka – Talichova vila – Děd (rozhledna) – Drabov (klasická Barrandova lokalita) – Zahořany – Králův Dvůr (zahořanský stratotyp) – Beroun.
Exkurze se zúčastnilo 40 lidí a několik psů. Odborný výklad geologický měla RNDr. Irena Jančaříková a historický Mgr. Kamila Garkischová. Fotodokumentaci akce prováděl Jiří Jančařík. Účastníci obdrželi materiály s popisem navštívených geologických lokalit. Tvářili se poměrně spokojeně.
Další geologická exkurze proběhne v dubnu a navštívíme Třenickou horu a Otmíčskou horu.

Geologická exkurze
Geologická exkurze
Geologická exkurze

Výstava: OBRAZY A PŘÍBĚHY
fotografie Jiřího Semráda a Jana Šroubka

15. května – 24. července 2005

Obrazy a příběhy

Výstava dvou berounských fotografů, členů volného sdružení Berounští fotorici, představila veřejnosti přibližně sto fotografií, na kterých Jiří Semrád zachytil snové obrazy přírodních a městských scenérií zejména z Berouna a jeho okolí a Jan Šroubek příběhy lidí prakticky z celého světa. Vznikl tak na první pohled nesourodý celek, kde se prolínají barevné snímky přírody a města s černobílými reportážními fotografiemi lidí, doplněnými o svébytné mikropříběhy. Ale právě tento kontrast se ve své konečné podobě náhle doplňuje, umocňuje se navzájem a vytváří dynamický pohled na dva zcela rozdílné světy. To podtrhuje i odlišná adjustace fotografií obou autorů. Vnímavý divák tak může nacházet své vlastní pohledy na tyto světy, vzájemně je srovnávat a konfrontovat. Příroda, či lidé? Barevnost, či strohý černobílý pohled? Skutečnost, či fikce? Kde končí realita a začíná sen…? Je na divákovi, aby si sám našel odpověď na tyto otázky.

Publikace vydaná k výstavě je k zakoupení v pokladně muzea

Za tajemstvím tetínského podzemí
Výstava v elektronické
podobě (6 MB)

Výstava:
ZA TAJEMSTVÍM TETÍNSKÉHO PODZEMÍ

aneb 30 let od objevení jeskyně Martina
a vzniku speleologické skupiny Tetín

5. dubna – 17. července 2005

Výstava zavedla návštěvníky do běžně nepřístupného, tajemného podzemního světa v okolí Tetína, kde již 30 let aktivně působí jeskyňářská skupina. Za dobu své existence dosáhli jeskyňáři mnohých úspěchů. Objevili a zdokumentovali mnoho dosud neznámých podzemních prostor. Aktivita jeskyňářské skupiny přesahuje i rámec Českého krasu. Součástí činnosti je totiž poznávání a výzkumy v jiných krasových oblastech u nás i v zahraničí. Naopak pro speleology z jiných oblastí tetínští jeskyňáři každoročně pořádají „Setkání jeskyňářů v Českém krasu“ a „Jeskyňářský country bál“.

Výstava SRÍ LANKA – ostrov mnoha tváří
3. 2. – 9. 3. 2005

Výstava fotografií zachycujících přírodní a historické krásy Srí Lanky. Pozornost byla věnována i životu místních obyvatel a jejich náboženství. Fotografie jsou dnes již unikátní, neboť byly pořízeny pět měsíců před vlnou tsunami, která na Srí Lance způsobila nedozírné škody.

Kromě fotografií bylo na výstavě možno zhlédnout i zajímavé exponáty ze Srí Lanky, z nichž některé zapůjčilo Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur.

Osobnosti písmem 20.10. – 17. 11. 2004

Zde můžete shlédnout podpisy a díla výtvarných umělců, kteří v regionu působili nebo se v jejich díle objevily motivy z Berounska a Hořovicka. Jsou to např. J. Preisler, Fr. Burant. Vystaveny budou podpisy hudebních skladatelů (J. Poncar, K. Srp), kteří v regionu dlouhodobě žili, či sem zajížděli.

Dále zde můžete vidět rukopisy a autogramy různých osobností Berounska (František Nepil – spisovatel, Vladimír Leraus – herec, Karel Čapek – spisovatel, Miroslav Tyrš – spoluzakladatel Sokola, Maxmilián Egon z Fürstenberka – šlechtic, Slavomír Lener – lední hokej, Jaroslav Šmíd – atletika a další).

Tuto výstavu zahájíme ve čtvrtek 21. října v 16,30 vernisáží a bude probíhat do 17. listopadu 2004.

350 let Frišmanovského měšťanského domu 25. 10. – 17. 11. 2004

Na této výstavě můžete projít historií tohoto domu již od počátků drogerie. Uvidíte proměny vzhledu domu, jeho opravy a nahlédnete do pokladů, které se právě zde našly – ukázky berounského zboží, starý kopírovací stroj nebo ruční plničku krémů. Výstavu můžete navštívit od 25. října, kdy bude zahájena vernisáží v 17,00 hodin, do 17. listopadu 2004.
Více se dozvíte v sekci „Aktuálně od našich spolupracovníků“ (prezentace PowerPoint).

Hračky

Výstava: HRAČKY

24. 11. 2004 – 30. 1. 2005

Hračky konce 19 a 20. století. Na výstavě bylo možno shlédnout panenky, kočárky i stavebnice ze sbírek středočeských muzeí i jednotlivců. Mezi nejstarší exponáty patřily kočárky z poloviny 19. století (ze skanzenu v Kouřimi). Chlapce mohli zaujmout původní cínoví vojáčci též z 19. století, což byla v té době jedna z oblíbených hraček spíše městských dětí, zatímco děvčata jistě obdivovala miniaturní kuchyňky vybavené nádobíčkem.

Hájek + Jílek – Zlomená noha 04 1.12.2004 – 30.1.2005

Ve dnech 1. 12. 2004 až 30. 1. 2005 budou v Muzeu Českého krasu v Berouně vystavovat hořovičtí výtvarníci sdružení pod názvem Zlomená noha 04.

Své převážně surrealistické obrazy představí veřejnosti starosta Hořovic Mgr. Jan Hájek. Vždy přemýšlel o tom, zda se věnovat výtvarné činnosti profesionálně, nakonec však zvítězila existenční jistota a jeho vášeň pro malování se stala čistě amatérskou. Maluje od mládí a jeho poslední tvorba se inspiruje především Kainarovou poezií, zhudebněnou např. Michalem Prokopem a Vladimírem Mišíkem. Svá tematicky nevyhraněná díla maluje z časových důvodů převážně po nocích, například i na různé dřevěné desky, které původně sloužily jiným účelům (dvířka od kuchyňské linky, zadní strana skříně, část králíkárny apod.). Nejedná se o Hájkovu první výstavu. Svá díla vystavoval například v hořovickém klubu Labe.

Josef Jílek, oční optik z Hořovic, svůj zájem o výtvarné umění projevoval již v mládí. Od 14 let maluje akvarely a oleje. V popředí jeho zájmu je i grafika (např. suchá jehla). Má rád moderní umění – za svou vášní cestuje nejen po celé Evropě, ale i Spojených státech. Nikoho ze svých oblíbených malířů, jako je např. Miró, Chagall, Cézanne však nenapodobuje, jde svou vlastní cestou. Jeho další láskou je hudba (vážná i moderní), divadlo a poezie, které jsou velkou inspirací k jeho výtvarné tvorbě.

Výstava rozhodně svým návštěvníkům poskytne nevšední zážitky.

Výstava citrusových, tropických a jiných subtropických rostlin 18. – 19. 9. 2004

Výstava ve spolupráci ČZS – Citrusářů Tetín a Muzea Českého krasu

Návraty 18. – 15. 10. 2004

Jiří Ryvola (*1939) zvolil pro nadcházející výstavu, která proběhne v Muzeu Českého krasu v Berouně od 18. září do 15. října 2004, název „Návraty“.

Návraty

V tomto případě je to název nesmírně přiléhavý, a to nejméně ze dvou důvodů. Důvodem prvním je to, že Beroun je Ryvolovým rodištěm, městem jeho dětských her i proměny v mladého muže, který se chystá vykročit do světa. Je i městem, kde se počal utvářet jeho vztah k malířství a kde pod vedením prof. Pučelíka učinil první kroky do oboru, který se sice přes velkou touhu nestal jeho profesí, ale zůstal celoživotní láskou.

Přesto, že ho jeho profese železničního stavitele odvála do Litoměřic, zůstal Beroun městem, kam se rád vrací.

Druhým důvodem pro zvolený název výstavy je Ryvolovo blížící se životní jubileum. Není divu, že se při této příležitosti chce představit i ve svém rodném městě.

Nejlepší však bude, přijdete-li se osobně podívat, třeba už na vernisáž v sobotu 18. září v 15 hodin, kde Jiří Ryvola s pocitem pokory i hrdosti představí svou tvorbu rodnému městu.

Geologická exkurze 18. září 2004

Trasa: Beroun – Kozel – Hostim – Svatý Jan pod Skalou – Herinky – Beroun
Odborný výklad:

  – RNDr. Irena Jančaříková – geologie
  - Mgr. Irena Benková – archeologie
  - Mgr. Kamila Garkischová – historie
  - Mgr. Dana Přenosilová – etnografie

Spolupráce:

  – Svatojánská kolej, Vyšší doborná škola pedagogická ve Sv. Janu pod Skalou
  - Základní organizace České speloeologické společnosti 1-11 Barrandien

Autoři fotografií: Ing. Pavel Veselý, Irena Jančaříková mladší

Geologická exkurze
Geologická exkurze
Geologická exkurze
Krásy moří a oceánů
Krásy moří a oceánů 23. červen – 15. září 2004

Výstava lastur ze soukromé sbírky Josefa Podhajského představuje nejobsáhlejší sbírku lastur vystavovanou v České republice. Návštěvníci výstavy mají možnost shlédnout krásu a půvab tvarů schránek mořských měkkýšů, které zůstávají skryty pod hladinou moří a oceánů.

Poslední věci člověka 23. červen – 15. září 2004

- Pohřbívání od pravěku po nedávnou minulost

Poslední věci člověka

Připravená výstava je věnována proměnám pohřebního ritu od pravěku až do 20. století s přihlédnutím k dějinám pohřbívání v Berouně, a to včetně pohřbívání Židů a pohřbů za morové epidemie. Bude akcentovat především zajímavé exponáty instalované v prostoru doplněné o krátké informativní texty. Předměty,které budou vystaveny, pocházejí ze sbírek středočeských muzeí, Muzea Českého krasu v Berouně a obcí Berounska a Hořovicka. Právě zdůrazněním vizuální složky a zvoleným tématem je výstava v zajímavá. Záměrem výstavy je, aby byla pro návštěvníky co nejvíce přitažlivá, ale zároveň v sobě zahrnovala i vzdělávací složku a mohla být využívána školními exkurzemi.

Beroun Lughnasadh 2004 31. červenec – 6. září 2004

Letos v létě připravuje Muzeum Českého krasu v Berouně spolu se sdružením LUGH výstavu výtvarných děl (sochy, obrazy, kresby) v prostoru Geoparku Barrandien a přilehlém interiéru „Konírny“, nazvanou „Beroun Lughnasadh 2004″.

Výstavy Lughnasadh se konaly od roku 1997 do 2001 v Praze na Vyšehradě, v roce 1999 též ve Vídni v českém kulturním centru a v Dublinu ve výstavní síni irského ministerstva umění a kultury, v roce 2002 a 2003 na hradě Seeberg u Františkových Lázní. Letos se bude konat výstava Lughnasadh v prostorách Geoparku Barrandien Muzea Českého krasu v Berouně. Významným důvodem je blízkost našeho kdysi nejvýznamnějšího oppida ve Stradonicích a stále citelná přítomnost památek na dávné keltské obyvatele Českého krasu. Díla pro letošní Lughnasadh budou vytvořena v inspiraci tématem „Keltská vodní božstva“.

Výstav Lughnasadh se každoročně účastní okolo 30 – 50 výtvarných umělců, přičemž 20 z nich jsou členové sdružení LUGH a s nimi vystavují jejich hosté. Letos je zatím přihlášeno 35 umělců, faktická účast bude upřesněna až začátkem června, kdy budou hotová díla fotografována pro katalog. Reálným předpokladem je účast asi 30 malířů a sochařů, přičemž přihlášku poslala též irská sochařka Jane Savage. Kromě jiných budou vystavovat: Radek Andrle, Renata Filipová, Olaf Hanel, Aleš Krejča, Jana Kremanová, Jana Křížová, Kristina Kűblbecková, Michal Matzenauer, Hovik Muradjan, Pavel Novák, Peter Oriešek, Karel Prášek, Josef Ryzec, Jan Souček, Antonín Stibůrek, Barbora Truplová, Vladimír Vondrejs, Jakub Vyplel, Olbram Zoubek, Josef K. Vernisáž výstavy bude 31. července 2004 v prostoru Geoparku Barrandien v odpoledních hodinách a bude spojena s koncertem známé keltské hudební skupiny.

Patronát projektu Lughnasadh přijali od roku 1998 každoročně velvyslanci České republiky v Bublinu a Irské republiky v Praze, rovněž i letos.

Uměleckým poradcem je doc. PhDr. Jiří Šetlík, Csc.

(Upraveno dle textu Josefa Ryzce, kurátora výstavy a předsedy sdružení Lugh)

Řemeslný jarmark v době hrnčířských trhů 11. – 12. 9. 2004

(Dny evropského dědictví)
Vystoupení skupiny Silencium
Ukázka restaurátorských prací
Prohlídka stálých expozic a výstav
Horní brána bude otevřena v 9,00 – 12,00 a 12,45 – 17,00
Vstup do muzea zdarma

Besedy „Po stopách historie městě Berouna“

V prostorách Muzea Českého krasu probíhá v roce 2004 již třetí ročník cyklu besed „Po stopách historie městě Berouna“. Besedy tematicky zaměřené na oblast Berounska moderované paní Marií Holečkovou jsou u posluchačů oblíbené a hojně navštěvované. Letos pro Vás Muzeum Českého krasu připravilo:

Proměny berounského náměstí v čase 22. ledna 2004

O nejstarší podobě berounského náměstí i jeho budoucím vzhledu, vytvářeném v současné době, besedovali Miloš Garkisch, místostarosta ing. Tomáš Havel, ing. arch. Dana Wilhemová – architektka města Berouna a archeoložka Mgr. Irena Benková.

Přednáška o Berouně
Přednáška o Berouně
Tajemnými místy Berounska 18. února 2004

Beseda s geologem a spisovatelem Václavem Cílkem.

Nástěnka
Sluneční hodiny na Berounsku 18. března 2004

Chcete si pořídit na dům či zahradu sluneční hodiny? Že to není složité, Vás přesvědčil host další besedy z cyklu Po stopách historie města Berouna Mgr. Martin Navrátil (Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové), spoluautor unikátního Katalogu slunečních hodin v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, který se podílel na zhotovení téměř stovky novodobých slunečních hodin. Dozvěděli jsme se i zajímavé informace o slunečních hodinách na Berounsku a Hořovicku, jejichž přehled zpracovala Ivana Macháčková, pracovnice Muzea Českého krasu v Berouně.

Nástěnka
Aljašské zastavení 31. března 2004

Cestopisná přednáška s promítáním diapozitivů. O zážitky z cest se s Vámi podělil zoolog Muzea Českého krasu Mgr. Tomáš Brinke.

Nástěnka
Po stopách krále Václava I. na Berounsku 14. dubna 2004

Beseda ve spolupráci s Muzeem Českého krasu a Městem Beroun se konala v Počaplech (sraz byl před kostelem Nanebevzetí P. Marie – u hřbitova). Mimořádná příležitost – navštívili jsme rekonstruované prostory zámečku v Králově Dvoře. Hosté: A. Bauerová, M. Garkisch a J. Topinka.

Jan Wiener 26. dubna 2004

Beseda s členem RAF, navigátorem bombardérů, nositelem mnoha vyznamenání, universitním profesorem, plk. v. v. Janem Wienerem. O bombardování Berouna vyprávěl také Mgr. Jiří Topinka ze Státního Okresního archivu v Berouně.

Jan Wiener a Mgr. Jiří Topinka
Středověká hudba nejen na Berounsku 27. května 2004

Hostem byl Igor Angelov, známý sbormistr a dirigent. Představil středověké nástroje – dudy, šalmaj, píšťalu a další. Seznámil nás s jejich historií i původem. Předvedl ukázky svých pěveckých souborů a dobové hudby z rozmezí od 12. do 14. století, období chorálů.

Beseda - Středověká hudba nejen na Berounsku
Keltský poklad ve Stradonicích 19. června 2004

S archeologem Petrem Drdou jsme navštívíli stradonické Hradiště.

Výstavy

Tajemná místa Čech 18. 2. – 17. 3. 2004

Autorka, Marie Holečková, přestavila výběr nejzajímavějších fotografií z knih vydaných Nakladatelstvím MH v Berouně.

Aljašská zastavení 26. 2. – 24. 3. 2004

Příroda Aljašky ve fotografiích zoologa Muzea Českého krasu Mgr. Tomáše Brinkeho.

Vernisáž - Aljaška
Světy drobné a vzdálené 1. 4. – 28. 4. 2004

Rumjana Najdenova – výtvarná tvorba Rumjany Najdenové z let 1974 – 2004.

Rezonance starých časů 21. 4. – 2. 6. 2004

Výstava ručně tkaných oděvů, litých šperků a doplňků z kůže. Autoři: Marie Radvanová, Tomáš Linhart, Šárka Eršilová, Jan Obročník.

Šperky
Návraty berounské keramiky 5. 5. – 2. 6. 2004

Poprvé se veřejnosti představil soubor původní berounské keramiky ze XVI. až XVII. století.

Exkurze

3. Geologická exkurze s archeologicko-historickým nádavkem 17. dubna 2004

Program:
Prohlídka hradu Točník,
Lom Štilec u Tlustice – opuštěný lom na těžbu černého uhlí a tzv. brousku.
Pískovna u Tlustice – opuštěná pískovna, kde se těžily nánosy pradávné třetihorní řeky.
Felbabka – lokalita s výchozy jineckého souvrství, možnost sběru zkamenělin, zejména trilobitů.

Exkurze na Točníku
Geologická exkurze
Vítání ptačího zpěvu 2. května 2004

Exkurze byla zaměřená na určování ptačích hlasů a pozorování ptactva na Městské hoře a v okolí Berouna. Pozorování ptactva na lokalitě Popovické rybníky, ukázka odchytu a kroužkování.

Ornitologická exkurze
Kroužkování ptactva

Další akce v muzeu

Jarní jarmark – drátování v muzeu v prostoru Geoparku Barrrandien. 8. -.9. 5. 2004
Drátování v muzeu (květen 2004)
Drátování v muzeu

Setkání ornitologů berounského regionu v muzeu.
Setkání se konalo zatím dvakrát a to 16. 1. a 20. 4. 2004.
Zúčastnili se jak profesionální tak amatérští ornitologové z Českého krasu, Křivoklátska a Podbrdska.

Filmaři v muzeu

V únoru 2004 proběhlo také v Geoparku Muzea Českého krasu filmování záběrů k pořadu „Po stopách Joachima Barranda Českým krasem“ České televize – Studia Ostrava a TV WALK Milana Kopeckého. Odborným poradcem pořadu byla geoložka Muzea Českého krasu RNDr.Irena Jančaříková.

Fotografie: Filmový štáb a představitel hlavní postavy Joachima Barranda Miroslav Vladyka v Geoparku Barrandien na muzejním dvoře.

Filmový štáb České televize
Miroslav Vladyka jako Joachim Barrande| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu