Newsletter

Chcete zasílat pozvánky na akce muzea?
* Požadováno

Nejnovější příspěvky na našem webu:

 • Muzejní noc v Muzeu Žebrák na téma 1. světová válka
  akce, 22. 6 2018, 17 - 21 hod. | Téma muzejní noci je vázáno na expozice a výstavu a ponese se v duchu 100. výročí od vzniku republiky. Doprovodný program bude probíhat u příležitosti výstavy „Na frontě i v zázemí“ ve spolupráci s ARMY Muzeem ve Zdicích – Četnická stanice Hořovice. V průběhu večera bude...
 • Přednáška: Hospodářské dvory na Hořovicku
  Přednáška, 12. 6. 2018 od 17 hod. | Přednáška přiblíží podobu hospodářských dvorů z několika bývalých velkostatků rozkládajících se na území Berounska a Hořovicka. Dvory postavené nebo upravené zejména v průběhu 18. – 19. století mají často pozoruhodné stavebně-architektonické i funkční řešení. Dvory budou charakterizovány jednak jako celky a dále bude věnována pozornost...
 • Výstava „1968: Satira a tanky“
  výstava/připravujeme, vernisáž 21. 6. 2018 od 17 hod., výstava do 11. 11. 2018 | Výstava připravená k padesátému výročí počátku a zároveň i rychlého konce Pražského jara prezentuje dění v Berouně během několika dní po příjezdu okupačních vojsk 21. Srpna 1968. K vidění budou dobové fotografie, periodika, letáky a satirické plátky. Výstava se pokouší ukázat kromě prostých informací o vývoji událostí i...
 • Výstava „Neolit – Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou“
  výstava/připravujeme, vernisáž 21. 6. 2018 od 17 hod., výstava do 30. 9. 2018 | Na vernisáž výstavy 21. 6. 2018 od 17 hod. byla pozvána i skupina neolitických obyvatel – uvidíme, zda se objeví….. Putovní výstava “Neuvěřitelný svět prvních zemědělců mezi Ohří a Berounkou” představí nejzajímavější nálezy z mladší doby kamenné ze sbírek Muzea hlavního města Prahy, Muzea T....
 • Výstavy: „Klobouky našich prababiček“ a „Fotorici 2018 – Hudba“
  výstavy v domově seniorů TGM, vernisáž 12. 6. 2018 od 14:30 hod., výstava do 30. 9. 2018 | Výstava zapůjčená z Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. přináší pohled na dámské pokrývky hlavy, které se nosily v období od 60. let 19. století do 1. desetiletí 20. století. Zároveň představíme výběr fotografií spolku Berounských fotoriků pro rok 2018.
 • Přednáška: Mnichovská krize a československá armáda
  Přednáška, 14. 6. 2018 od 18 hod. | Mezi osudové „osmičkové“ roky nezpochybnitelně patří i rok 1938. Přijetí Mnichovské dohody rázně ukončilo krátké, pouze dvacetileté období existence novodobého samostatného státu, od té doby zvaného „první republika“. Kapitulace bez boje znamenala i degradaci idejí, na nichž meziválečná republika stála. Jedním z největších traumat byl...
 • Muzejní noc v Berouně na téma: 100 let republiky
  akce pro rodiče s dětmi, 8. 6. 2018, 18 - 22 hod. | V roce 2018 opět navážeme na spolupráci s Muzeem berounské keramiky a  Hvězdárnou Žebrák. Akce připomene výročí sta let od vzniku Československé republiky pomocí plnění úkolů, které návštěvníky zábavnou formou poučí o některých historických souvislostech jejího vzniku. Jako „spouštěč“ událostí, které vyústily v první světovou...
 • Hořovice a Velká válka 1914-1918
  výstava v Hořovicích, vernisáž 18. 5. 2018, od 18 hod., výstava do 28. 10. 2018 | Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž výstavy „Hořovice a Velká válka 1914-1918“ připravené v rámci projektu 100 let české státnosti ve Středočeském kraji. Jedná se o komorní výstavu v Muzeu Hořovicka na Starém zámku v Hořovicích, která je  instalovaná přímo ve stálé expozici Muzea Hořovicka. Výstava...

| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu