Antonín Porket – malíř starého Berouna

Výstava | 24. 4. - 4. 9. 2013, vernisáž 24. 4. v 17 hodin

Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Výstava grafik a obrazů akademického malíře Antonína Porketa (1883 – 1928), od jehož narození uplyne letos 130 let. Návštěvníci se známí s berounskou tvorbou tohoto výtvarníka a poznají, jak vypadalo naše město před sto lety. Porketovy obrazy jsou doprovázeny současnými fotografiemi, pořízenými členy berounského sdružení Fotorici. Ty zachycují stejná místa, která  zobrazil malíř kolem roku 1910 a návštěvník tak bude moci srovnat, jak s naše město během sta let proměnilo.

Výstava je doprovodnou akcí 31. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2013 – Rok Václava Talicha, neboť Talich a Porket byli jednak vrstevníci (a to doslova – narodili se ve stejném roce, dokonce oba v květnu), jednak Porketovo dílo zachycuje Beroun tak, jak vypadal v době, kdy jeho ulicemi V. Talich chodíval.

Tento projekt se uskutečňuje za finanční podpory Města Beroun.

Antonin Porket - the painter of old Beroun
The exhibition is an accompanying event of the 31st International music festival Talich Beroun 2013 - Year of Vaclav Talich, because Talich and Porket were both contemporaries (literally - born in the same year, even both in May). Porket makes his pictures in the same a time when V. Talich walks the streets.


| Vytisknout tiskovou zprávu Vytisknout tiskovou zprávu